Raad duwt collectief door: college moet leveren, en een beetje snel

Eind goed, al goed. Unaniem gaf de Wijdemeerse gemeenteraad het college dinsdagavond enkele spijkerharde opdrachten inzake het sociaal domein. De raad liet er daarmee geen misverstand over bestaan dat ze de tegenwerking zat was. Ook was het een glasheldere herinnering aan de regel wie in de plaatselijke politiek de dienst hoort uit te maken en bij voorkeur ook uitmaakt.

Wethouder Ron de Haan (sociaal domein). (Archieffoto Douwe van Essen)

In hoofdzaak zijn die opdrachten deze. Ten eerste moet het college concrete plannen (‘een uitgewerkte maatschappelijke agenda’) op tafel leggen hoe het verder denkt te gaan met het sociaal domein, van jeugdzorg tot WMO-steun aan ouderen. Ten tweede moet het college zelf, dus zonder de geopperde ‘klankbordgroep uit de raad’, komen met maatregelen om het voornemen waar te maken op het sociaal domein structureel 515.000 euro te bezuinigen. Daarbij moet het college tevens laten zien waaraan de voor dat bezuinigen benodigde eenmalige investering van 250.000 euro wordt besteed. En, punt drie, uiterlijk 1 oktober moet dat alles bij de raad liggen.

Collectief

Het was mooi te zien hoe de gemeenteraad collectief de rug rechtte. De lokale volksvertegenwoordiging duwde door en dwong af wat het college goedschiks niet zomaar wilde leveren. Tegenstribbelen, vage uitspraken doen, tegenstrijdige dingen zeggen en dwaalsporen uitzetten, zoals wethouder Ron de Haan (sociaal domein) recent deed in een commissievergadering en dinsdagavond aanvankelijk opnieuw probeerde, zij het veel minder dwars getoonzet  – het werkte niet meer.

Het werkte niet meer, omdat de raad eensgezind duidelijk maakte waar het op staat: in het lokale openbaar bestuur is de gemeenteraad de baas, niet het college en niet een individuele wethouder.

Eenstemmig

Wel was er nog heel wat geboom en debat voor nodig, maar het eindresultaat was dat de raad eenstemmig kwam met een amendement (wijzigingsvoorstel) en dat logischerwijs ook unaniem aannam. In ruil voor bovengenoemde opdrachten aan het college (vervat in dat amendement) was de raad wel bereid het Integraal Beleidskader Sociaal Domein zonder verder uitstel vast te stellen. Dat laatste was een nadrukkelijke wens van het college in de persoon van wethouder De Haan.

Dat bezuinigingsbedrag van 515.000 euro behoeft overigens een korte uitleg. Tot nu toe was immers sprake van precies een half miljoen, zoals ook opgenomen in het financieel herstelplan van Wijdemeren en zelfs alvast ingeboekt in de meerjarenbegroting. Maar Olivier Goetheer (Groep Goetheer) pleitte ervoor in het sociaal domein ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor de digitale leefwereld waarin jongeren zich bewegen. De kosten daarvan schatte hij op jaarlijks zo’n 15.000 euro. Geen enorm bedrag, maar ook dat geld zal ergens gevonden moeten worden. Vandaar dat de ombuigingsopdracht nu niet meer 500.000 maar 515.000 euro beloopt. Ook dat digitale pleidooi van Goetheer was opgenomen in het uiteindelijke amendement, dus ook die wens is nu een expliciete opdracht aan het college.

‘Garnaal’

Voor wethouder De Haan was het vast geen prettige avond. Hij, de Visionair, moest immers zwichten voor de raadsleden, van wie hij er nogal wat ‘het verstand van een garnaal’ toedicht. Uit ondernemerskringen vernam ik een tijdje geleden althans dat hij die woorden eerder dit jaar bezigde tijdens een bijeenkomst buiten het gemeentehuis.

Eén gedachte op “Raad duwt collectief door: college moet leveren, en een beetje snel”

  1. Hier kan ik geen brood van bakken. We geven dik een half miljoen € teveel uit op het sociale vlak. Want we gaan er dat bedrag op bezuinigen. Hoe kan dat nou gebracht worden als een verbetering van dienstverlening aan mensen die het het hardst nodig hebben? Of vliegen er een stel externe adviseurs (en/of ambtenaren?) de deur uit? Dat laatste valt niet te verwachten bij deze minder sociale raad. Toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.