Leges: de burger als melkkoetje

De Rekenkamercommissie van Wijdemeren doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Het eerste onderzoek betrof de Programmabegroting 2021.

Eén van de opmerkingen van de Rekenkamercommissie ging over de leges, die een forse opbrengst hebben: Burgerzaken €216.000, bouwleges €786.000. Daarvan is geen kostenberekening opgenomen. “Dit is wel verplicht.” Dat bracht me ertoe om van een paar gemeenten de tarievenlijsten van dit jaar naast elkaar te leggen en na te gaan of de legestarieven inderdaad gebaseerd zijn op het principe van kostendekkendheid zoals altijd wordt beweerd. Daar lijkt het niet op.

Neem als voorbeeld de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit van bijvoorbeeld twintigduizend euro. In Weesp kost je dat €610, in Hilversum €680, in Wijdemeren €808. Stel dat je iets kleiners wilt bouwen, iets van bijvoorbeeld zesduizend euro, dan kost de vergunning in Weesp €228, in Hilversum €204, en in Wijdemeren €410. Als dat kostendekkend is, dan hebben wij erg dure ambtenaren.

We zien dergelijke grote verschillen in leges ook bij andere activiteiten. Als je bijvoorbeeld een exemplaar van de gemeentebegroting wilt hebben, dan betaal je daarvoor in Hilversum €11,35 en in Wijdemeren — een veel kleinere gemeente — bijna 12x zoveel: €135,80.

Uit de legesverordening 2020 van Wijdemeren

De woonlasten in Wijdemeren behoren al tot de hoogste van het land (zie waarstaatjegemeente.nl). Toch ligt er nu een voorstel op tafel om de OZB met liefst 13,5% te verhogen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook op andere gebieden weet de gemeente de burger te vinden, o.a. dus via legesheffing. De nieuwe tarievenlijst komt volgende maand aan de orde in de gemeenteraad. Het is te hopen dat de raadsleden die lijst eens kritisch zullen bekijken.

Hoe dan ook, het is goed dat we nu een Rekenkamercommissie hebben. Die kan de vinger leggen op zaken waar echt wat aan gedaan moet worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.