Motie ja, motie nee

In de raadsvergadering van juni werd een motie ingediend voorzien van de logo’s van alle fracties in Wijdemeren. De motie werd aangehouden. In de raad van juli werd hij opnieuw ingediend, deze keer met alleen het logo van De Lokale Partij. De motie werd verworpen. Is dat raar? Ja, dat is raar.

De twee versies zijn nagenoeg identiek (hier de eerste en hier de tweede), en bevatten het verzoek aan het college “om in navolging van het zonnepanelenproject Parkstad (bijlage1) te onderzoeken of eenzelfde constructie (op het gebied van financiering, plaatsing, onderhoud en gegarandeerde opbrengst) mogelijk is voor de gemeente Wijdemeren, wat de eventuele rol van de energie coöperatie Wijdemeren hierin kan zijn en de voortgang van dit onderzoek maandelijks te rapporteren.” Het zonnepanelenproject Parkstad verwijst naar een project van een aantal andere gemeenten.

Geen beginnersfout
Hij was ingediend in de junivergadering, ondertekend door alle fracties, voorzien van alle logo’s. Kat in ’t bakkie, zou je zeggen. Iedereen vóór. Niet dus. Het college zag de motie niet zitten, en ineens waren 4 van de 6 indieners ook niet meer vóór, ook al kwam de motie voort uit een unanieme Commissie Duurzaamheid waar elke fractie in vertegenwoordigd is. Sieta Vermeulen (VVD) vond dat je eerst moest regelen wat die commissie wel en niet mag. Roosenschoon (D66) vond dat de motie erg laat was ingediend. René Voigt (Dorpsbelangen) had wel gezien dat de naam van zijn fractie en van een fractiegenoot eronder stond, maar fractiegenoot Patricia IJsbrandij had dat eerst wel even kort moeten sluiten met de fractie. Een beginnersfout wilde hij het niet noemen, maar toch… Eric Torsing (CDA) vroeg schorsing aan. Kwam goed uit want er bleek een brandlucht te zijn. Uiteindelijk werd er niet gestemd; de motie werd aangehouden.

Mooie praatjes
Op 11 juli kwam de motie weer aan de orde, dit keer voorzien van slechts één logo, dat van De Lokale Partij. Olivier Goetheer (DLP) was woordvoerder. Hij deed dat briljant, maar joeg daarbij andere raadsleden tegen zich in het harnas door te wijzen op het gebrek aan dualisme, en op de wet die zegt dat raadsleden zonder last of ruggespraak stemmen. Hij noemde alle mogelijke tegenargumenten en haalde ze stuk voor stuk onderuit. Volgens hem ging deze motie over “willen we iets met duurzaamheid, of hebben we alleen maar mooie praatjes?” Het laatste, zo bleek. De motie werd met 12 tegen 5 verworpen, met alleen de stemmen van DLP en PvdA/GL vóór.

De hele procedure was hoogst gênant. Zoals Stan Poels (PvdA/GL) zei: een blamage voor de Wijdemeerse politiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.