Informatiekrant Oost Loosdrecht

In dit artikel vindt u informatie over het plan voor Loosdrecht Oost. Ook vindt u informatie over een reeds gehouden voorlichtingsbijeenkomst op 9 februari 2021 en een enquête.

01
Introductie

In de gemeente Wijdemeren is grote behoefte aan weide-gebieden. Bij voorkeur daar waar grote delen van de natuur opgeslokt dreigt te worden door grootstedelijke waanbeelden en geldingsdrang. Voor de gemeente Wijdemeren is die extra behoefte berekend op zo’n 5 hectare. Voor  Loosdrecht komt dit neer op zo’n 1 á 1,5 hectare. Dat komt het nuchter nadenken en de hersenvitaliteit op die plekken ten goede.

Het ondertekende convenant 2018-2022, “Meer weide in Wijdemeren” maakt de ontwikkeling van weidegebied mogelijk. Rading-0 BV heeft een plan gemaakt voor deze locatie. In dit artikel wordt ons plan toegelicht. We hebben een online participatiebijeenkomst georganiseerd op 9 februari jongstleden (waar was u?)  om met omwonenden en andere belangstellenden verder in gesprek te gaan over dit plan. De gemeente Wijdemeren toetst of dit participatieplan zorgvuldig is verlopen.

02
Procesinformatie

Door Corona kan er geen bijeenkomst worden georganiseerd. Via dit artikel informeren wij u over dit plan. Middels  reacties op dit artikel peilen wij uw mening (de “enquête”). De ontwikkelaar en de gemeente Wijdemeren hechten waarde aan uw vragen en reacties. Dit kan het reeds uitgewerkte plan wellicht nog verbeteren. De gemeente wil zich inzetten om zeer binnenkort met de uitvoer van dit vergevorderde plan te starten.

Het nieuwe weidegebied heeft een oppervlakte van ruim een halve hectare en wordt grofweg omsloten door de van Gendtlaan, het Loosdrechtse Bos,  de Rading en landgoed de Rading. Voor deze locatie is ooit een bestemmingsplan vastgesteld. Binnen dit geldende plan is op deze plek geen weiland mogelijk, daarom zal er moeten afgeweken van dit geldende bestemmingsplan. Daar hebben wij wel wat ijzers voor in het vuur. De gemeente Wijdemeren alsook de provincie Noord-Holland zullen deze omgevingsvergunning verlenen, maar natuurlijk niet voordat wij dit mooie plan met u besproken hebben op 9 februari jongstleden.

Na de uitslag van de enquête (geef uw mening maar als reactie op dit artikel) wordt de omgevingsvergunning geregeld en kan z.s.m. met sloop van het aldaar gesitueerde gebiedsontsierende bouwwerk gestart worden teneinde ruimte te maken voor een prachtig weidegebied. De eerste vogels kunnen daar dan vanaf de zomer 2022 gebruik van maken.

03
Planinformatie
04
Deconfiture

Onzin natuurlijk, al het bovenstaande. Het huidige gemeentehuis (want over die plek gaat het) zal ooit nog wel eens een andere bestemming krijgen, maar niet omdat een of andere projectontwikkelaar een huis-aan-huis blaadje verspreidt waarin de suggestie wordt gewekt dat al zijn plannen voor de ontwikkeling van Nederhorst-Noord al goedgekeurd zijn of binnenkort gaan worden door provincie en gemeente en dat de start van de bouw  binnenkort aanvangt. Beschamend te lezen hoe de gemeente daar als partner in crime wordt opgevoerd, nog beschamender dat de gemeente niet krachtig optreedt tegen zulke volksmisleiding uit haar naam. Los van de vraag of in het weidegebied Nederhorst de Berg gebouwd kan en mag worden, ook nog los van de nut & noodzaak, is dit zeker niet de manier waarop het democratische proces in de aanloop naar zo’n project moet verlopen. Een hele valse start.

*Iedere gelijkenis met andere particuliere plannen berust op louter toeval.

Dit artikel van Martin Vuyk was al eerder door hem gepubliceerd, maar moest opnieuw worden geplaatst omdat het vanwege technische problemen onbruikbaar/onleesbaar was geraakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.