Raad: Foto’s en Citaten

Donderdagavond werd de laatste raadsvergadering voor het zomerreces gehouden. In die raad werden wat besluiten genomen die niet in de vergetelheid mogen raken. Referendum, democratisch gat, transparantiegat en Bergs stoplichtgat.We schrijven geen verslag van de avond, maar enkele onderwerpen verdienen wel wat extra aandacht, zeker in samenhang met de citaten die uit diverse monden opgetekend konden worden.

Referendum

Olivier Goetheer (DLP)

We beginnen met het referendum. De volksraadpleging waar DB en D66 een enthousiast voorstander van zijn als we hun verkiezingsprogramma mogen geloven. Olivier Goetheer (DLP) maakte veel werk van het voorstel om in Wijdemeren het referendum in te voeren. Hij hield een vlammend betoog waarbij hij de klassieken en de vaderlandse geschiedenis aanhaalde in zijn ijver om het nut van het referendum voor de Wijdemeerse bevolking aan te tonen.

Aan Joost Boermans, tot 21 maart lijsttrekker van D66 en nu D66 wethouder viel de ondankbare taak toe om namens het college een torpedo af te vuren op Olivier. Boermans verklaarde ook waarom hij dat deed. Hij zei: “Mijn persoonlijke mening is dat partijen standvastig moeten zijn. Maar wij hadden géén breekpunten toen wij de coalitieonderhandelingen in gingen.” In simpele bewoordingen: “Wij moesten kiezen tussen principes of het pluche.” (In Den Haag hoorden wij Alexander Pechtold en Kajsa Ollongren en zucht van verlichting slaken. Weer een referendum minder.)

Wethouder Joost Boermans (D66)

Bergse Stoplichten

Het Bergse stoplichtgat. Op de Overmeerseweg, bij het Willie Dasplein stond een stoplicht waarmee de schoolgaande jeugd veilig kon oversteken naar de Jozef- en de Warinschool. In zijn wijsheid besloot het vorige college om bij de renovatie van het Plein die stoplichten te verwijderen. Dat leidde toen al meteen tot gemor. Vorige week was wethouder Joost Boermans op een avond waar het werk aan het Plein na beschouwd werd.  De druk om de stoplichten terug te plaatsen bleek daar zo sterk, dat de wethouder er werk van maakte en in de raad kon mededelen dat de stoplichten terug komen. Mogelijk op een iets andere plek.

Transparantie Gat

Een succes voor Ronald Frisart van de krant. Hij vond in het nieuwe Reglement van Orde van de Raad, dat donderdag op de agenda stond, een angstaanjagend gat in de door ons allen zeer gewenste openbaarheid van bestuur.

Rik Jungmann (Rading Nul), Ronald Frisart (G&E) en Saskia Luijer (WW)

Met enkele woordjes in dat reglement werd het mogelijk om niet alleen in het geheim te vergaderen, maar daar ook de griffier buiten te sluiten en daarmee besluiten te kunnen nemen zonder dat daarvan naderhand iets van terug te vinden was. Ronald vond het gat en stak er zijn vinger in als ware hij Hans Brinker en het gat in de Dijk. Anders gezegd hij wijdde er donderdagochtend een opvallend artikel aan onder de titel “Wijdemeren kan dingen wegmoffelen”. Dat had succes. College en Raad waren unaniem van mening dat dit niet de bedoeling was. Burgemeester Freek Ossel: “Er zal altijd een griffier aanwezig zijn en en er wordt altijd een verslag gemaakt bij geheime vergaderingen.” Ronald  zat, terecht, naast mij te glimmen. Voor een journalist zijn dit de krenten in de pap.

Democratisch Gat

Dik van Enk (CDA) had goed opgelet. Er stond op de lijst met ingekomen stukken een zwaar stuk van de provincie over de omgevingswet met verregaande consequenties o.a. voor bouwen in het groen. Met name voor Nederhorst van belang. Voor 30 juli moet de regio op dat stuk een zienswijze inleveren. Het stuk stond op die lijst met de kwalificatie “ter kennisname”., hetgeen van niet al te veel urgentie blijk geeft.

Dik van Enk (CDA)

Dik van Enk was zeer ontevreden met deze gang van zaken. Hij had eerder op de hoogte gesteld willen worden door wethouder Jan Klink (VVD), die naar het bleek, overleg had gehad met de regio. Over dat overleg deelde de wethouder mee dat hij bij de regio had aangedrongen op een aanpassing in de naar de provincie te sturen zienswijze. Het concept daarvan zou komende week binnen moeten komen op Rading 1. Dik van Enk stak het vuurtje aan waar Stan Poels (PvdA/GL) en Alette Zandbergen (DLP), onder ruime dankzegging aan de alerte Dik van Enk, ook hun gal over spuwden.

Wethouder Jan Klink (VVD)

Wethouder Jan Klink verklaarde dat hier sprake was van het (beruchte) democratische gat tussen gemeente en regio. Staande in dat gat verklaarde hij echter ferm: “U hoeft zeker niet te tekenen bij het kruisje! Ik ben volledig in control!”

V.l.n.r. Debby de Heus (griffer), Bart Smeulders (commissiegriffier), Freek Ossel (burgemeester) en Sieta Vermeulen (VVD en voorz. werkgeverscommissie)

Het was weer een bewogen avondje. Met Sandra van Rijkom op de barricade tegen de vermaledijde loondispensatie van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD), de aankondiging dat de Kerklaan in Kortenhoef bij de Jumbo verzakt is en medio augustus een weekje dicht is. De avond werd afgesloten met het afscheid van commissiegriffier Bart Smeulders, die naar de gemeente Haarlemmermeer gaat.

Foto’s: Douwe van Essen


Erratum, Ere wie ere toekomt

Ik schreef hierboven dat Peter zijn duim in het gat in de Dijk stak. Wethouder Jan-Jaap de Kloet, die zijn klassieken kent, appte de vraag wie toch wel die “Peter” was waar ik het over had. “Wordt hier soms de beroemde Hollandse jongen Hans Brinker bedoeld, die bij Spaarndam water uit een gat in de dijk zag lopen, er zijn vinger in stak en daarmee een ramp voorkwam?” Natuurlijk, hoe kwam ik bij de naam Peter? Met het schaamrood op de kaken verbeterde ik de bovenstaande tekst.

RJ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.