Rekenkamer

Wij hebben geen Rekenkamer in Wijdemeren. Niet nodig, lijkt men te denken. De recente bekendmaking van de verliezen die de gemeente lijdt op grondexploitatie – altijd ‘negatief resultaat’ genoemd, dat klinkt minder erg – wijst erop dat er wel degelijk behoefte is aan een controlerende instantie. Afgezien daarvan, het hebben van een Rekenkamer is gewoon wettelijk verplicht.

Er is trouwens een wetsvoorstel om de positie van Rekenkamers verder te versterken.  Zij krijgen grotere bevoegdheden bij het controleren of het gevoerde beleid en het bestuur kostenefficiënt, effectief en volgens de regels gebeurt. Dit is vooral van belang omdat de gemeente meer taken en geldmiddelen krijgt voor de decentralisaties in het sociale domein en met de komst van de Omgevingswet het fysieke domein. In het wetsvoorstel wordt o.a. de onderzoeksbevoegdheid van rekenkamers uitgebreid tot de privaatrechtelijke rechtspersonen waar de gemeente contracten mee sluit.

Zou een Rekenkamer het huidige financiële debacle — zie hier  en hier  — hebben kunnen voorkomen? Helaas niet, omdat de Rekenkamer het gevoerde beleid pas achteraf controleert. Maar mocht er ooit een onderzoek plaatsvinden naar het gemeentelijke grondbeleid in Wijdemeren, dan zullen er harde noten gekraakt worden over de incompetentie, de inefficiëntie en de ineffectiviteit van college, ambtenaren en gemeenteraad. En misschien zou dat helpen om volgende missers te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.