Oeioei! Een interpellatiedebat, spoorslags naar Rading 1!

Het leek een saaie raadsvergadering te worden, donderdagavond. Maar ’s middags kwam als een duveltje uit een doosje dat er een interpellatiedebat zou zijn over de financiële toestand van de gemeente. Interpellatie, altijd spannend!

Continue reading “Oeioei! Een interpellatiedebat, spoorslags naar Rading 1!”

Twee Wijdemeerse D66’ers bij ondertekenaars open brief

Op het moment van schrijven van dit stukje hebben 765 D66-leden de open brief ondertekend waarin ze van de partijleiding volledige openheid vragen over de zaak van het grensoverschrijdend gedrag van inmiddels vertrokken partijprominent Frans van Drimmelen. Van de ondertekenaars tot nu toe komen er twee uit de gemeente Wijdemeren.

Continue reading “Twee Wijdemeerse D66’ers bij ondertekenaars open brief”

1 à 2 miljoen euro erbij: leuk natuurlijk, maar nog geen reden voor een feestje

Van ‘Den Haag’ krijgt Wijdemeren er geld bij. Het loopt op van 1,1 miljoen euro extra volgend jaar tot ruim 2,2 miljoen extra in 2025. Dat is prettig, maar jammer genoeg nog geen reden om slingers op te hangen.

(Wikipedia/publiek domein)

Continue reading “1 à 2 miljoen euro erbij: leuk natuurlijk, maar nog geen reden voor een feestje”

De Bodem is in Zicht

Het vermogen van de gemeente is bijna op. Als de uitkomst van de rekening in de begroting is verwerkt, is het weerstandsvermogen gedaald tot vier ton. Dat is het potje waar de gemeente onverwachte tegenvallers van moet betalen. Ronald Frisart noemde het al de”junkstatus”, zoals soms ook wordt gesproken over landen die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Inbreiden, sporthallen ombouwen, etc. 70 punten. Wethouder Rosalie van Rijn (CDA) had grootste plannen.

Continue reading “De Bodem is in Zicht”

Radiostilte op Rading 1

Na de verkiezingscampagne, de verkiezingen zelf en de uitslag treedt altijd een raar soort windstilte in. De partijen trekken zich als een slak terug in hun huis en steken af en toe hun ogen op steeltjes naar buiten om de omgeving te verkennen. Behalve de winnaar. Die wordt geacht een nieuw college bijeen te sprokkelen, dus die gaat van partij naar partij om als egeltjes te onderzoeken of er elders warme gevoelens ontluiken.

(Illustratie gemeente Wijdemeren)

Continue reading “Radiostilte op Rading 1”

College beantwoordt bijna helft schriftelijke vragen te laat, lelijk probleem voor lokale democratie

Van de 47 setjes schriftelijke vragen die gemeenteraadsleden de afgelopen dertien maanden stelden, hebben burgemeester en wethouders bijna de helft te laat beantwoord. Dat blijkt uit een inventarisatie van de online beschikbare documentatie van maart 2021 tot en met maart dit jaar.

Continue reading “College beantwoordt bijna helft schriftelijke vragen te laat, lelijk probleem voor lokale democratie”

Hèhè, eindelijk antwoorden, nou ja, antwoorden . . . .

Na 41 dagen heeft het college eindelijk een setje raadsvragen beantwoord over wegenonderhoud. De antwoorden lezend vraag je je af waarom zoiets simpels zó lang moest duren. En zijn het eigenlijk wel allemaal antwoorden?

Operatie kluitje-riet.

Continue reading “Hèhè, eindelijk antwoorden, nou ja, antwoorden . . . .”