Kees de Jongen

Kees de Jongen

Prachtig verhaal. “Kees de Jongen” van Theo Thijssen. Een verhaal over Kees Bakels, een lagere school jongen die eind 19e eeuw opgroeit in Amsterdam. Een doodgewone jongen, al vindt hij zichzelf wel heel bijzonder. Die bijzonderheid zit hem vooral in zijn levendige fantasie. Over hoe alles zou kunnen gaan ‘als’…

In zijn fantasie ziet Kees zichzelf als een ‘jongen van stand’. Zijn ouders hebben het echter niet al te breed. Wanneer zijn vader ziek wordt, moet Kees van school om te gaan werken. De realiteit achterhaalt de fantasie altijd.

Minder prachtig verhaal. “Bestuursakkoord 2014-2018” van DB/CDA/VVD/D66. Een verhaal over Wijdemeren, een kleine Noord-Hollandse gemeente aan het begin van de 21e eeuw. Een doodgewone gemeente, al vinden ze zichzelf wel heel bijzonder. Die bijzonderheid ligt hem vooral in de levendige fantasie van haar bestuurders. Over hoe alles zou kunnen gaan “als’…

In die fantasie zal Wijdemeren de provincie en alle G&V-gemeentes wel even de weg wijzen richting Gooistad. Ze negeren daarbij voor het gemak hun eigen wankele positie.
“Het meerjarenperspectief laat weinig ruimte voor nieuw beleid. De ruimte voor investeringen wordt gevonden door onttrekkingen aan de Algemene reserve en de reserve Volkshuisvesting… “
Vrij vertaald: we hebben geen (geld voor) ambitie en we gaan potverteren. Wanneer de gemeente ziek is, grijpt de provincie in. De realiteit achterhaalt de fantasie altijd.

Maar wel met de zwembadpas op een confrontatie met de provincie af…  Wat toch ‘als’…

Dag Kees, dag dromer.