Provinciaal CDA zoekt steun bij FvD en PVV

Op 5 oktober vergaderden de Provinciale Staten van Noord-Holland over de Omgevingsvisie NH2020, die met name interessant is vanwege de invoering van het begrip Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat begrip heeft nogal wat consequenties voor Wijdemeren. Er lagen veel amendementen en moties op tafel, waaronder twee die betrekking hadden op woningbouw in Wijdemeren: Nederhorst Noord en Zuidsingel fase 8.

Allebei die moties werden door het College van GS ontraden, en al moet de definitieve uitslag nog komen, ze lijken het niet gehaald te hebben. In beide moties werd gepleit voor het toelaten van woningbouw met de argumenten die we in de gemeenteraad al vaker gehoord hebben. Het College was niet onder de indruk en gaf duidelijk aan waarom niet. Over Nederhorst Noord schreef men o.a.: “De bewering dat een ontwikkeling bijdraagt aan de natuurwaarden op deze locatie is niet aannemelijk.” ‘t Is ook wel een beetje dom van de indieners om met dat soort argumenten te komen.

Wat mij echter het meeste opviel is dat beide moties werden ingediend door CDA en Forum voor Democratie samen, en niet zoals te verwachten door CDA en VVD. Nader onderzoek leerde dat vrijwel alle amendementen van het CDA ook ondertekend waren door Forum voor Democratie. Een andere CDA-motie die Wijdemeren betrof, over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, werd niet alleen door de FvD maar ook door de PVV mede-ingediend.

Noch FvD, noch PVV hebben iets te zoeken in Wijdemeren. Steun voor het CDA betekent alleen maar dat een volgende keer het CDA die twee rechts-populistische partijen moet steunen. Immers: voor wat, hoort wat. Ik vind dat een zorgwekkende ontwikkeling.

2 gedachten op “Provinciaal CDA zoekt steun bij FvD en PVV”

  1. Wat een bijzondere opmerking dat FvD en PVV niets te zoeken hebben in Wijdemeren. FvD en PVV hebben meegedaan aan de Provinciale verkiezingen van Noord-Holland waar Wijdemeren onder valt. De auteur is kennelijk vergeten dat FvD (2067) en PVV (668) bij de laatste verkiezingen samen bijna een kwart van de stemmen in Wijdemeren heeft gekregen! In hun standpuntenoverzicht(verkiezingsprogramma kan ik het niet noemen) staat dat deze twee partijen vinden dat buitenstedelijk bouwen mogelijk gemaakt moet worden. Ook CDANH (CDA Wijdemeren en CDA landelijk) vinden dat het woningtekort niet allen binnenstedelijk opgelost kan worden. Daarom maakte CDANH in overleg met CDA Wijdemeren deze moties. Niet verwonderlijk dat je dan steun zoekt bij partijen met dezelfde mening op dit punt, toch? Voor een volgende keer dat FvD of PVV met een motie of amendement komt, waar de auteur over schrijft, heb ik de volle overtuiging dat CDANH alleen instemt op voorwaarde dat het bij de CDA normen en waarden past.
    Jan Verbruggen, fractievoorzitter CDA Wijdemeren

  2. Niets te zoeken in Wijdemeren? De tolhuisjes zijn lang geleden verwijderd en alle genoemde partijen zijn rechtmatig gekozen.
    En ja, voor wat hoort wat. Dat heet coalitievorming, politiek en die is steeds vaker inderdaad zorgwekkend. Bij en door alle partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.