Kadernota 2020 Wijdemeren

Er is iets merkwaardigs met de kadernota die afgelopen donderdag in de raad van Wijdemeren besproken werd, en met de Algemene Beschouwingen van de zes fracties. Van de twee speciaal genoemde thema’s wordt er eentje helemaal niet besproken.

Het document  begint normaal: “De Kadernota 2020 is het instrument van de gemeenteraad om het college van Burgemeester en Wethouders richting mee te geven in de uitvoering van haar beleid”, schrijft het college. (Bedoeld is: zijn beleid.) En verder: de kadernota geeft ook “uitwerking aan twee door de gemeenteraad aangedragen thema’s:
 • Stimuleren groei van het inwoneraantal (uitgewerkt in programma 8 bij woningbouw);
 • Omgaan met de gevolgen van de toenemende vergrijzing.”
Verbaasd
De gemeenteraad leek enigszins verbaasd te zijn dat de raad zelf die thema’s had aangedragen. Men kon het zich eigenlijk niet zo herinneren. Dat klopte ook wel. De Lokal Partij had het uitgezocht, en het bleek gewoon niet waar te zijn. Gert Zagt (DLP) vond dat dit niet was zoals het hoorde. Daar heeft hij wel gelijk in, maar een kadernota is nu eenmaal “het instrument van de gemeenteraad om het college van Burgemeester en Wethouders richting mee te geven”, en dan moet je het doen voorkomen alsof de raad richting geeft. Eén van de vele ficties in ons bestuurlijk bestel.

 

Het meest merkwaardig is dat het thema ‘Stimuleren groei van het inwoneraantal’ dat in programma 8 uitgewerkt zou worden, nergens verder voorkomt. Er blijkt zelfs helemaal geen ‘programma 8’ te zijn. De nota gaat niet verder dan ‘programma 7’. Slordig dus. Ook slordig is dat niemand in de raad dat heeft gezien.

 

Echte kaders
Je kunt je trouwens afvragen waarom de groei van het inwoneraantal belangrijk zou zijn, en waarom die gestimuleerd zou moeten worden. De enige die vond dat dit moest gebeuren en die ook met een mogelijke reden kwam, was Sieta Vermeulen (VVD). Volgens haar was een toename van het inwoneraantal  noodzakelijk “om het effect van een dalende algemene uitkering het hoofd te kunnen bieden”. Tsja. Er bestaat natuurlijk een verband tussen inwoneraantal en gemeentelijke inkomsten, maar dat betekent niet dat het voor grotere gemeenten makkelijker is om het financiële hoofd boven water te houden. Die groei van het inwoneraantal is mijns inziens ook helemaal niet nodig. Zoals René Voigt (DB) opmerkte: “We zijn inmiddels een gemeente met 24.000 inwoners en ons voorzieningenniveau is daarop afgestemd.” Niemand die daar verder op inging. Jammer, want het zou een interessante discussie hebben kunnen opleveren waarbij je echt kaders voor komende ontwikkelingen zou kunnen aangeven: Willen wij als gemeente groeien, en zo ja, hoeveel? Of is het mooi zoals het is? Kortom, zoals Zagt (DLP) het noemde: “wat voor gemeente willen we zijn?”

 

Nauwelijks concrete beleidsmaatregelen
Verder staat er niet veel inhoudelijks in de kadernota, met uitzondering van drie pilots om wat aan de vergrijzing te doen: inzet wooncoach, premie voor verhuiskosten en compensatie (woon)lasten voor mantelzorgers. Goede initiatieven trouwens, zij het op erg beperkte schaal. Zelfs over het dorpenbeleid (“een van de belangrijkste speerpunten in de huidige bestuursperiode”) staat niets concreets, behalve dan dat er extra formatie nodig is. En dat na een jaar nadenken, want het is al meer dan een jaar geleden dat het college ermee kwam.

 

Slordig
De kadernota is een slordig stuk, en niet alleen omdat er in de tekst twee kennelijk belangrijke, zogenaamd door de raad aangedragen thema’s uitgelicht worden waarvan er eentje helemaal niet behandeld wordt. Als die kadernota dan bij de Algemene Beschouwingen ook door de meeste fracties nogal ongekaderd besproken wordt — “de discussie komt niet echt op gang”, oordeelde Stan Poels (PvdA/GL) — dan geeft dat weinig vertrouwen in het vermogen van de raad om de richting van het beleid te bepalen.

Eén gedachte op “Kadernota 2020 Wijdemeren”

 1. Waarom moest ik aan WC-eend denken toen ik dit stuk las?
  U weet wel die reclame van: “Wij van WC-eend vinden WC-eend het beste schoonmaakmiddel voor uw toilet.”

  Het college heeft behoefte aan richting, gegeven door het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad. Omdat de raad kennelijk ook niet wist waar het heen moet met Wijdemeren, bedacht het college zelf maar wat.
  – stimuleren van de groei van de bevolking
  – omgaan met de vergrijzing

  B&W van Wijdemeren vinden hun doelen voor Wijdemeren de beste doelen voor B&W van Wijdemeren.

  Het tweede doel staat al enkele decennia op het lijstje van provincie en regio, al is er door het vorige kabinet op dat vlak meer kapot gemaakt dan verbeterd.
  Het eerste doel is echt een konijn uit de eigen hoge hoed van B&W. De afgelopen jaren werd er nooit over gesproken. Voorzover ik weet staat het ook niet in het coalitieakkoord. Waar komt dat dan vandaan?
  Het is toch geen verkapte poging om de salarissen van B&W en de raad te verhogen (waar 40.000 inwoners voor nodig zijn). Of is men bang voor inkomensvermindering? Want dat gebeurt er als we zakken door de grens van 24.000 inwoners, waar we nu omheen schommelen.

  Veel vertrouwen wekt het niet als de raad (lees coalitie) er niet in slaagt om doelen te stellen voor B&W. Ik denk dat Jack van der Hoek nog wel een doeltje weet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.