‘Meer dan duizend woningzoekenden’

Politici die betogen dat er gebouwd moet worden in Wijdemeren hebben twee hoofdargumenten: (1) we hebben ruim duizend woningzoekenden en voor al die mensen moeten we ruimte maken, en (2) bouwen is nodig voor het handhaven van het voorzieningenniveau in de kernen. Beide argumenten zijn onjuist.

Woningzoekenden
Het is natuurlijk mooi om mensen aan een woning te helpen, maar dat lost het probleem van het aantal woningzoekenden niet op. Neem De Ronde Venen, in veel opzichten vergelijkbaar met Wijdemeren. Die gemeente telt zo’n 44.000 inwoners, bijna twee keer zoveel als wij hebben, maar heeft ruim drieduizend huishoudens die op zoek zijn naar een andere woning, drie keer zoveel als de “meer dan duizend” die wij volgens wethouder De Kloet hebben. Hoe meer je bouwt, hoe groter een gemeente wordt, hoe meer woningzoekenden je krijgt. Je kunt dus nooit het aantal woningzoekenden ‘wegwerken’. Er komen altijd weer andere bij.

Dat aantal (“meer dan duizend”) is trouwens uit de duim gezogen. In geen van de vele nota’s over wonen in Wijdemeren en de regio wordt dat aantal genoemd, zelfs niet in het grote onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) van vorig jaar. Bovendien is het begrip ‘woningzoekende’ zeer breed. Het kan slaan op mensen die in Wijdemeren wonen maar die best wel nu of op termijn een andere woning willen (goedkoper, kleiner, groter, huur in plaats van koop of omgekeerd), mensen die gaan scheiden of die als starter op zoek zijn naar hun eerste eigen woning. Het kan ook slaan op mensen van buiten die graag hier willen wonen. De Factsheet Wonen in Wijdemeren 2019 laat bijvoorbeeld zien dat in 2017-18 er 100 ‘verhuisstromen’ uit Amsterdam waren en 380 vanuit Hilversum. Moeten we voor al die mensen ruimte maken?

Voorzieningenniveau
Rik Jungmann wees erop dat de vrees voor een ‘spookdorp’ als er niet gebouwd zou worden, onnodig is, dit naar aanleiding van een opmerking van gemeenteraadslid Ria Hennis (Dorpsbelangen). Jungmann wordt daarin ondersteund door wetenschappelijk onderzoek naar kleine kernen. Onze dorpen hebben dermate veel basisvoorzieningen dat de leefbaarheid weinig te wensen overlaat. Het is goed toeven in onze gemeente. Dat blijkt ook uit de verhuisgeneigdheid; die is met 43% in Wijdemeren lager dan gemiddeld in Gooi en Vechtstreek (47%) en de MRA (54%). (bron)

Omgevingsvisie
Moeten we dan maar niets meer bouwen? Nee, natuurlijk niet. Het hangt er helemaal vanaf wat voor gemeente je wilt hebben over pakweg 30 jaar. Het aantal woningen is maar één aspect. De natuur is een ander, en zo zijn er nog veel meer overwegingen. Die zouden, als het goed is, allemaal verwerkt moeten worden in de Omgevingsvisie die nu in de maak is. Tot nog toe ontbreekt ‘wonen’ daarin vrijwel geheel. En dat is natuurlijk ook weer wonderlijk, gezien de grootse woningbouwplannen die men heeft.

Eén gedachte op “‘Meer dan duizend woningzoekenden’”

  1. Een ander, evenzeer onzinnig argument dat vaak gebezigd wordt is het gevleugelde “We moeten bouwen voor onze jeugd…!!!” Ik schat dat meer dan 80% van de Nederlanders boven de 18 niet meer in het dorp (of beter: de gemeente) woont waar men is geboren en dat is maar goed ook. Wijdemeren is de wereld niet, Nederland is echt veel groter en interessanter dan het geboortedorp.

    Happy 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.