Open brief aan de burgemeester

De edelachtbare
Drs. C.R. Larson
Burgemeester van Wijdemeren
Rading 1
1231 KB Loosdrecht

Open brief via www.rading-0.nl

Kortenhoef, 17 oktober 2020

Zeer geachte burgemeester,

Met dank bevestig ik ontvangst van uw brief d.d. 15 oktober 2020 inzake coronabesmetting.

Als wetsgetrouwe burger, uit maatschappelijke verantwoordelijkheid en uit eigenbelang hanteer ik sinds maart jl. de diverse regelingen en al dan niet dringende adviezen als minimum standaard. Ik steun uw oproep dan ook van harte.

Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik de suggestie te doen dat u een kopie van uw brief o.a. stuurt naar Zijne Majesteit de Koning (om redenen die geen verdere uitleg vereisen), aan Zijne Excellentie de Minister President, de Minister van Algemene Zaken (zijn slappe en laffe gebrek aan doortastendheid stelt zijn electorale belangen boven de belangen van de volksgezondheid) en de Minister van Justitie die een strafblad heeft – of een strafblad zou hebben als voor hem het boetebeleid niet met terugwerkende kracht was gewijzigd.

Het optreden van bovengenoemden richt meer schade aan dan welke overtreding dan ook waaraan ik mij als lid van het klootjesvolk schuldig zou kunnen maken.

Hoogachtend,
Robby Israel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.