Lightrail of Trekschuit. DLP en GL uit de bocht.

Vorige week woensdag werd het nieuwe college geïnstalleerd.  Over die installatie is op deze site al één en ander geschreven. Er is iets wat mij opviel in de afkeurende toespraken van Gert Zagt (De Lokale Partij) en Stan Poels (GroenLinks), die ook namens de PvdA sprak omdat ze één fractie vormen.

De coalitiepartijen schreven in hun bestuursakkoord: “De gemeente Wijdemeren zal regionaal en met de provincie Noord-Holland in overleg treden om op langere termijn een lightrail-achtige verbinding tussen Amsterdam/Hilversum (met een stop in Wijdemeren) mogelijk te maken.

Wat een goed idee! Een groot deel van mijn leven bracht ik door in de files op de Gooilandseweg (N236), de Vreelandseweg (N201) en de A1 naar Amsterdam. Als ik twintig jaar geleden na een uur in de file de Bijlmermeer in reed en ik zag daar de metro bij de Gaasperplas, dan dacht ik aan de discussies in onze regio over openbaar vervoer en aansluiting op Amsterdam. De oplossing lag voor het grijpen. Trek die metro door naar onze regio en laat hem daar een rondje maken om Hilversum, Huizen, Bussum en Naarden met elkaar te verbinden en laat hem weer terug langs Nederhorst, Kortenhoef en Ankeveen rijden. Om de tien minuten een treinstel. In twintig minuten in hartje Amsterdam. In gegarandeerd veertig minuten op Schiphol.

De files opgelost en schoon snel openbaar vervoer. Niet nog meer asfalt. Minder milieuvervuiling. Wat wil je nog meer? Het ideaal van GroenLinks zou je denken.

De afgelopen raadsperiode sprak wethouder Theo Reijn regelmatig met collega’s en planners van andere gemeenten, rijk en provincie in het kader van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT). In dat overleg werden plannen besproken over de toekomstige verbindingen aan de Oostkant van Amsterdam, richting de Regio Gooi en Vechtstreek. In de WWK schreef ik daar regelmatig over. (24022017 De Tram naar Schiphol )

Ik was ronduit geschokt toen zowel Gert Zagt (DLP) als Stan Poels (GroenLinks/PvdA) de zinsnede over lightrail in het bestuursakkoord met een grapje wegzetten als volstrekt idiote luchtfietserij. Zeker van Stan Poels, de Wijdemeerse duurzaamheidsprofeet, had ik iets meer visie verwacht. Kennelijk geeft hij de voorkeur aan elektrische zelfrijdende auto’s in lange files van en naar Wijdemeren, boven een soepel, efficiënt en schoon vervoerssysteem voor een schone toekomst in pakweg 2030.

Waarom kunnen zulke oplossingen in andere grote conglomeraties als Londen, Parijs etc. wel en zou dat hier niet kunnen. Amsterdam gaat, net als Utrecht en andere steden, auto’s weren. Daar kunnen we ons maar beter op voorbereiden. Een Parijzenaar, die in een voorstadje woont, piekert er niet over om met de auto naar zijn werk te gaan. Dat is hier ook al aan de gang.

We kunnen er maar beter over nadenken, dan ons te bekeren tot de trekschuit, omdat dat zo leuk bij Vaart in de Vaart in Wijdemeren past en omdat dat niet de toorn van Natuurmonumenten opwekt.

Een korte nabrander. Robby Israel (OLib) schreef in een tweet over dit onderwerp: “Het college gaat er niet over.” Dat is zo, maar het college gaat ook niet over de Regio, over de GAD en al die andere samenwerkingsverbanden. Maar het college moet wel erbij zijn en zijn invloed of stemrecht gebruiken. In het belang van Wijdemeren. Dus ook in de MIRT van de MRA.

Rik Jungmann