Monument 4 mei in ‘s-Graveland

Op de agenda van komende commissievergadering op 29 januari en (waarschijnlijk) de raadsvergadering 6 februari van staat een hamerstuk. De verplaatsing van het 4 mei herdenkingsmonument in ‘s-Graveland naar een nieuwe plek naast sporthal De Fuik aan de Zuidsingel in Kortenhoef. Een mooi streven, maar met een vraagteken.

Het bescheiden monument voor de 4 mei herdenking. (Foto: Rik Jungmann)

Even wat geschiedenis als achtergrond. Op het prachtige gazon van het gemeentehuis van ‘s-Graveland stond een klein monument dat jaar na jaar op 4 mei het centrum was van de dodenherdenking. Het verkeer kwam tot stilstand, alleen de vogels floten terwijl de Last Post werd geblazen om de twee minuten stilte van de herdenking in te luiden.

Het gazon bij het gemeentehuis van de gemeente ‘s-Graveland waar Ankeveen, Kortenhoef en ‘s-Graveland op 4 mei de doden herdacht. (Foto: Rik Jungmann)

Na afloop legden vertegenwoordigers van de politieke partijen en Oranjecomité’s van de drie kernen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen, kransen en bloemen neer bij het monument. Die plechtigheid was op die plek tot en met 4 mei 2006.
Het gemeentehuis werd verkocht en kwam in particulier bezit.

Er was dus een nieuwe locatie nodig voor de 4 mei herdenking in ‘s-Graveland. Er werd gekozen voor een tijdelijke plek op de Van Heumenhof. Een parkeerterrein aan de Parklaan in Kortenhoef omringd door bejaardenflats en een groenstrook, waar het herdenkingsmonumentje naar toe verplaatst werd. Op 4 mei 2007 werd daar voor het eerst de herdenking georganiseerd. De opkomst was aanzienlijk minder dan het jaar daarvoor bij het gemeentehuis. In de jaren daarna nam het bezoekersaantal aanzienlijk toe, al bleef de allure van de harmonie op de parkeerplaats toch wat armoedig.

Het is dan ook een prima idee om het monument een nieuwe betere plek te geven naast de sporthal De Fuik en om daar een platform te bouwen waarin  het monumentje een prominentere plek zal krijgen. Alle plannen en gegevens zijn te vinden op wijdemeren.nl/depaddenpoel. Een schets van het platform met het monument staat hier.

Het platform zoals geschetst bij het raadsvoorstel. Met het wapen van Wijdemeren. (Bron raadsstukken Wijdemeren.)

Die schets verbaasde mij vanwege het gemeentewapen dat op het platform aangebracht zal worden. Dat is namelijk het gemeentewapen van Wijdemeren.

Mijn verbazing wordt gevoed door het feit dat met het monument al tientallen jaren (waarschijnlijk vanaf 1968) door de burgers van ‘s-Graveland de doden herdacht worden. In mijn optiek is het dan ook bij uitstek een monument is dat hoort bij de kernen van ‘s-Graveland en niet bij Loosdrecht en Nederhorst den Berg.

Het platform met het wapen van ‘s-Graveland. Dat past beter bij het monument en het voelt historisch gezien beter.

Dat zullen de Bergers en de Loosdrechters ongetwijfeld ook zo voelen. Ik neem tenminste niet aan dat de Loosdrechters en Bergers naar De Fuik in Kortenhoef zullen komen op 4 mei om daar als Wijdemeerders hun doden te herdenken.

Het wapen van ‘s-Graveland.

Ik pleit er dan ook voor om juist het gemeentewapen van ‘s-Graveland een plek te geven op het platform uit historisch oogpunt. En daar eventueel, als dat dan moet. het gemeentewapen van Wijdemeren aan toe te voegen.

 

 

4 gedachten op “Monument 4 mei in ‘s-Graveland”

 1. Noch in Nederhorst den Berg, noch in Loosdrecht staat/ligt er een gemeentewapen bij het oorlogsmonument. Terecht, want het is een monument over mensen, voor mensen, en van mensen. Niet van een willekeurig tot stand gekomen administratieve eenheid als Wijdemeren. We willen toch niet dat we straks, als Hilversum ons opgeslokt heeft, de zaak weer moeten veranderen?

 2. De Dodenherdenking wordt georganiseerd door de Oranjecomites van K’ hoef/ ‘s-Graveland en die van Ankeveen. 3 gemeentewapens van niet meer bestaande gemeenten lijkt me niet haalbaar.. Het vindt plaats op Wijdemeerse grond, dus een Wijdemeers wapen vind ik gerechtvaardigd.

  1. Beste Herman,
   Mijn voorstel is niet om terug te gaan tot voor de herindeling van ‘s-Graveland, Ankeveen en Kortenhoef en dus drie gemeentewapens van die drie voormalige gemeenten te gebruiken.
   Ik stel wél voor om het wapen van de gemeente ‘s-Graveland te gebruiken, omdat het monument uit de tuin van het gemeentehuis van ‘s-Graveland komt en omdat de herdenking bij dat monument ook op de nieuwe plek door de inwoners van de voormalige gemeente ‘s-Graveland bezocht zal worden. En dat wapen eventueel aan te vullen met dat van Wijdemeren.
   Zo wordt de historie recht gedaan vind ik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.