Inloopavond over Polder, NIET over Groenewoud!

Op 17 juli wordt door een heel scala aan belanghebbende organisaties een zogenaamde inloopavond in de Fuik georganiseerd over de plannen die zij smeden met de Kortenhoefse Polder, maar niet over de vuilnisbelt Groenewoud.

Het nogal ronkende persbericht van de bubble van de Gebiedsakkoord deelnemers opent met de volgende tekst:

Er zijn veel kansen voor zeldzame natuur.

“In Kortenhoef Oost wordt gewerkt aan een duurzame polder waar wonen, werken en recreëren met elkaar in balans zijn. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de kwaliteit en kwantiteit van het water en de natuur. Er zijn veel kansen voor de ontwikkeling van zeldzame natuur. Er is een natuurambitiekaart opgesteld, die laat zien welke soorten natuur waar mogelijk zijn. ”

Immers, nadat Afvalzorg tien jaar bezig was om een plan te maken voor de toen kennelijk wel broodnodig geachte  sanering van de belt, bleek dit onder het huidige provinciebestuur met Rosan Kocken (GL) die op 5 december met wethouder Ron de Haan (DLP) sprak, een volkomen zinloze exercitie te zijn geweest. Want nieuw onderzoek van de provincie sust ons allen in slaap, teneinde in Den Haag en Brussel te kunnen pronken met zomaar onverwacht gevonden “nieuwe natuur”.

De deelnemers die ons allen uitnodigen zijn:

“De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, LTO Noord en Waternet/Waterschap AGV.”

Als ze dit in de Horstermeer lezen, dan lopen hen de rillingen over de rug. De protestborden van de Republiek Horstermeer staan er nog , uit de tijd dat één van de  bovenstaande deelnemende organisaties de polder daar illegaal plas-dras  zette en anderen zelfs spraken over ontruimen en volledig onder water zetten  van de hele polder. (We noemen maar geen namen, maar ze zijn er allemaal weer bij!) Overigens stond het gemeentebestuur toen pal achter de Republikeinse Horstermeerders, dit in tegenstelling tot het huidige college van DLP en de VVD.

Over de belt kan niet gesproken worden, want:

“Het besluit over de aanpak van de voormalige vuilstort Groenewoud is belangrijk voor de ontwikkeling van natuur in de polder Kortenhoef Oost. Omdat de provincie dit besluit nog moet nemen, kan hierover tijdens de bijeenkomst alleen informatie worden gegeven over het proces.”

In de Gooi en Eemlander van een week geleden schreef Hans van Keken dat het provinciebestuur zich niets gelegen laat liggen aan de wensen van het gemeentebestuur van Wijdemeren. (Dat zelf met slechts twee wethouders flinke slagzij maakt.) Je hoeft dus niet helderziend te zijn om te weten dat het provinciebestuur gaat wapperen met het geruststellende rapport dat nu plotseling aangeeft dat niemand iets te vrezen heeft van de belt. Ook niet van de kwel in de Horstermeer die uit Groenewoud komt.

Komt allen want:

“Bewoners zijn op woensdag 17 juli tussen 19:00 en 21:30 uur welkom om mee te denken over de inrichting van polder Kortenhoef Oost. Op een kaart is te zien welke soorten natuur waar gerealiseerd zouden kunnen worden. Bewoners kunnen hun reactie geven, ideeën inbrengen en vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in Sporthal de Fuik, Zuidsingel 54 Kortenhoef. “

We gaan het zien en horen op 17 juli .

Meer weten? Klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.