Putter: Koperen Zwaailicht

Co de Kloet liet ons als Putter in de Wijdemeerse Webkrant een flink aantal columns na die er recht op hebben dat ze aan de vergetelheid worden onttrokken. Collega Martin Vuyk opperde om er een verzameling van te maken. Misschien doe ik dat nog. Maar mijn keuze van de mooiste Putter, mijn editors choice, is “Het Koperen Zwaailicht”.

Eerst de context
Het eerste Wijdemeerse college na de herindeling omvatte burgemeester Don Bijl en de wethouders Ties Hagen (PvdA), Yvonne Siemons (DBL), Wim Neef (CDA), Bert Nagel (CDA) en Co de Kloet (DBW). (DB was na een frisse start  uiteen gespat in DBL(oosdrecht) en DBW(ijdemeren, de rest).
Op 3 november 2005 diende fractievoorzitter Gert Zagt (DBL),  zonder al te lang na te denken over de mogelijke gevolgen, een motie van wantrouwen in tegen wethouder Ties Hagen vanwege de verkoop van Brugchelen.
Gert schrok van zijn eigen moed toen hij zich realiseerde dat zijn eigen wethouder wel eens de dupe kon worden. Dus trok hij zijn motie op 8 november maar schielijk weer in. De DBL fractievoorzitter werd daarbij uitbundig (en nogal onwaarachtig) geprezen om zijn moed door de fractievoorzitters Betske van Henten (CDA) en Lia Moote (PvdA).
Editors Choice
Voor Co de Kloet was dat de aanleiding om  één van zijn eerste en volgens mij de mooiste Putter, met scherpte en humor, te schrijven. Het “Koperen Zwaailicht”.

Raadslid Gert Zagt krijgt Koperen Zwaailicht.

Loosdrecht. Gisteravond heeft, na afloop van de raadsvergadering, de burgemeester van Wijdemeren in Ottenhome 1) het Koperen Zwaailicht uitgereikt aan Gert Zagt, fractievoorzitter van Dorpsbelangen Loosdrecht. De bijeenkomst droeg een besloten karakter om niet te veel af te wijken van de dagelijkse gemeentelijke overlegpraktijk.

Het Koperen Zwaailicht is een trofee voor het raadslid dat in het afgelopen jaar de grootste ommezwaai in een ingenomen standpunt heeft gemaakt. Gert Zagt zou de prijs al verdiend hebben met zijn onvergetelijke dorpscentrumgedrag, maar de schuldbekentenis inzake de motie van wantrouwen tegen vriend Ties Hagen maakte hem tot absolute onomstreden winnaar.

De burgemeester sprak lovende woorden, noemde het optreden van Zagt een werkelijk unicum in de lokale politiek en sprak geroerd van de “redder van Wijdemeren.” Wethouder Ties Hagen, die zoals bekend een hem bevriende woningbouwvereniging een objectje gunde, was zichtbaar getroffen. “Zulke vrienden als Gert kom je maar zelden tegen”, snotterde hij, “hij steekt eerst een dolk in je rug en haalt hem er dan weer uit”. De tijd, hoe kort ook, heelt alle wonden.

Na de burgemeester kreeg wethouder Yvonne Siemons de gelegenheid haar emotie te tonen. Ze had zo in angst gezeten, vertelde ze, maar Gert was tijdig tot inkeer gekomen. Ze kon nu verder gaan met… .ja met wat eigenlijk? Hulpeloos keek ze rond. “De tijd vol maken, dat is het belangrijkste”, kraaide ze verheugd over haar eigen oplossing, het ontlokte de aanwezigen een hartelijk applaus. Ook klonk er enig gelach.

Toen de drankjes op tafel kwamen was wethouder Bert Nagel al naar huis. Hij had de hele tijd al in een hoekje zitten bibberen en bescheiden zijn mond gehouden. Gelukkig was iedereen hem in de hectiek van die befaamde avond totaal vergeten.

Gearmd met Ties Hagen verliet Gert Zagt in de late uurtjes het pand, als trotse bezitter van het Koperen Zwaailicht .

Een huldiging door Dorpsbelangen Loosdrecht zal later in de week plaatsvinden.

Putter, namens bestuur Dorpsbelangen Wijdemeren.


1) Ottenhome was toen nog gevestigd in Loosdrecht
Voor de geschiedschrijving, toen Co de Kloet dit schreef was hij geen wethouder of raadslid meer. Want op 16 november 2004 zonden de Betske van Henten (CDA) en Lia Moote (PvdA) hem heen. Ondanks het feit dat financiën-wethouder Co de Kloet (DBW) niets misdaan had, maar omdat zijn fractievoorzitter René Voigt (DBW) tegen de begroting van zijn eigen wethouder stemde. Co noemde het een rotstreek van Betske en Lia.

Vanochtend werd onze vriend Co door zijn naaste familie in Kortenhoef naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.