Eenzaamheid: een lastig probleem

Eén van de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang. Daaronder valt de bestrijding van eenzaamheid. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Mensen die eenzaam zijn, zijn moeilijk in beweging te krijgen.

Continue reading “Eenzaamheid: een lastig probleem”

Olivier Excelleert in de Raad

Afgelopen dinsdag was de z.g. veegcommissie. De restjes en kruimels die bleven liggen van het raadswerk van het afgelopen jaar werden opgeveegd. Daarbij  hield Olivier Goetheer een gloedvol betoog over de klimaatproblematiek en overtrof hij zich zelf.

Continue reading “Olivier Excelleert in de Raad”