Naar een omgevingsvisie

Digitaal vergaderen is bepaald niet ideaal en zeker niet als het tegen middernacht loopt. Om die tijd is niemand meer op zijn best, zo bleek bij de Wijdemeerse raadsvergadering van 4 juni. Verwarring alom. Moest er nou gestemd worden over amendement A-19-1 of was dat al ingetrokken door de indiener? En moest er nou een raadsbesluit genomen worden, of was dat al impliciet gebeurd doordat een ander amendement net aangenomen was?

Die verwarring was mede toe te schrijven aan de zwakke leiding van burgemeester Crys Larson die nog te veel moet leunen op de griffie. Het onderwerp dat leidde tot het gedoe was overigens hoogst interessant: wat voor een gemeente willen we zijn? Er lagen twee stukken voor, een ‘Beleidsinventarisatie Omgevingsvisie gemeente Wijdemeren’ en een ‘Notitie Analyse en Ontwikkelrichtingen Wijdemeren’, punt 19 van de agenda. Ze vormen de start van een heel proces om uiteindelijk te komen tot een ‘Omgevingsvisie’, een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Daaronder is begrepen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Amendementen
Inmiddels zijn alle toevallig passerende lezers afgehaakt, en zijn we onder elkaar, allemaal mensen die geïnteresseerd zijn in een visie op de gemeente waarin wij wonen. Misschien zitten daar een paar raadsleden bij, maar veel zullen het er niet zijn, want men toonde bar weinig interesse in het onderwerp. Niet toen het in de commissie van 27 mei aan de orde was, en niet in de raad van 4 juni. In feite werd er alleen maar even gesproken over twee amendementen. Daaronder eentje van het CDA en De Lokale Partij samen, getiteld ‘Koeien in de wei’. Men wilde geen verdere vernatting voor de Natura 2000 gebieden. Er was eigenlijk geen discussie over, alleen stemming. Het amendement werd aangenomen.

Dat van DLP over ‘De goede volgorde van stappen voor een raadsbreed gewenste ontwikkelrichting van Wijdemeren’ haalde het niet. En juist dat amendement was zinnig. Er stond in dat in de documenten ‘ontwikkelrichtingen’ werden aangegeven waarover de raad nog nooit gesproken had. Een voorbeeld: er is nog geen raadsuitspraak “in welke mate Wijdemeren kan en wil groeien en voor wie we woningen willen bouwen.” Ook ontbraken er, vond DLP, in de ‘Beleidsinventarisatie’ een aantal voor onze gemeente zeer belangrijke onderwerpen, zoals daar zijn de agrarische sector in de regio, de bescherming van beeldbepalend groen, adequaat beheer van ons buitengewoon grote wateroppervlak, en het behoud van ons waardevolle cultuurlandschap.

Vooruitlopen
Kortom, in de stukken werd vooruitgelopen op bepaalde ontwikkelingen, en tegelijk stond een heel aantal essentiële ontwikkelingen er niet in, en werden ze ook niet besproken. Wethouder Klink probeerde de zaak te sussen door toe te zeggen dat al die onderwerpen nog ingebracht zouden kunnen worden bij een technische briefing op 16 juni, maar inmiddels is er wèl een raadsvoorstel aangenomen waarin de ontwikkelrichting van Wijdemeren al is vastgelegd zonder dat de raad zich daarover uitgesproken heeft. Heel vreemd.

Ik had me verheugd op een brede discussie in de raad over de toekomst van Wijdemeren. Ik had beter moeten weten. Misschien wordt het nog wat op 16 juni.

(foto Cor Koster)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.