Kunst: Wijdemeren een woestenij

Het nieuwe college heeft een bestuursakkoord 2018-2022 het licht doen zien. Daarin staat: “Het kunst- en cultuurbeleid verdient een extra impuls. Over de vormgeving hiervan vindt nader overleg met de raad plaats.” Dat “nader overleg” betekent: we hebben zelf geen idee. Wel is men bereid om 20.000 euro per jaar extra uit te trekken. Dat is voor kunst en cultuur samen. Wat je met dat geld kunt doen? Daarmee kun je één ambtenaar voor 0,3 fte aanstellen, of een bureau één nota laten maken. Verder lezen “Kunst: Wijdemeren een woestenij”

Kees de Jongen

Kees de Jongen

Prachtig verhaal. “Kees de Jongen” van Theo Thijssen. Een verhaal over Kees Bakels, een lagere school jongen die eind 19e eeuw opgroeit in Amsterdam. Een doodgewone jongen, al vindt hij zichzelf wel heel bijzonder. Die bijzonderheid zit hem vooral in zijn levendige fantasie. Over hoe alles zou kunnen gaan ‘als’…

Verder lezen “Kees de Jongen”