Kernenbeleid niet kernspecifiek

Het college van Wijdemeren trekt de komende vier jaar 200.000 euro uit voor het kernenbeleid. Je zou dan verwachten dat je ergens kunt vinden wat men daaronder verstaat. Niet dus.

Bij de bespreking van de eerste nota daarover in de commissie van 7 juni 2018 bleek dat de zaak ook voor de meeste aanwezigen nogal vaag was. Moeten er dorpsraden komen, of een wethouder per kern? Moeten alle dorpen dezelfde faciliteiten hebben of juist niet? Moet de zaak organisch groeien of moet er een structuur komen, of… ja wat eigenlijk? Verschilt kernenbeleid eigenlijk wel van gewoon goed gemeentelijk beleid ten dienste van alle burgers?

En dat is nou precies waar het om draait. De nota beschijft wat er wel en niet goed gaat in de relatie tussen gemeente en burgers, maar geen van de gesignaleerde problemen of voorgestelde oplossingen zijn kernspecifiek.

De gemeente dient duidelijk te maken op welke punten onze kernen (dorpen) zodanig van elkaar verschillen dat daardoor een nieuwe of andere bestuurlijke benadering wenselijk is. Zolang dat niet gebeurt, hebben we te maken met het oude verhaal van de nieuwe kleren van de keizer.

Dorpskern Nederhorst den Berg (foto CK)