Jonge honden

De meeste nieuwe raads- en commissieleden hebben nu al wel het woord kunnen voeren en ik moet zeggen: ik ben bepaald niet ontevreden met de instromers. Het blijkt dat nieuwe bezems inderdaad schoon vegen.

Al heel lang volg ik de lokale politiek op de voet en in die tijd heb ik een aantal favorieten in de raad gehad. Daartoe behoorden ooit Gert Zagt (nu DLP) toen hij nog niet zo chagrijnig was en René Voigt (DB) toen hij echt nog wat aan de discussies bijdroeg. Op dit moment zijn het de twee jonge honden Rijk van Beek (PvdA/GL) en Olivier Goetheer (DLP).

Rijk van Beek

Als fractieassistent van PvdA/GL heeft Rijk van Beek nog niet zoveel spreektijd gehad, maar hij kondigde in de laatste B&M commissievergadering op frisse wijze een ballonnenmotie aan, waar ik, in tegenstelling tot een paar andere Radingnullers, geheel en al achter sta.

Olivier Goetheer heeft als raadslid meer mogen zeggen en ik heb daar met groot genoegen naar geluisterd. Bij de bespreking van de voorjaarsrapportage 2018 kwam hij in de laatste commissievergadering met een groot aantal vragen en opmerkingen waaruit bleek dat hij het stuk grondig bestudeerd had. Allemaal, stuk voor stuk, zinnige vragen en relevante suggesties, afgevuurd in mitrailleurtempo.

Olivier Goetheer

Hij was nog niet klaar of Sieta Vermeulen (VVD) kwam met een bezwaar: het waren teveel punten en ze waren te technisch. Zij gaf Olivier in overweging om ze voortaan maar schriftelijk in te dienen. Een beetje gelijk had ze wel, maar zo’n commissie ís voor de details en de technische aspecten, en Olivier deed dus wat hij moest doen: het college controleren. Dat deed de VVD niet. Die had geen vragen of opmerkingen, noch mondeling noch schriftelijk. De VVD vond het allemaal wel best wat het college gedaan had, en gaf daarmee aan dat de gebruikelijke toevoeging aan het spreekwoord Nieuwe bezems vegen schoon, namelijk maar oude bezems kennen alle hoeken niet altijd opgaat.

Hoe dan ook, er is weer wat nieuw elan in raad en commissies. Mooi! Kan ik weer met prettige verwachtingen op weg gaan naar een vergadering op Rading 1.

(Foto’s Douwe van Essen)