Internetconsultatie

In het Bestuursakkoord 2018-2022 hebben de ‘regerende’ fracties in Wijdemeren opgenomen dat men de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur wil stimuleren. Als enige mogelijkheid noemt men de instelling van dorpsraden. Maar er zijn natuurlijk veel modernere methoden.

Weinig mensen weten dat de landelijke overheid al sinds 2009 burgers bij voorgenomen wetgeving betrekt door ze via internet te consulteren. Mensen en instellingen kunnen via een website reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, en op die manier bijdragen aan een verbetering van die regelingen. Consultaties duren meestal 4 tot 6 weken. Op dit moment lopen er consultaties over o.a. belasting op luchtvaart, adviesrecht van gemeenten bij schuldenbewind en de aanscherping van beloningsregels in de financiële sector.

Twee jaar geleden bleek uit een evaluatie dat deze benadering weliswaar op prijs gesteld wordt door zowel gebruikers als de overheid, maar dat er weinig gebruik van gemaakt wordt. Op meer dan de helft van de consultaties kwamen niet meer dan 5 reacties. Dat komt misschien ook doordat er weinig zicht is op wat er met de reacties wordt gedaan. Verreweg de meeste commentaren zijn trouwens van hoogopgeleide ouderen: meer dan de de helft is 55 jaar of ouder. Jongeren en laagopgeleiden hebben de weg kennelijk nog niet gevonden.

Desalniettemin is een dergelijke vorm van raadpleging ook in Wijdemeren zeker het overwegen waard.

3 gedachten op “Internetconsultatie”

  1. Even ter aanvulling op de heer Koster. Online consultatie bestaat al jaren in Wijdemeren. met het Burgerpanel dat online functioneert.
    En het Bestuursakkoord zegt daar wel iets meer over. “Tegelijk vragen de vergrote afstand tot het bestuur en de specifieke eigenheid van de afzonderlijke kernen om nieuwe vormen en methoden om de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur te stimuleren en borgen. Daarom zetten we tevens in op de totstandkoming van een vorm van dorpsraden met eigen budget en bevoegdheden, tijdige communicatie met betrokkenen en op directe raadpleging van de
    bevolking. “

    1. Het burgerpanel is zeker een goede aanzet, maar (nog) erg beperkt. De panelleden in Wijdemeren mogen zich één keer per jaar over één onderwerp (b.v. veiligheid, voorlichting) uitspreken. De landelijke overheid hanteert internetconsultatie bij alle nieuwe regelingen en wetsvoorstellen. Onze onlangs vastgestelde APV (Algemene Plaatselijke Verordening) had zich hier heel goed voor geleend.

    2. Nee, dat klopt niet. Burgerpanel wordt geraadpleegd als er onderwerpen zijn die zich daarvoor lenen..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.