Het Nieuwe Vergaderen

Op 11 september was er een extra  commissievergadering Bestuur en Middelen. Op de agenda stond een “Voorstel van de Werkgroep het nieuwe vergaderen”. Ik luisterde op internet naar die commissievergadering, omdat ik al jaren en jaren het raadswerk volg en mij afvroeg wat het voorstel voor mijn maandritme gaat betekenen. Ik luisterde en verbaasde mij.

Mocht u belangstelling hebben (wat ik u sterk afraad), dan moet u hier klikken.

U kan daar luisteren naar de commissieleden, die luisteren naar Stan Poels (PvdA/GL) die de werkgroep Het Nieuwe Vergaderen (die we hierna maar de WHNV noemen) leidde als voorzitter. De werkgroep bestond o.a. uit enkele nieuwe raadsleden die na de laatste verkiezingen toe traden tot de raad en wat oud-gedienden. En u vindt daar het raadsvoorstel van de WHNV dat op de agenda van 19 september stond.
Een zeer uitgebreide beschrijving van het BOB vergadermodel en de worsteling de afgelopen jaren om het vergaderen aan te passen. (Nee dat BOB heeft niet te maken met overmatig drankgebruik na afloop van de raad.) BOB staat voor “Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming”.

Dan kunt u daar ook ruim een uur luisteren naar commissieleden, die wel heel erg met zichzelf bezig zijn. Ik hield het niet vol om die tijd uit te zitten, dus ik zapte wat door de opname van de vergadering.

Beter contact met de Burger!!

Bij dat zappen vielen mij wat dingen op. Uiteraard willen alle raadsleden meer en beter contact met de burger. (Heeft u wel eens een politicus zien optreden die verklaarde: “Nee de burger, daar houd ik mij verre van!) Stan Poels legde uit dat de huidige inspraak van burgers (5 en 2 minuten)  in de commissies  eigenlijk niets voorstelt. Hij hoopt dat er zich drommen burgers zullen melden bij de z.g. Beeldvormende Sessies om daar pas echt mee te kunnen doen in het gesprek over een onderwerp.

Ook dacht Stan Poels dat de onderwerpen van de commissievergadering door elkaar zullen gaan lopen. Waarmee de keuze voor REO wel bijwonen en bijv. B&M en SZ niet, voor de burger vrijwel onmogelijk wordt. De meningen liepen nogal uiteen over de frequentie van de bijeenkomsten. Sommigen dachten dat er veel meer “commissievergaderingen” zullen komen, anderen verwachten dat de vergadertijd zal afnemen.

Order, order, order!

Interessant is ook het besluit om al dan niet staand te gaan interrumperen. Zoals in het Lagerhuis. (Wellicht kunnen we Mr.  Speaker als burgemeester uitnodigen. Na 31 oktober is die toch werkloos.) Dat wordt een komisch gezicht, die raadsleden die om beurten, of allemaal tegelijk, opstaan om hun zegje te mogen doen. “Order, order, order!”

Tegen de Wet

Alette Zandbergen (DLP) had flink wat kritiek op de voorstellen, o.a. dat er wordt voorgesteld om een commissievoorzitter van buiten de raad in te huren, iets dat niet mag volgens de wet. Ook verklaarde zij dat de huidige commissievoorzitters, Ria Hennis (DB), Mario Wouters (D66) en zij zelf, niet gekend zijn in het voorstel om hun positie binnenkort af te staan aan een buitenstaander. Dik van Enk (CDA)  verdroeg de bijdrage van Alette Zandbergen niet langer en viel hard tegen haar uit, nadat zij had gezegd dat er van debat geen sprake is omdat de coalitie alle voorstellen en besluiten vooraf dicht timmert. Burgemeester Freek Ossel bevestigde dat de inhuur van een externe commissievoorzitter niet mag van de wet, maar dat het voor een experiment wel door de vingers zal worden gezien.

Externe voorzitter, wie?

In het raadsvoorstel heb ik niet kunnen ontdekken hoe de externe commissievoorzitter(s) geselecteerd en benoemd zal/zullen worden. Bijvoorbeeld van buiten Wijdemeren, wel of niet lid van een politieke partij of anderszins criteria die van belang kunnen zijn om belangenverstrengeling of verhulde voorkeuren te voorkomen. Een voorzitter kan een vergadering maken, breken of sturen naar een gewenste uitkomst. Kan een ingehuurde voorzitter geheimhouding opgelegd worden? En wat als er toch informatie bij de pers komt? Wat dan? De voorzitter heeft geen ambtsgeheim lijkt mij.

Zowel op 11 (commissie) als op 19 september (gemeenteraad) was ik niet in Wijdemeren. Vandaar deze recensie van het internetverslag van 11 september. Over de raad van 19 september schreef collega Robby Israel al een recensie die mij ook niet vrolijk stemde.

Het nieuwe vergaderschema

Als bijlage van de webpagina zijn het aangepaste conceptvergaderschema voor de rest van dit jaar en het schema van de eerste helft van 2020 toegevoegd. Als dit allemaal door gaat, dan zal er heel veel veranderen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat ten koste zal gaan van de toch al zeer beperkte belangstelling van het publiek. Tenzij er echt met humor open gedebatteerd zal worden, zonder herhalingen, zonder overbodige complimenten. Dan kan het wat worden, maar ik vrees dat dat ijdele hoop is.

Leden WVNH
  • RenéeWijnen (De Lokale Partij)
  • Jan Willem Nienhuis (CDA)
  • Patricia IJsbrandij (DorpsBelangen)
  • Sorrel Hidding (VVD)
  • Myriam Kooij (D66)
  • Stan Poels (PvdA/GroenLinks, voorzitter)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.