Hoofdlijnen

Elke gemeente moet een omgevingsvisie vaststellen. Deze week heeft de raad van Wijdemeren het over de hoofdlijnen, die uiteindelijk moeten leiden tot zo’n ‘visie’. Die hoofdlijnen staan in een notitie, heel toepasselijk Hoofdlijnennotitie genoemd. Vorige week was die aan de orde in een combicommissie, vanavond in de raad.

Bron afbeelding

Het gaat bij een omgevingsvisie om de fysieke leefomgeving. De raad dient daarbij vast te stellen welke plannen men heeft voor het gebruik, de ontwikkeling, bescherming en het behoud van het grondgebied. Daarbij hoort het te gaan om thema’s waarin de raad keuzes maakt. Er hoort meer bij, maar we beperken ons even tot de thema’s waarin wat te kiezen valt.

Welnu, die zijn er niet. Althans niet in de hoofdlijnennotitie. Meerdere fracties vroegen erom in de commissie, maar ze werden door wethouder Klink verwezen naar de vergadering van 16 juni waar die “dilemma’s” kennelijk aan de orde geweest zijn. Niemand leek zich dat te kunnen herinneren, en dat schiet natuurlijk niet op. Zelf heb ik die vergadering virtueel bijgewoond, en Klink had gelijk. Veel stelde het niet voor, maar er zijn toen een paar stellingen geponeerd waarop men mocht reageren. Ik schreef er eerder over. Eén van die stellingen was dat de kernen van Wijdemeren optimaal ingericht moesten worden als gezonde leefomgeving, hetgeen Patricia IJsbrandij (Dorpsbelangen) deed uitroepen: “Hebben we ooit ingezet op een ongezonde leefomgeving?”

Met name Renée Wijnen (De Lokale Partij) was tijdens de commissiebehandeling — terecht — zeer kritisch over de hoofdlijnennotitie. Haar voornaamste bezwaar: er worden geen keuzes voorgelegd. Moet er echt meer woningbouw komen, en zo ja, ten koste van wat? Kies je voor meer en grotere bedrijventerreinen? Voor meer recreatie? Meer ondernemerschap? Meer natuur? En waarom dan? Die keuzes worden niet geboden. Ze zijn al gemaakt, niet door de raad maar door het college.

Meerdere fracties wezen erop dat we een omgevingsvisie lijken te krijgen die strijdig is met de omgevingsverordening van de Provincie. Stan Poels (Pvda/GrL) vond deze Alleingang “buitengewoon onverstandig”. De meeste anderen leken dit echter niet zo erg te vinden. Zij zouden er goed aan doen de Omgevingswet art. 2.2. lid 1 te lezen. Daarin staat:

“Een bestuursorgaan houdt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op grond van deze wet rekening met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en stemt zonodig met deze andere bestuursorganen af.”

Ik ben benieuwd wat de raad vanavond brengt, en wat voor een gemeente we nou eigenlijk gaan worden. Ik ben niet optimistisch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.