Nog meer geld verdwenen

Kas, Geld, Valuta, Geldkistje, Financiën

Je moet er maar op komen een bedenkelijke geheime vergadering “extra service“ te noemen. Wethouder Klink deed precies dat.

Als we de continuïteit van bestuur buiten beschouwing laten valt Klink persoonlijk niets te verwijten, ware het niet dat de geschiedenis van incompetentie ver teruggaat in het verleden. Zie het uitstekende feitenrelaas van Rik Jungmann op deze website

De Noord-Zuidlijn van Loosdrecht

I.v.m. de jaarrekening 2013 (met dank aan C.K.) lazen wij in mei 2014 dat er voor het Loosdrechts Terras (zoals dat toen werd genoemd) een extra voorziening werd getroffen van € 5.479.200 en i.v.m. Overmeer Zuid
€ 876.151: “De onderhandeling …. heeft geresulteerd in een lagere opbrengst waarvan was uitgegaan.” M.a.w. onervaren college en ambtenaren zaten wederom tegenover een ervaren partij waar zij niet tegenop konden en het onderspit delfden.

Nu kennelijk weer. Andermaal moeten er additionele voorzieningen worden getroffen (lees: verlies worden genomen) al is niet geheel duidelijk van hoeveel. In de raadsvergadering van 4 april jl deed de wethouder financiën een mededeling over een half miljoen. Peanuts, want in het concept raadsvoorstel dat op 18 april in de Commissie Bestuur en Middelen ter tafel komt staat een bedrag van in totaal € 1.666.000. Eigenlijk zou in de jaarrekening 2018 conform de Nota Risicomanagement 2010 ca. € 1,8 miljoen moeten worden voorzien, maar dat vond men kennelijk teveel. Na een dubieuze herziening van de methode van risicoberekening wordt dit bedrag verlaagd naar €1 miljoen want met het correcte hanteren van het risico “leggen we …onnodig beslag op het weerstandsvermogen van onze gemeente.” Men heeft dus ongeoorloofd toegerekend naar het weerstandsvermogen.

Wat zou de echte reden zijn? Misschien dat een realistische en correcte berekening een negatief resultaat zou opleveren in de jaarrekening 2018? Er is blijkbaar niets geleerd uit de treurige geschiedenis van decennia maar hoe je het ook opschrijft, het geld is weer weg. Ook als je het geheim houdt.

Besparen, Spaarvarken, Teamwork, Samen

Er zitten in de gemeenteraad een aantal mensen die best begrijpen dat dit niet deugt, maar de coalitie discipline zal ze weerhouden hier werk van te maken. We hebben dus niet alleen te maken met een manipulerend college maar wellicht ook met raadsleden die tekortschieten. Alleen de controlerend accountant kan deze misleiding nog voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.