Wederom: Incompetent Bestuur

Tonnen extra voor Nedervecht o.a. omdat “in de grondexploitatie nimmer rekening is gehouden met het bouwrijp maken terwijl dit wel een contractuele verplichting was” schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. Wat een vernietigend bewijs van formeel en inhoudelijk onvermogen.

Continue reading “Wederom: Incompetent Bestuur”

Tergooi: Dichtbij mijn Bed Show?

Je zal maar in Lelystad wonen, of in Amsterdam West,  je lag vanmorgen nog in je ziekenhuisbed of je had een afspraak met de specialist die je al lang behandelt voor een ernstige kwaal. Dan maakte je vandaag mee hoe het is om van de ene op de andere dag met bed en al verhuisd te worden of een andere dokter te moeten zoeken.

Continue reading “Tergooi: Dichtbij mijn Bed Show?”

WMO in Wijdemeren

Ik kan er niks aan doen, maar ik voel de woede in me kolken als ik zo’n bericht lees over de WMO termijnen ellende in Wijdemeren. Waarom, zijn de mensen die het moeilijk hebben om rond te komen en ondersteuning behoeven toch altijd de dupe van onbegrijpelijke regelgeving, slampamperigheid en gebrek aan echte interesse.

Continue reading “WMO in Wijdemeren”