“Ik haakte bij de tweede zin al af”

Op de laatste gemeenteraadsvergadering voor de vakantie hield Olivier Goetheer (DLP) een bezield pleidooi voor een referendum, terwijl hij allang wist dat het voorstel daaromtrent afgewezen zou worden. Het betoog was niet besteed aan o.a. René Voigt (DB).

Olivier Goetheer (De Lokale Partij)

Het is de gewoonte in de raad om te luisteren naar wat andere partijen te zeggen hebben. Het zou namelijk kunnen dat een ander raadslid iets te berde brengt waardoor een bepaald voorstel ineens heel zinnig blijkt. Helaas veranderen mensen zelden van mening. Er is veel evidentie in de psychologische literatuur voor het verschijnsel dat mensen alleen maar horen wat ze willen horen.

Iets vergelijkbaars deed zich voor bij René Voigt. Na de redevoering van Olivier Goetheer ontspon zich een korte discussie over de bijbehorende motie. Het bleek dat niet iedereen had begrepen dat er sprake was van een motie. Ook Voigt niet. Zijn excuus: “ik haakte bij de tweede zin al af”.

René Voigt (Dorpsbelangen)

Als je mensen wil beledigen, moet je dat soort dingen zeggen. Het geeft aan dat je absoluut niet geïnteresseerd bent in de mening van anderen. Dat het je zelfs niet kan schelen als het gaat over een referendum, iets wat je zelf in je eigen verkiezingsprogramma opgenomen hebt en waarvan je nu gewoon afstand neemt. Ach, die kiezer… Zodra die op ons gestemd heeft, kan-ie de boom in. Over vier jaar is iedereen alles vergeten.

Of hier sprake is van opzettelijke belediging weet ik eigenlijk niet. Misschien is Voigt inderdaad alleen maar gewoon afgehaakt. Wat kun je ook verwachten van iemand die al 32 jaar in de raad zit? Hij is redelijk wakker als hij zelf iets moet zeggen, al maakt hij daarbij altijd de indruk dat hij denkt: “gutttegut, moet ik alwéér … ?’ Maar aandacht voor anderen zie je zelden.

Misschien wordt het nu toch echt tijd dat Voigt met pensioen gaat. Het is mooi geweest, 32 jaar raadslidmaatschap. Hij heeft het goed gedaan vroeger, en hij verdient een mooi afscheid, met mooie toespraken van de burgemeester en Wiet van den Brink. Maar iemand die bij de tweede zin van een ander al afhaakt, is niet het soort raadslid dat wij willen in Wijdemeren.

(foto’s Douwe van Essen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.