Politiek over Najade

De auteurs van Rading Nul willen meer interactie met de politiek bewerkstelligen. Daarom willen wij na elke raadsvergadering een tweetal fracties een forum bieden om uit te leggen waarom zij zich tijdens de raad opstelden zoals zij deden. Hieronder onze vraag en de antwoorden van het CDA en de VVD.

Virtueel vergaderen.

Onze vraag:

Afgelopen raadsvergadering stond op de agenda Bestemmingplan Oud-Loosdrechtsedijk 243, bekend als het Najade Resort in Loosdrecht. De eigenaren daarvan hadden gevraagd om de recreatieve bestemming te mogen combineren met een woonbestemming, d.w.z. om vaste bewoning van recreatiewoningen mogelijk te maken. De eerste besprekingen daarover begonnen al in 2013.  Wie ‘Najade’ als zoekterm intikt in de Wijdemeerse Webkrant (www.wijdemeersewebkrant.nl)  krijgt 52 berichten tussen 2004 en 2018, waaruit blijkt dat de politiek moeite heeft om tot een besluit te komen. Het huidige verzoek werd anderhalf jaar geleden ingediend. De raad slaagde er ook deze keer niet in een besluit te nemen; het onderwerp werd aangehouden. Hieronder leggen de fracties van het CDA en de VVD uit waarom zij van mening verschilden.

Foto’s: Douwe van Essen


Voor het CDA is de rode draad in dit verhaal dat wij een besluit willen nemen en niet uitstellen om eerst een beleid te maken. In 2019 was het CDA als enige voorstander om de wijziging ter visie te leggen en de kans te geven aan de omwonenden, inwoners en ondernemers om erop te reageren. Vervolgens kun je als raad in dit gehele proces, op basis van wat naar voren komt nog volop bijsturen.

Kortom de CDA fractie wil een besluit in plaats van eerst veel tijd en geld steken in het maken van een beleid. Want dan komen er weer allerlei andere vragen naar voren als welk beleid, wat ga je daar dan inzetten etc. In de ogen van het CDA heeft ieder ondernemer en aanvraag zijn specifieke wensen en eisen. Hier is geen eenduidig en uniform beleid op te maken, omdat dit per situatie bekeken moet worden. Je wil namelijk juist de creativiteit van de ondernemer niet belemmeren maar stimuleren. Natuurlijk kijk je daarbij naar randvoorwaarden, met oog voor eerdere besluitvorming en eventuele precedentwerking.

Alle politieke partijen willen dat de recreatie en in het bijzonder voor Oud-Loosdrecht behouden blijft en dat Loosdrecht weer de grandeur krijgt die het verdient. In de ogen van het CDA bereik je dat door goed te luisteren en in gesprek te gaan met de ondernemers en daarop acteren en verdere besluiten te nemen. Toerisme en recreatie zijn speerpunten van de lokale economie. Om succesvol te zijn is modern ondernemerschap en inspelen op hedendaagse behoeften van cruciaal belang.

In het geval van de Bestemmingplan Oud-Loosdrechtsedijk 243 is het hoofddoel van de ondernemer recreatie, maar om de stabiliteit en continuïteit te borgen worden woningen verhuurd (geen recreatie). Dus de ondernemer heeft de creativiteit opgezocht om eventuele tegenvallers en bijvoorbeeld beperkt seizoen inkomsten op te kunnen vangen. Ook hier betreft het een familiebedrijf wat binnen het MKB valt, de motor van onze economie.  Een mooi  voorbeeld in een andere sector is boeren die ook een mini-camping hebben, caravans stallen, lokale producten verkopen om toch hun boerderij financieel gezond te houden. Het CDA is hier groot voorstander van en dit maken we als gemeente ook mogelijk in het bestemmingsplan. Geef de recreatieondernemer dezelfde kansen en mogelijkheden.

Jan Verbruggen, fractievoorzitter CDA


De VVD is een ondernemerspartij, of het nu boeren, horeca ondernemers of recreatie ondernemers betreft. De VVD is ook een partij die houdt van het nemen van beslissingen aan de hand van een visie. De VVD fractie heeft het college door de jaren heen over diverse onderwerpen om een visie gevraagd. Een paar jaar geleden betrof dat een visie op de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Recentelijk betrof dat de omzetting van bedrijfswoningen naar burgerwoningen en In juli 2019 bij de behandeling van het verzoek van Najade Resort heeft de VVD fractie duidelijk aangegeven dat zij alleen aan de hand van een visie op het gebied rondom de Porseleinhaven een besluit wil nemen over Najade. Deze visie ligt er nog steeds niet.

Op dit moment liggen er twee verzoeken van recreatieondernemers (Najade en De Uitkijk) en het 3e en 4e verzoek zitten eraan te komen. Willen wij de recreatiesector in Loosdrecht behouden, dan is naar de mening van de VVD een visie op het gebied onontbeerlijk. Voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed hebben wij indertijd zelf een initiatief ingediend, misschien moeten we dat ook doen voor het behoud van de recreatie in Loosdrecht, misschien wel raadsbreed

Sieta Vermeulen, fractievoorzitter VVD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.