Nederhorst Noord: de provincie blijft woningbouw blokkeren

De provincie Noord-Holland zet stappen om te helpen de woningnood te verminderen. In Wijdemeren denk je dan al snel; biedt dat ook een nieuwe kans voor het eerder gesneuvelde woonwijkje Nederhorst Noord? Nee, die kans komt er wat Gedeputeerde Staten betreft niet. Ze willen daar geen woningen.

Overzicht van het oude bouwplan. (Illustratie Rho Adviseurs/Stef Veldhuizen)

Recent hebben de Noord-Hollandse gedeputeerden stappen hebben gezet om te helpen iets te doen tegen de woningnood. Eind mei kwamen ze met het plan – Provinciale Staten moeten het nog goedkeuren – om 76 miljoen euro uit te trekken om haperende bouwprojecten vlot te trekken. En eerder in mei kwamen ze met het initiatief om in tot nu toe gesloten gebieden (Bijzonder Provinciaal Landschap, BPL) toch woningbouw mogelijk te maken, zij het onder voorwaarden.

Kansen

Als dat laatste doorgaat (het plan is in procedure, dus nog niet definitief) dan biedt dat kansen. Aan de rand van dorpen wordt dan iets meer mogelijk dan tot nu toe. Het aantal woningen dat daar in BPL mag worden gebouwd gaat per project maximaal 25 bedragen. Wel zijn er voorwaarden. Zo moet bij eventuele aantasting van de zogenoemde ‘kernkwaliteiten’ van BPL worden gezorgd voor groene compensatie elders in de gemeente waar de bouw plaatsvindt.

Hoe dan ook: we zouden kunnen denken dat de kans op een woonwijk Nederhorst Noord met de eerder geplande 150 woningen dan wel verkeken is sinds de Wijdemeerse gemeenteraad in 2022 besloot het gevecht daarover met de provincie niet aan te gaan, maar dat 25 woningen daar straks misschien wel mogelijk zijn. Da’s niet zo heel veel natuurlijk, maar iets is beter dan helemaal niets.

Opnieuw ‘nee’

Maar nee hoor, dat is ijdele hoop. Enkele jaren geleden frustreerde de provincie het bouwplan Nederhorst Noord door heel de Horn- en Kuijerpolder aan te merken als beschermd weidevogelgebied. Er was gerede twijfel of in het hoekje van de polder waar de woningen waren gedacht wel noemenswaardige aantallen weidevogels voorkomen, maar toch, het bouwplan kon bij het oud vuil. En nu? Nu voeren Gedeputeerde Staten als een van de voorwaarden voor woningbouw op: ,,Geen aantasting van de kernkwaliteit habitat voor weidevogels’’. Opnieuw dus ‘nee’ tegen Nederhorst Noord.

Minister Hugo de Jonge. (Foto RVD)

De minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge (CDA), heeft de afgelopen tijd laten zien dat hij niet van de bange is. Zo zette hij stevige druk op de provincie Zuid-Holland om meer woningbouwprojecten van enige omvang mogelijk te maken. Met succes, want de provincie gaf toe.

Zou druk vanuit Den Haag op Noord-Holland ten bate van Nederhorst Noord ook kunnen helpen? Misschien wel, misschien niet. Maar om te beginnen hebben we ermee te maken dat De Jonge op zeer afzienbare termijn vertrekt als minister.  Ook de nieuwe coalitie vindt woningbouw belangrijk (staat althans in het Hoofdlijnenakkoord) en inmiddels weten we vrijwel zeker dat ze Mona Keijzer (BBB) op Volkshuisvesting gaan neerzetten. Wat we nog niet weten, is hoe zij te werk zal gaan.

Wijdemeerse moties

In de gemeenteraad kwamen vorige week twee moties (van VVD, DorpsBelangen en D66) aan de orde die erop mikten de provincie te bewegen tot meer armslag voor woningbouw. De ene ging wat algemener over landelijk gebied, de andere specifiek over (verondersteld) weidevogelgebied.

Wethouder Ron de Haan meldde dat het college er al mee bezig is. Vandaag (13 juni) praten regionale bestuurders over de vernieuwde omgevingsverordening van de provincie en op 5 juli zitten de Noord-Hollandse gemeenten aan tafel met gedeputeerde Esther Rommel. In afwachting daarvan werden de moties ingetrokken. Reuze benieuwd wat die  overleggen aan concreets gaan opleveren.

4 gedachten op “Nederhorst Noord: de provincie blijft woningbouw blokkeren”

 1. Beste Hans,
  Je lijkt niet te begrijpen dat provinciaal beleid beter rekening houdt met de natuur dan wijzelf, terwijl wij er middenin wonen. Bijzonder Provinciaal Landschap PBL bewijst dat. Provinciale Staten is democratisch controleerbaar en heeft voor heel NH besloten in de omgevingsverordening. Er wordt dus nergens gebouwd in Natura2000 of PBL gebied. Dat wij daar als Klein Duimpje ons niks van aantrokken en maar blijven drammen op Nederhorst den Berg Noord kun je DB etc verwijten. Die geen draagvlak wisten te creëren in Haarlem.

  1. Ik begrijp je Wim, en het klopt wel wat je zegt. Maar heb af en toe het idee dat er een groot hek om Natura2000/PBL park Wijdemeren staat. En dat wij (inwoners / ondernemers) als onderdeel vh park er ons bij neer moeten leggen. En dat elke Natura2000 plek (of daaraan grenzend) ook al is het een postzegel een njet vanuit Haarlem betekent. Echter wel W aanrekenen dat er geen voldoende opvangwoonplekken zijn, dat wij ook tegen eigen inwoners (jong, oud, sociaal) moeten zeggen: jongens, vergeet het -ProvNH wil niet dat we bouwen , dus ga ajb je (woon) heil ergens anders zoeken.

 2. Kan het plas-dras plan met de vuilnisbelt worden ingezet als compensatie voor de woningbouw plannen met de VLEK bewoners? Als ruilobject? Groen voor rood. Daar waren de kansen toch groter?
  Of houden we ook daar ons poot stijf? En doen we alsof we zonder eerst draagvlak te hebben gegenereerd in Haarlem alsof we als republiek overal kunnen bouwen?
  Doe je lobby werk daar, landelijke partijen, zou ik zeggen en help de lokale die daar geen vertegenwoordigers hebben en dus geen invloed.

 3. Deze beslissing van ProvNH is feitelijk waardoor de woningbouw in W niet / nauwelijks van de grond komt. Je kan als gemeenteraad hoog/laag springen: zij willen gewoon niet dat er in W gebouwd gaat worden. Maar wel wordt er vanuit de provincie gevraagd: zorg voor voldoende opvang van Oekraïnese en andere vluchtelingen en dan is er al niets voor de ouderen, jongeren in Wijdemeren om naar uit te kijken vwb (sociale) nieuwbouw. Maar hoe dan provincie? Denk dat provincie denkt: joh, die gaan straks toch fuseren met H (worden overgenomen door H) – dus W mag geen (bouw) ambities meer hebben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.