Nu of over twee weken?

Na de langdradige vergadering van de commissie Ruimte en Economie op 26 februari jl bleef slechts één vraag over: treedt wethouder Joost Boermans af vóór of na de gemeenteraadsvergadering van 5 maart?

Op tafel lag het raadsvoorstel “Voortgang Herinrichting Oud-Loosdrechtsedijk tussen de rotondes” met het concept-besluit een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 416.803,00. Hiermee zouden de totale kosten voor dit project uitkomen op € 2.215.803,00 De oorspronkelijke begroting in 2017 was € 1.585.000,00
Zie https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/8417374/1/Raadsvoorstel_voortgang_herinrichting_Oud-Loosdrechtsedijk

Het lijkt dat voor de zoveelste keer het college zich een loer heeft laten draaien door een aannemer die volgens CDA raadslid Eric Torsing (zelf aannemer) “onbehoorlijk” bezig was en hij noemde het “buitensporig” dat het project € 1 miljoen duurder was gemaakt dan noodzakelijk.
Wethouder Boermans had dan ook de grootste moeite de gang van zaken te verklaren, alhoewel hij aan het begin van zijn betoog ruim de tijd had gevraagd – en gekregen – om e.e.a. uit te leggen.

foto Douwe van Essen

Die extra tijd besteedde hij vooral aan lange stiltes, herhalingen en veelvuldig aanhalen van de heer Murphy. U weet wel, die van de wet. Boermans sprak ook een verbod uit op interrupties, alhoewel dit in strijd is met het reglement van de raad.

Diverse partijen riepen de wethouder op nog eens “met de aannemer om tafel te gaan” maar daar zag Boermans niets in, hiermee tevens bevestigend dat hij de verkeerde man op de verkeerde plek is. “Achteraf had er gewoon een harde afspraak met de aannemer moeten liggen.” Pardon? Was die er dan niet? Wél stelde hij – maar wat hebben we daar nu aan? – “ik ben er kapot van en de ambtelijke organisatie ook.” Ordentelijk bestuur zou disciplinaire acties vereisen tegen stuntelende, klungelige, prutsende, incompetente ambtenaren.

Als reactie op PvdA/GL raadslid Stan Poels die de vraag stelde “kunnen wij dit soort projecten aan?” en de ontbrekende bestuurskracht aanhaalde, ontstond eensgezindheid over de eis er nu zeker van te moeten kunnen zijn dat niet nooit meer gebeurt. Dit is in onze gemeente inmiddels een lang gekoesterde traditie. Steeds weer gaat het vreselijk mis en steeds weer mag het nooit meer gebeuren. Er is maar één manier om dit te borgen: z.s.m. fusie met een krachtige gemeente die wél de in Wijdemeren ontbrekende bestuurskracht heeft.

Wethouder Boermans verzekerde de commissie herhaaldelijk dat hij de volle verantwoordelijkheid droeg voor de gang van zaken. Derhalve mijn inleidende vraag: treedt hij af voor of na de komende raadsvergadering ?

Het is nu aan de raad niet uitsluitend controlerend maar tevens corrigerend op te treden door het extra credit te weigeren. Laten ze het maar uitzoeken en elkaar indien nodig uiteindelijk bij de rechter treffen.

2 gedachten op “Nu of over twee weken?”

  1. Het is eigenlijk absurd als iemand een fout maakt op een gemeentehuis dat een wethouder zal moeten opstappen. Ben meer een voorstander dat die amtenaar zijn biezen zal moeten pakken en als tegenprestatie 3 jaar schoffelen in de plantsoendienst ipv kapitale fouten maken!

  2. Hellup, deze wethouder is ook zo voortvarend bezig met de reconstructie van de Kortenhoefsedijk!
    Alleen een onderzoekje naar de kwaliteit van de schoeiing staat uitvoering nog in de weg…. het had al klaar kunnen zijn.
    Wethouder weg: dan ook onze weg weg?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.