Metafoor houdt de Raad bezig

Gisteravond werd de gemeenteraad gehouden. Op de agenda stond het onderzoek naar het verlies van 1,66 miljoen euro op de grondexploitaties van Nedervecht en het Dorpscentrum Oud Loosdrecht door het bureau Metafoor.


Dat leidde tot opmerkelijke uitspraken en taferelen. De kern van het debat ging over het rapport dat Metafoor schreef over de manier waarop de gemeente Wijdemeren met projectontwikkeling en projectontwikkelaars om ging de afgelopen jaren. De trouwe Rading Nul lezer zal zich herinneren dat er in de commissie Ruimtelijke Ordening van 18 april al uitgebreid over dit financiële debacle is gesproken, zij het deels achter gesloten deuren.
Toen pleitte Jan-Willem Nienhuis (CDA) ervoor om het rapport van Metafoor openbaar te maken. Dat leidde in die commissie tot grote verwarring over de termen, geheim, vertrouwelijk, ter inzage bij de griffie en aanverwante blokkades van de openbaarheid. Ik vroeg na afloop van die commissie aan de voorzitter en de griffier hoe het nu zat met de geheimhouding van dat rapport. Zij gaven mij het advies om een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) procedure te starten om inzage te krijgen in dat rapport.

Dan maar WOBBEN

De zes verzamelde redacteuren van deze website staken de koppen bij elkaar en besloten inderdaad een WOB verzoek in te dienen. De uitvoering van het indienen van dat WOB verzoek lag in handen van collega Cor Koster. Hij zond dat verzoek op 24 april aan het college.

Op 1 mei kwam het antwoord met het gevraagde rapport dat volgens de brief de status “openbaar” had gekregen.

Geheim?

 

Jan-Willem Nienhuis (CDA)

Met de kennis van het antwoord op ons WOB verzoek en de daarin genoemde openbaarmaking van het Metafoor rapport werd het debat in de raad gisteravond voor Douwe van Essen en mij een licht hallucinante gebeurtenis, omdat de strijd over de mate van vertrouwelijkheid c.q. openbaarheid opnieuw ontbrandde. Ik zat daar met het Metafoor rapport op mijn iPad, terwijl Jan-Willem Nienhuis (CDA) niet zijn zin kreeg toen hij om het rapport vroeg. Hij kon het inzien bij de griffie, maar krijgen en het te lezen op elk voor hem geschikt moment, was er niet bij aldus wethouder Jan Klink. “Het is een managementstuk en dat maken wij niet openbaar is de algemene lijn.” Dat leidde tot een schorsing. “Wij zullen het naar alle raadsleden mailen.” : voegde hij na de schorsing daar aan toe. Openbaar was het dus nog niet…!

Van Balen klapt uit de school

Dat debat werd aangejaagd door het feit dat Gert Zagt (DLP) verklaarde dat Jan-Willem Nienhuis (CDA) het rapport van Metafoor helemaal niet gelezen zou hebben. Jan Verbruggen (CDA) en Jan-Willem Nienhuis veerden op. Nienhuis wilde weten waar Gert Zagt die kennis vandaan had. Het antwoord van Zagt was even simpel als verrassend en grappig. “Dat hoorde ik van de heer van Balen van de VVD.” Er klaterde een homerisch gelach op uit de raad en vanaf de publieke tribune. Michiel van Balen (VVD) lachte als een boer met kiespijn en deed de zaak supersnel af met de opmerking dat hij weer ter zake wilde komen.

Coalitie vs. Oppositie
Debby de Heus (Griffier) en Freek Ossel (Burgemeester)

Het speelveld was zeer overzichtelijk. De oppositie (DLP en PvdA/GL) hekelde de gang van zaken, noemde het rapport van Metafoor vernietigend en had geen goed woord over voor het vergoeilijkende persbericht dat uitgegeven werd om de schade te beperken. De coalitiepartijen (CDA, VVD, DB en D66) vonden dat er lering getrokken moest worden uit het rapport van Metafoor waar het projectontwikkeling betreft, maar stelden vast dat het financiële probleem er nu eenmaal was en opgelost moest worden. Van diverse kanten, vooral door de VVD, werd aangedrongen op herbezinning om de financiële ramp met het Dorpscentrum te beperken door de winkels te vergeten en in plaats daarvan appartementen te bouwen. Wethouder Jan Klink ging op verzoek van DLP door het stof omdat die partij om nederigheid had verzocht. Wethouder Jan-Jaap de Kloet zegde toe zich nogmaals over de invulling van het Dorpscentrum te buigen.

Wat op de achtergrond meespeelde was dat in de raad vele leden zitten die in het verleden een andere rol hadden en derhalve min of meer medeverantwoordelijk zijn, met name voor het ruim 20 jaar oude dossier van het Dorpscentrum. De raad ging, niet van harte, unaniem akkoord met het inboeken van het verlies van 1,66 miljoen euro, want men kon niet anders.

Gezien de inhoud van het rapport van Metafoor vermoed ik dat het laatste woord hierover nog niet geschreven is, maar ik laat het even hierbij.

De foto’s zijn van Douwe van Essen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.