Minder voor het Sociaal Domein

De kadernota die vorige week in de commissie Bestuur en Middelen van Wijdemeren besproken werd, bevat een aantal ‘beleidstoevoegingen’ die gefinancierd worden door o.a. aframingen in het Sociaal Domein.

Sandra van Rijkom (PvdA/GrL)
Wethouder Rosalie van Rijn

Men wil volgend jaar €155.000 uit het Sociaal Domein halen en in de periode daarna jaarlijks €205.000. “Kan dat allemaal zomaar?” vroeg Sandra van Rijkom (PvdA/GroenLinks). Zij wees daarbij op de toenemende kosten van de vergrijzing en de oplopende tekorten bij de jeugdzorg. “Ja”, zei wethouder Rosalie van Rijn, “we verwachten dat dat kan, op basis van de cijfers van de laatste drie jaar”. (Grappig: zowel Van Rijkom als Van Rijn hadden het over ‘afromen’ in plaats van ‘aframen’).

Greep in de kas
Een jaar of zes geleden haalde het college ook al 6 ton uit de reserves van het Sociaal Domein. Niemand die protesteerde. Nu komt er eerst €155.000 en vervolgens structureel €205.000 minder voor het Sociaal Domein. En de wethouder zegt: “we verwachten dat dat kan”. Zoiets zei Lubbers ook toen hij in de jaren negentig van de vorige eeuw een greep in de kas van het ABP deed. Het kostte het ABP destijds 30 miljard gulden, en heeft geleid tot de huidige pensioenproblemen.

Rode cijfers
Waarom is dit onverantwoord? Sandra van Rijkom noemde al twee redenen. Maar er is meer. Binnenlands Bestuur berichtte deze week dat veel gemeenten bij de Wmo al (diep) in de rode cijfers zitten.  Als die problemen er bij ons niet zijn, zijn wij dan misschien te zuinig? Geven wij te weinig uit waar het nodig is? Te weinig aan huishoudelijke hulp bijvoorbeeld? Geen enkele fractie in Wijdemeren heeft ooit naar de actuele cijfers gevraagd.

Verder komen er veranderingen in de uitkeringen van het gemeentefonds. De verdeling van het deel voor het Sociaal Domein in de algemene uitkeringen wordt herzien. De effecten daarvan lezen we pas in de meicirculaire van volgend jaar, maar dat gaat ongetwijfeld herverdeeleffecten voor gemeenten opleveren en mogelijk negatief uitpakken. In zo’n onzekere situatie dien je behoedzaam te zijn.

Zeg nee
Hoe dan ook, het overhevelen van alwéér enige honderdduizenden euro’s uit het Sociaal Domein is iets waar de raad “nee” tegen moet zeggen. Zeker omdat het mede ingegeven wordt door een ‘dorpenbeleid’ waar absoluut niemand op zit te wachten.

(foto’s Douwe van Essen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.