Het Gat wordt groter en groter

De Raad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente. In die rol zorgen de raadsleden door politiek te bedrijven en te stemmen voor de democratische legitimatie voor de besluiten die de gemeente neemt. Maar dat is nu anders. De voorzitter van de Veiligheidsregio (Pieter Broertjes) neemt besluiten samen met de GGD. Onze burgemeester Crys Larson speelt een rolletje, maar de raad staat helemaal buitenspel en heeft het nakijken.

De Vereniging van Raadsleden maakt hier bezwaar tegen. Achteraf van de burgemeester horen wat er besloten is en tekenen bij het kruisje vindt de Vereniging geen goed idee. Sterker nog het lijkt erop dat deze gang van zaken wordt opgenomen in de corona-wet die binnenkort door het Parlement behandeld wordt.

In Binnenlands Bestuur van 21 augustus stond dit:

Ook daar waar het gaat om de 25 veiligheidsregio’s dienen de gemeenten – en dus de gemeenteraden – zo veel mogelijk vooraf geconsulteerd dan wel betrokken te worden bij verordeningen die door het hoofd van de veiligheidsregio wordt afgekondigd. ‘Het valt niet meer vol te houden dat democratische controle door het spoedeisend karakter van maatregelen volstrekt onmogelijk is’, zo schrijft de vereniging in een brief aan de Tweede Kamer.

Democratisch Gat

Er is hier dus sprake van een enorm “democratisch gat” als de raad buitenspel wordt gezet onder leiding van Hubert Bruls en Pieter Broertjes. Maar de democratische gaten die er al waren zijn ook niet mis. Ik doel dan op de gemeenschappelijke regelingen in de Regio (voorheen heette dat het Gewest).  Burgemeesters en/of Wethouders nemen daar een gezamenlijk besluit over van alles en nog wat, zoals oefenlocaties voor de Brandweer, het invoeren van PMD kliko’s door de GAD en wat al niet meer.

Tekenen bij het Kruisje

Na dat besluit in de gemeenschappelijke regeling (Regio) keren de Colleges van B&W terug naar hun eigen gemeenten, waar het reeds genomen besluit wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad.  En dan wordt het lastig. De burgemeester en de wethouders zullen uitleggen dat het besluit nu eenmaal genomen is en bezweren de raad om in te stemmen met dat besluit. Waarom? Omdat alle andere gemeenten al  akkoord gingen!  Ook daar, tekenen bij het kruisje, maar wat minder onherroepelijk en vatbaar voor verzet als het voorstel echt te gek voor woorden wordt geacht door de raad. Dat democratische gat speelde al jaren regelmatig op.

Het nieuwe Covid-19 democratische gat is nog groter. De Veiligheidsregio neemt het besluit en de burgemeester informeert achteraf de eigen gemeenteraad zonder dat die er nog iets over te zeggen heeft.

Logisch dat de raadsleden hierover een brief naar het Parlement stuurden, want de invloed van de raad wordt nu wel compleet gereduceerd tot bijna nul. Daar mag nog wel eens over nagedacht worden.

4 gedachten op “Het Gat wordt groter en groter”

 1. Als Statenleden van dezelfde partij in Haarlem waren wij om de beurt bij elk Regionaal overleg, zodat wij binnenProvinciale Staten alles wisten. Dat was geen democratische controle, maar met een paar vrijwilligers uit onze dorpen is dat héél eenvoudig te herhalen. Als raadsleden daar geen tijd of zin voor hebben, dan doen hun kiezers het wel. Wie helpt me dit vorm te geven?

  1. Aardig idee om te gaan luisteren, maar dat vervangt geen democratisch genomen besluiten. Dat is geen oplossing.

   Bovendien, de raad benoemt, voorzover ik weet, al twee roulerende luisterende “ambassadeurs” in de Regio.

  2. Mijn voorstel blijft. Als lezers tijd en zin hebben om te gaan luisteren en terug te rapporteren aan de héle bevolking, dan kunnen ze zich melden via 0640414560!
   De zgnd raadsvertegenwoordigers koppelen nooit terug naar de raad laat staan naar de bevolking!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.