Onze bestuurders

Er is veel commentaar op het functioneren van onze bestuurders en politici. Laat ik als geëngageerde inwoner van Wijdemeren een subjectieve beoordeling op lokaal niveau wagen.

Het College van B&W

De B is sinds eind 2019 mevrouw Cris Larson. Ik ken haar nog niet persoonlijk (anders dan alle burgemeesters van de laatste 30+ jaar) maar zij maakt een vriendelijke indruk. Het is bijzonder moeilijk net voor de uitbraak van de pandemie te beginnen met de zware portefeuilles Openbare Orde en Veiligheid alsook Handhaving – temeer zij nu ook nog ex officio deel uitmaakt van de veiligheidsregio, het ondemocratische orgaan dat tegenwoordig ons leven bepaalt. Het is haar eerste burgemeesterschap waardoor ik bereid ben haar veel te vergeven. Gebrek aan dossierkennis hoort daar níet bij en laten we hopen dat zij ook het doorpakken waar nodig snel leert.

Jan Jaap de Kloet mag inmiddels een politieke oude rot genoemd worden. Hij is een vriendelijke en aimabele man wat hem geregeld in de weg zit. Dit is wellicht vooral moeilijk in gesprekken met de provincie.

Wat valt er te zeggen over Jan Klink? Iemand noemde hem laatst “de onzichtbare wethouder.” Hij heeft de ondankbare portefeuille financiën, medeverantwoordelijk voor alles maar zonder eigen inhoudelijke macht. Het is een moeilijke positie maar hij zou wel zijn veto vaker mogen uitspreken. Steeds maar zeggen “Het komt wel goed” is onvoldoende. Als VVD’er is hij wellicht tegen belastingverhoging; als wethouder zal hij ons zonder aarzeling stijgende lokale lasten opleggen.

Het krachtigste lid van dit college is Rosalie van Rijn. Reeds als raadslid heeft zij indruk gemaakt door haar dossierkennis en duidelijke presentatie en als wethouder timmert zij behoorlijk aan de weg – naar Den Haag.

Over de principeloze brokkenpiloot Joost Boermans kan ik weinig zeggen wat mij niet mogelijkerwijs in conflict zou brengen met Artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht. Zijn incompetentie is evenredig aan het aantal woorden dat hij gebruikt haar te verhullen.

Tot slot over Wietske Heeg niets dan goeds. Een competente gemeentesecretaris, fair en zich zeer bewust van de diverse spanningsvelden waarin zij moet opereren. Een van die spanningen is de discrepantie tussen de in het ambtenarenapparaat aanwezige en de wenselijke professionaliteit.

De Gemeenteraad (in de volgorde zoals op de website van de gemeente, maar niet over alle 19)

De voorzitter laat ik even buiten beschouwing (zie B&W boven) maar de griffier wil ik hier wel noemen. Het is de taak van de griffier de gemeenteraad – die in dezen ook de werkgeversrol vervuld – te ondersteunen langs drie hoofdlijnen: secretarieel, procesmatig en inhoudelijk. Alle drie taken vervult Debby de Heus voorbeeldig. Echter, meer bescheidenheid zou haar sieren – en nog effectiever maken.

De Lokale Partij

Gert Zagt is fractievoorzitter van deze partij. Bijna had ik DLP geschreven, maar ik wil hem niet meteen kwaad maken. In het verleden hebben hij en ik in de gemeenteraad een integriteitsdiscussie gevoerd. Mijn toenmalige conclusie is onveranderd dat hij onfatsoenlijk maar niet onwettig had gehandeld. Zijn dossierkennis is fenomenaal, o.a. omdat hij alles, maar dan ook werkelijk alles opschrijft in zijn grote schrift en als voormalig wethouder heeft hij veel kennis. Gekoppeld aan een goed geheugen (en dat schrift) kan hij gefundeerde discussies voeren. Hij is lang van draad dus beknopter formuleren zou zijn toehoorders plezieren.

Als Alette Zandbergen zichzelf meer onder controle had zou zij minder vaak uit de bocht vliegen. Anderzijds is zij een moedig raadslid dat niet aarzelt tegen de meerderheid overeind te blijven en daarmee al vaak het gelijk aan haar kant had.


Grondig voorbereid kan Olivier Goetheer welbespraakt zijn meestal intelligente en weloverwogen standpunten neerzetten en verdedigen. Goed dat we hem als raadslid hebben.

CDA

Fractievoorzitter Jan Verbruggen zit al vele jaren op die stoel. Hij is een vriendelijke man en meestal ook goed voorbereid. Debatteren gaat hem niet makkelijk af maar hij doet erg zijn best. Waar hij in debat tekortschiet compenseert hij het in de achterkamertjes. Als echte CDA’er draait hij nog weleens, maar hierin is hij niet de enige, zelfs niet de ergste.

Met deze laatste opmerking doel ik vooral op Eric Torsing. Hij is op zijn vakgebied zeer kundig en de raad heeft daar veel baat bij maar verliest geloofwaardigheid als hij in tweede termijn het diametraal tegenovergestelde poneert en verdedigt als in de eerste.

De vergaderingen van de gemeenteraad zouden beduidend minder vermakelijk zijn zonder Jan Willem Nienhuis.


Dorpsbelangen

Toen ik 33 jaar geleden in Kortenhoef kwam wonen zat René Voigt al in de gemeenteraad. Het is volstrekt begrijpelijk dat hij inmiddels is moegestreden. Waarom trekt hij niet zelf de conclusie hieruit? Misschien wil Co de Kloet Sr weer aantreden.

VVD

Zoals sommige lezers zich misschien zullen herinneren was ik ooit jaren lid van de VVD en ben vertrokken omdat ik me begon te schamen voor dit lidmaatschap. Het lijkt mij derhalve zuiverder verder niets te zeggen over deze partij.

PvdA/Groen Links

Als er één partij is met die ik nauwelijks inhoudelijke politieke raakpunten heb is het wel deze. Dat neemt niet weg dat zij goede raadsleden had en heeft. Stan Poels is misschien wel het beste raadslid in Wijdemeren, al is hij met de commissie Het Nieuwe Vergaderen een beetje de weg kwijtgeraakt. Hij is kundig en formuleert goed. Als het hem zou lukken minder in herhalingen te vervallen zou hij helemaal perfect zijn.

Het optreden van Ram Lachman is altijd vriendelijk en bescheiden maar vaak denk ik dat hij het enige raadslid is die de begroting echt weet te doorgronden.

D66

Tja. D66 is landelijk een volstrekt overbodige partij en haar lokale vertegenwoordigers passen daar perfect bij.


Ter herinnering: dit is een volstrekt subjectief commentaar van een betrokken burger die ooit actief was in de lokale politiek. Als u het met bovenstaande meningen niet eens bent, klim in de spreekwoordelijke pen en laat het weten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.