Something is Rotten In the State of Holland

Bovenstaande parafrasering van een zin uit Hamlet schoot mij in gedachten toen ik las dat er 501 extra ambtenaren zijn ingezet om de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst op te lossen. Een paar miljoen euro zijn uitgegeven aan accountants- en consultantsbureaus. In 25.000 gevallen zijn mensen geruïneerd. Maar er zijn tot nu toe pas enkele tientallen gevallen opgelost. Bijna niets dus!

Wikipedia. Hamlet. De acteur Edwin Booth 1870.

Continue reading “Something is Rotten In the State of Holland”

Verkeersveiligheid

‘We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd.’ Dat is de hoofddoelstelling van het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045, het verkeersplan voor onze gemeente voor de komende 25 jaar.

Olivier Goetheer (DLP)

Continue reading “Verkeersveiligheid”

Open brief aan de burgemeester

De edelachtbare
Drs. C.R. Larson
Burgemeester van Wijdemeren
Rading 1
1231 KB Loosdrecht

Open brief via www.rading-0.nl

Kortenhoef, 17 oktober 2020

Zeer geachte burgemeester,

Met dank bevestig ik ontvangst van uw brief d.d. 15 oktober 2020 inzake coronabesmetting.

Als wetsgetrouwe burger, uit maatschappelijke verantwoordelijkheid en uit eigenbelang hanteer ik sinds maart jl. de diverse regelingen en al dan niet dringende adviezen als minimum standaard. Ik steun uw oproep dan ook van harte.

Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik de suggestie te doen dat u een kopie van uw brief o.a. stuurt naar Zijne Majesteit de Koning (om redenen die geen verdere uitleg vereisen), aan Zijne Excellentie de Minister President, de Minister van Algemene Zaken (zijn slappe en laffe gebrek aan doortastendheid stelt zijn electorale belangen boven de belangen van de volksgezondheid) en de Minister van Justitie die een strafblad heeft – of een strafblad zou hebben als voor hem het boetebeleid niet met terugwerkende kracht was gewijzigd.

Het optreden van bovengenoemden richt meer schade aan dan welke overtreding dan ook waaraan ik mij als lid van het klootjesvolk schuldig zou kunnen maken.

Hoogachtend,
Robby Israel

Thermometer

De Wijdemeerse oppositie op de achterste benen! De wethouder schoffeerde inwoners! Hij noemt ze querulanten ! Dat laat De Lokale Partij niet ongestraft zomaar passeren! De wethouder die het volgens de oppositie toch al niet te nauw neemt met de burger in Wijdemeren! Waar gaat dit over? En waar gaat dit heen?

Stijn de Paepe: “Ik steek de thermometer in het gat van Vlaanderen.”

Continue reading “Thermometer”

Daar gaan we weer

Ik las vanmiddag schriftelijke vragen van de VVD over de oprichting van een zogenaamd Energiedienstenbedrijf door de Regio Gooi en Vechtstreek. Bij die vragen dacht ik: “Deze film heb ik vaker langs zien komen.” In de regio besluiten collegevertegenwoordigers (B&W) om met alle gemeenten in de regio samen iets te gaan doen.  Maar de raad weet nog van niets.

Continue reading “Daar gaan we weer”

Even het geheugen opfrissen

Toen ik in 1987 in ’s-Graveland kwam, hadden de Provinciale Staten van Noord Holland net het nieuwe streekplan vastgesteld. Dat was voor onze gemeente spannend geweest omdat in het concept geen enkele uitbreidingsmogelijkheid voor ’s-Graveland was opgenomen! Continue reading “Even het geheugen opfrissen”