Olivier Bedankt!

Op 1 juli vond een ingelaste verlenging van de commissie Bestuur en Middelen plaats. Daarin stond op de agenda de verlenging van de proef met “het nieuwe vergaderen“ en het vaststellen van het bijbehorende reglement van orde. Olivier Goetheer opende het debat met het verzoek om uitstel.

Olivier Goetheer (DLP)

Foutenfestival

Deze commissie was de verlenging van de commissie B&M van 25 juni. In die commissie werd zeer lang stil gestaan bij Het Nieuwe Vergaderen (HNV) zoals dat tot nu toe liep en functioneerde. Olivier Goetheer (DLP) had forse kritiek over hoe HNV tot nu toe had uitgepakt. Hij sprak over “het foutenfestival”. Later nam hij die krachtterm enigszins terug.  In die kritiek stond hij in eerste instantie alleen. De andere fracties waren buitengewoon tevreden en gelukkig met hoe het HNV nu uitpakt, waarbij Stan Poels (PvdA/GL) als voorzitter van de werkgroep HNV de meeste afstand nam van de kritiek van Olivier Goetheer

Onverwachte aanpassingen, beslotenheid

Goetheer verbaasde zich over een aantal aanpassingen in het Reglement van Orde die kennelijk onverwacht waren aangebracht. Zo was de Agenda commissie openbaar, maar is die nu plotseling besloten. Bovendien krijgt die commissie een politiekere rol, omdat hij het college gaat adviseren. De beslotenheid van Technische commissies werd door hem bestreden en zo waren er nog flink wat kritiekpunten. Zo ook het verbod om technische vragen te stellen in commissies en de raad. Punten waarin hij in mijn ogen gelijk heeft.

De burger, waar is de burger?

Het debat kantelde toen hij de commissie vroeg: “Waarom zitten wij hier. Wij zijn volksvertegenwoordigers, maar we hebben de burger niet meegenomen in het HNV project.” Met uitzondering van Patricia IJsbrandij (DB), die vond dat alles prima ging, kreeg Olivier Goetheer steun van de andere fracties die hem daarin min of meer gelijk gaven. Zelfs Stan Poels bleek zich er van bewust dat er te weinig gedaan is aan voorlichting aan de burger over de werking van de raad onder HNV. Al met al vond de commissie dat de voorlichting naar de burger toe sterk verbeterd moet worden over de werking van HNV/BOB en de gevolgen die dat voor de belangstellende, dan wel belanghebbende burger heeft.

Er werd afgesproken dat tot het vergaderschema voor het tweede halfjaar wel werd besloten, maar dat Olivier Goetheer en Stan Poels (voorzitter werkgroep HNV) eerdaags een kop koffie gaan drinken om de problemen met het tijdelijke reglement van orde glad te strijken en op te lossen.

De burger van Wijdemeren mag Olivier Goetheer (DLP) dankbaar zijn dat hij in de bres sprong en zo oplettend was om het besluit over het reglement van orde uit te stellen en wellicht zelfs wat openheid en transparantie terug te brengen op Rading 1. En broodnodige toelichting en uitleg voor de burger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.