Hoe is het met je Fundament?

De laatste paar weken is er flink wat aandacht voor de grondwaterstand, het zakken van de grond en de gevolgen daarvan voor het fundament van onze huizen. Aandacht en actie van de gemeente voor dit probleem helpt om de inwoners bij te staan als er wat moet gebeuren. Het Waterschap moet helpen om problemen te voorkomen.

Het probleem is vrij overzichtelijk. Door de droogte vorig jaar is de grondwaterstand nog steeds niet terug op zijn oude niveau. Die waterstand zakte toen extra omdat er veel water uit de bodem gebruikt werd om het land te besproeien. Dat heeft twee gevolgen. De koppen van houten heipalen, waarop de fundering rust,  worden blootgesteld aan lucht en gaan rotten. Het tweede gevolg is dat het veen verdroogt waardoor de bodem zakt en huizen verzakken.

Tegengestelde belangen

Wat het probleem groter maakt is dat de agrarische sector van het Waterschap vraagt om de grondwaterstand laag te houden om goed met landbouwwerktuigen op het land te kunnen rijden. Voor de funderingen van onze huizen moet die grondwaterstand juist hoog gehouden worden. Ziedaar de belangentegenstelling waarover wij overmorgen kunnen stemmen op het stembiljet voor het Waterschap. Overigens nam het Waterschap AGV (ons Waterschap) zeer onlangs het besluit om de grondwaterstand minder rigoureus te verlagen dan tot nu toe.

Fonds Funderingsherstel

Door de droogte van vorig jaar is bij sommige huizen het probleem met de fundering aan het licht gekomen door verzakkingen en scheuren. Gemeenten laten zich  bij de beoordeling vande problemen bijstaan door het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Als jouw huis verzakkingen vertoont, dan is het te hopen dat jouw gemeente zich heeft aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dat is een fonds dat burgers van aangesloten gemeenten financieel bijstaat bij het versterken en/of herstel van de fundering. Tot voor kort hadden slechts drie gemeenten (o.a. Gouda en Rotterdam) zich bij het fonds aangesloten. Maar dat aantal stijgt als gevolg van de grotere aandacht voor het probleem.

Het probleem met houten heipalen is het meest bedreigend, maar ook huizen met een ondiepe fundering (op staal gebouwd) zijn gevoelig voor problemen als de ondergrond verdroogt en onregelmatig zakt.

Met deze kennis lijkt het zinvol dat het gemeentebestuur zich gaat oriënteren op deelname aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel in combinatie met de risico’s die de bebouwing van Wijdemeren eventueel loopt.

Interactief kaartje

Op dit interactieve kaartje is goed te zien welke delen van Wijdemeren meer of minder risico lopen op problemen met droogte en fundering. Sommige delen, op zandgrond lijken geen problemen te geven, andere delen op veen lopen wel een risico en moeten in de gaten worden gehouden.

Lees en bekijk ook

Op Binnenlands Bestuur stond vanmorgen ook een artikel over de funderingsproblemen.

En onlangs zond De Monitor een tv-programma “Heel Holland zakt” over de problematiek uit waarin beelden van verzakte huizen en de werkzaamheden om de fundering te versterken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.