Opnieuw heeft een projektontwikkelaar onze gemeente aan zijn touwtje

Het nieuwe college begrijpt het niet: het laat gewillig de oren hangen naar de markt of zou het eigen voorstel naar de raad nog eens goed moeten lezen en daarop actie ondernemen. Daarin wordt namelijk geen gewag gemaakt van de diep treurige ontwikkeling die hier gaande is.
Wijdemeren is in de SALE, ons college laat het passeren en de raad ziet het gebeuren!!!

Verder lezen “Opnieuw heeft een projektontwikkelaar onze gemeente aan zijn touwtje”

De burgemeester en het bestuursakkoord

Oud burgemeester Bram Peper van Rotterdam zei eens dat de burgemeester in ons staatsbestel de meest beklagenswaardige figuur is. Hij of zij heeft namelijk niks te zeggen en moet uitvoeren waartoe college en raad besluiten.

Burgemeester Crys Larson. (Foto: Douwe van Essen.)

Verder lezen “De burgemeester en het bestuursakkoord”

Wordt de planontwikkeling Meenthof een Porseleinhaven 2?

Het leek zo hoopvol wat in de commissievergadering van 15 juni over het kredietvoorstel Meenthof naar voren werd gebracht: vooral over teveel open einden en de vraag of dit voorstel nu door de raad zou moeten worden bekrachtigd. Want je zou een dergelijk onuitgewerkt voorstel toch nog niet door de raad willen laten vaststellen?

Verder lezen “Wordt de planontwikkeling Meenthof een Porseleinhaven 2?”

Coalitiefracties onthoofd en met de mond vol tanden.

Gisteravond werd de eerste gemeenteraad gehouden na de verkiezingen. Altijd een beetje spannend, want nieuwe raadsleden maken soms aandoenlijke foutjes. In dit geval was het echter een treurige tranentrekkende vertoning. Met drie onthoofde coalitiefracties, waarvan de politieke ervaring zich teruggetrokken had achter het bastion van de collegetafel.  Rosalie van Rijn (CDA) was de ster van de avond, op de voet gevolgd door Jan-Jaap de Kloet (DB) . Hun pogingen om een debat op gang te brengen strandden in de onwil en onkunde van DLP en de VVD om  te reageren.

Rosalie van Rijn (foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Coalitiefracties onthoofd en met de mond vol tanden.”

Razendsnel bijleren graag, anders wordt het 4 jaar prijsschieten in de raad

Uitermate pijnlijk was het ‘debat’ van donderdagavond over het coalitieakkoord van De Lokale Partij, PvdA/GroenLinks en de VVD. Als de voorzitters van de coalitiefracties niet heel snel bijleren, wordt het vier jaar prijsschieten voor de oppositie en daarvan wordt het beleid niet per se beter.

Verder lezen “Razendsnel bijleren graag, anders wordt het 4 jaar prijsschieten in de raad”

Onderhoud joodse begraafplaats: één voorwaarde, en daaraan is voldaan

Toen Wijdemerens rechtsvoorganger gemeente ’s-Graveland in 1973 afsprak het onderhoud op zich te nemen van de joodse begraafplaats in Kortenhoef, was er maar één voorwaarde en daaraan is voldaan. Die voorwaarde had niets te maken met de toegang tot het begraafplaatsje, waarover nu zulke moeilijkheden zijn.

Brief waarin de gemeente toezegt het onderhoud te zullen overnemen.

Verder lezen “Onderhoud joodse begraafplaats: één voorwaarde, en daaraan is voldaan”

Gemeenteraad muisstil over parttime-aanstellingen wethouders Zagt, Kruijt

De nieuwe Wijdemeerse coalitie kan aan de slag. Vrijdagavond werden de vertrekkende wethouders onder dankzegging uitgezwaaid. Hun opvolgers werden daarna geïnstalleerd. Dat werd voorgesteld twee wethouders als parttimer aan te stellen ontlokte de gemeenteraad geen enkel geluid. De aanstelling passeerde geruisloos. Terwijl over wethouderlijk deeltijdwerk in het verleden in deze gemeente toch nogal wat te doen is geweest.

(Foto Wiki, publiek domein)

Verder lezen “Gemeenteraad muisstil over parttime-aanstellingen wethouders Zagt, Kruijt”

We zullen doorgaan! Of niet? Spreek dat af!

Een paar weken geleden schreef ik een column op deze site, waarin ik het fenomeen coalitieakkoord relativeerde. Zo wees ik erop dat over belangrijke onderwerpen, waarover partijen die een akkoord sluiten het oneens zijn, niet in het coalitieakkoord werden opgenomen.

Artikel G@E Hans van Keken

Verder lezen “We zullen doorgaan! Of niet? Spreek dat af!”

VVD en DorpsBelangen toveren een lelijke aap tevoorschijn

Het beloofde een wat saaie commissievergadering te worden, woensdagavond. Maar ineens kukelde ik haast van m’n stoel door wat ik hoorde: gezonde gemeentelijke financiën (en dus Wijdemeerse zelfstandigheid) is belangrijker dan betaalbare huisvesting voor inwoners met een smalle beurs – volgens sommige partijen dan.

(Foto Wiki/Charles Sharp, CC SA-BY 4.0)

Verder lezen “VVD en DorpsBelangen toveren een lelijke aap tevoorschijn”

ChristenUnie over joodse begraafplaats: Gemeente moet zich inspannen voor oplossing van het probleem

De gemeente Wijdemeren moet ‘alles in het werk stellen om (de joodse begraafplaats in Kortenhoef) in ere te herstellen en toegankelijk te maken voor joodse inwoners die hier begraven willen worden’. Dat schrijft gemeenteraadslid Esther Kaper (ChristenUnie) ter inleiding van een flinke rits vragen aan burgemeester en wethouders over de problemen rond de joodse begraafplaats aan de Koninginneweg.

(Foto Wikipedia/C.Muusers, CC BY-SA 3.0)

Verder lezen “ChristenUnie over joodse begraafplaats: Gemeente moet zich inspannen voor oplossing van het probleem”