Pluim voor Debby, en de Wijdemeerse krochten

Eerst een groot compliment voor Debby de Heus, onze Wijdemeerse raadsgriffier. Eergisteren zette zij alles op alles om het belangstellende publiek toegang te bieden tot de beraadslagingen in de digitale commissie waarin het college vroeg om weer een extra miljoen in de Porseleinhaven te mogen storten.

Beeld!!!

En dat lukte haar. Nadat de browser was opgestart en het Raadsinformatiesysteem (RIS) in beeld was gekomen waren daar zowaar voorzitter Mario Wouters, enkele raadsleden en fractieassistenten in beeld, die hun standpunten deelden op het videoscherm van Microsoft Teams. Hoera. Knap gedaan. Sterker nog, toen bleek dat de beelden via het RIS nogal zeer haperden, paar minuten stil en bevroren en dan weer een flard van het gesprek, liet zij ons niet in de steek. Zij gaf ons toegang op de “publieke tribune” van MS Teams waardoor de vergadering goed te volgen was. Goed gedaan!

Besloten vergaderingen

Ik luisterde in het bijzonder vanwege dat miljoen overschrijding op het project Porseleinhaven. Waar ik niet blij van werd, was wat ik de dames en heren politici hoorde vertellen. Of eigenlijk wat ik ze NIET hoorde vertellen. Wijdemeren is dol op besloten vergaderingen de afgelopen tijd. Handig onder elkaar, met de benen op tafel, zonder lastige burgers en pers, afspreken hoe je een varkentje gaat wassen, zonder dat iemand daar (merkbaar!) schade van ondervindt. Het is geen lokale democratie, maar het is zo handig, zeker in deze tijd waarin het politieke handwerk toch al grotendeels onttrokken is aan het zicht van de pers, belanghebbenden en belangstellenden. Lekker onder ons.

Aanvulling en correcties 24 april

Omdat ik de commissievergadering slechts in stukken en korte flarden kon volgen stonden in mijn oorspronkelijke tekst fouten en ontbraken er zaken, die  naar nu blijkt, na beluistering van “de band” wel relevant blijken en gezegd werden, zonder dat ik ze toen kon horen.

Aanvulling

Na beluistering van het agendapunt over de exploitatietekorten kwam ik tot de volgende aanvullende informatie. Het was niet Margriet Rademaker, maar Renée Wijnen die voor DLP het woord voerde. Zij opende het debat met forse kritiek op de manier waarop Wijdemeren grote projecten aanpakt. Die kritiek gold zowel de Porseleinhaven, als Nedervecht en Ter Sype, die ook in het raadsvoorstel staan. Ook vroeg zij hoe de behandeling in de raad zal gebeuren met een geheim deel en een openbaar deel. Daarbij werd opgemerkt dat die behandeling alleen in een echte raad kan plaats vinden.

Ook Jan-Willem Nienhuis (CDA) was zeer ongelukkig met de verliezen in de exploitatie. Hij verlangde van het college om openheid van zaken te geven over de oorzaak van de verliezen. Wethouder Jan-Jaap de Kloet zegde toe om over enige tijd die openheid te verschaffen voorzover mogelijk. Een toezegging die veel ruimte biedt, maar die wel op de toezeggingenlijst terecht kwam. René Voigt (DB) verklaarde dat de verliezen op de Porseleinhaven te wijten zijn aan vroegere afspraken en bemiddelingskosten. Daarbij schoten onmiddellijk de vele afspraken en juridische procedures in de herinnering, die dit project van meet af aan kenmerkten. (Zie het dossier Dorpscentrum op de Wijdemeerse Webkrant.)
Einde aanvulling

In de flarden die ik hoorde, zeiden René Voigt (DB), Renée Wijnen (DLP), Nanda de Bruin (D66) en Michiel van Balen (VVD) achtereen dat ze genoeg hadden aan de uitleg in de besloten vergadering en dat ze daarom instemden met het uitgeven van ruim een miljoen euro. Omdat, ja jammer, jammer,  het project voor de zoveelste keer het budget ruim overschreed. Het kostte me slechts enkele minuten om te horen dat in de beslotenheid de zegen was gegeven aan deze overschrijding. Dat was de politieke verantwoording voor dat miljoen.

Wat is er gebeurd?

Maar beste raadsleden, u heeft niet mijn stem gekregen voor dit soort achterkamertjesgedrag. Wat is er gebeurd, daar aan de oevers van de Eerste Plas, dat er plotseling weer een miljoen euro nodig was om de brand te blussen? Ging de projectontwikkelaar failliet? Heeft u een rechtszaak verloren die een hoop geld kost? Blijkt het Loosdrechts Terras langzaam in de plas te zakken en moet het verstevigd worden? Is er asbest gevonden?  Moet er om de restanten van de fabriek van dominee De Moll heen gebaggerd worden?  Heeft een ambtenaar zich vergrepen aan een medewerkster van de projectontwikkelaar? Moet de zeldzame Loosdrechtse grijze muis gered worden?

Belastinggeld.

Wat is er gebeurd, dat u een, mede door mij, opgehoest miljoen uitgeeft? Dat u geen cijfers noemt over gevoelige zaken snap ik. Dat kan gebeuren. Maar zeg dan wat er aan de hand is en waarom u er niets over kunt (of wilt) zeggen. Verstop u niet achter besloten vergaderingen! Vertel waarom u kritisch bent over de overschrijding, maar waardoor u zich heeft laten overtuigen???

Michiel van Balen (VVD)

Dan snappen wij, de Wijdemeerse burgers, ook waar dit over gaat. Maar als zelfs Michiel van Balen (VVD), die in maart, na de overschrijding van de Oud Loosdrechtsedijk , van vier ton, nog zei geen overschrijdingen meer te zullen steunen, nu, bij een miljoen,  mompelt dat hij het wel prima vindt,  omdat het hem zo goed is uitgelegd in de beslotenheid, dan moet het wel iets heel erg ernstigs en fouts zijn wat er daar aan de hand is. Iets waarvoor het gemeentebestuur zich zo erg schaamt, dat het heel diep onder in de doofpot moet.

En zo is het.

Dus kom op. Vertel het maar. Dat lucht op! En u bewijst de lokale democratie er een dienst mee.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.