Perspectieven: bezuinigen, maar hoe?

Ik erger me wel eens vaker aan de raad, maar deze keer was het wel heel erg. Ik luisterde naar de commissiebehandeling van de Perspectiefnota op 18 juni, en wond me op. Waarom? Omdat de raad kennelijk niet in staat is te doen wat hij moet doen: kaders stellen.

Jan Klink, wethouder financiën (foto Douwe van Essen)

Continue reading “Perspectieven: bezuinigen, maar hoe?”

De toekomst van Wijdemeren

De gemeente is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie over de gewenste ontwikkeling van Wijdemeren in de komende jaren. Eerder hebben we daarover dorpenavonden gehad, en zijn er nota’s en een beleidsinventarisatie gemaakt. Gisterenavond, 16 juni, vond in dit kader een ‘Digitale oriënterende sessie Omgevingswet’ plaats onder voorzitterschap van Olivier Goetheer (De Lokale Partij). Ik was benieuwd.

Voorzitter Olivier Goetheer (DLP)

Continue reading “De toekomst van Wijdemeren”

Fietsers de Dupe

De gemeente wil een woonwijk bouwen van 250 woningen. Daar gaan mensen in wonen, die hebben een of soms twee auto’s en die rijden ergens naar toe. Het aantal verkeersbewegingen neemt toe, heet dat in het jargon. Dan loop je in Kortenhoef al gauw aan tegen het kruispunt van de Smidsbrug. Het snijpunt van het oost-west en van het noord-zuidverkeer in ’s Graveland.

Continue reading “Fietsers de Dupe”

Balans: Het Toverwoord

Een gemeentebestuur moet aan verschillende doelstellingen voldoen .We willen graag dat er voldoende huizen zijn om in te wonen, er moet ruimte zijn voor bedrijven, want we moeten de kost verdienen, wegen om ons te kunnen verplaatsen en plekken en voorzieningen om bij elkaar te kunnen komen en te kunnen recreëren.

Continue reading “Balans: Het Toverwoord”

Smidsbrug en Rotonde

Aan de 40 jarige geschiedenis rond de Vaartwegen wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Sinds 2016 wordt gesproken over woningbouwplan Zuidsingel fase 8. Tegen de Emmaweg in Kortenhoef wil een projectontwikkelaar 250 woningen bouwen naast fase 7, ook bekend als La Traviata. Maar verkeerstechnisch levert dat problemen op.

Rotonde op de Leeuwenlaan. Kerklaan en Leeuwenlaan voorrangsweg. Auto’s achter de bebouwing om. Fietsers rechtdoor.

Continue reading “Smidsbrug en Rotonde”

Burgemeester in Coronatijd

Afgelopen zaterdag schreef Auke Kok in zijn wekelijkse column in de NRC dat alle onaangename besluiten van de gemeente Amsterdam op het conto van burgemeester Halsema worden geschreven. Een parkeerplaats die wordt opgeheven een maatregel die de auto’s in de binnenstad wil terug dringen, het is allemaal de schuld van de burgemeester.

Continue reading “Burgemeester in Coronatijd”

Naar een omgevingsvisie

Digitaal vergaderen is bepaald niet ideaal en zeker niet als het tegen middernacht loopt. Om die tijd is niemand meer op zijn best, zo bleek bij de Wijdemeerse raadsvergadering van 4 juni. Verwarring alom. Moest er nou gestemd worden over amendement A-19-1 of was dat al ingetrokken door de indiener? En moest er nou een raadsbesluit genomen worden, of was dat al impliciet gebeurd doordat een ander amendement net aangenomen was?

Continue reading “Naar een omgevingsvisie”