Ruim 17 miljoen euro mag gemeente Wijdemeren dit jaar niet uitgeven

Van het geld dat de gemeente Wijdemeren dit jaar dacht te kunnen besteden mag 17 miljoen euro niet worden uitgegeven. Die strafmaatregel heeft de provincie Noord-Holland de gemeente opgelegd omdat deze heeft verzuimd uiterlijk 18 mei een financieel herstelplan in Haarlem in te leveren.

Gedeputeerde Ilse Zaal. (Foto provincie Noord-Holland/Bas Beentjes)

Gedeputeerde Staten schrijven dat in een brief aan de gemeenteraad. Al op 26 mei vertelde gedeputeerde Ilse Zaal (bestuur) tijdens een vergadering met de fractievoorzitters en het college dat er een sanctie aan kwam, maar toen kon ze nog niet zeggen hoe die er uit zou zien.

Nu is dat wel duidelijk. Bekend was al dat Wijdemeren voor dit jaar geen sluitende begroting heeft. Daarom is de gemeente onder preventief financieel toezicht van de provincie geplaatst. Wijdemeren mag niet meer geld uitgeven dan waarin de begroting 2022 voorzag. Voor extra uitgaven moet de provincie toestemming geven.

Streep door projecten

Recent wezen Gedeputeerde Staten het verzoek af om uitgaven voor een aantal projecten (wegen, riolering) toch toestemming te geven. In het verslag van het  overleg op 26 mei van Zaal met fractievoorzitters en college valt te lezen dat wethouder Gert Zagt (financiën) over die gewenste uitgaven gedeputeerde Jeroen Olthof (mobiliteit en bereikbaarheid) heeft benaderd. Zaal tikte Zagt op de vingers. Uit het verslag: ,,Het heeft geen zin om via haar collega-gedeputeerden het wel voor elkaar proberen te krijgen’’.

Naast wat we al wisten, is er nu ook de sanctie-brief die Gedeputeerde Staten 6 juni zonden aan de gemeenteraad. Daarin staat dat Wijdemeren dit jaar maximaal 70 procent mag uitgeven van het bedrag waarin de begroting 2022 voorzag. Die begroting beliep 55,8 miljoen euro en daarvan mag Wijdemeren nu maar 38,7 miljoen uitgeven (nog iets minder dan de 40 miljoen waarover ik eerder vernam en op Rading Nul al schreef). Dat komt neer op een ‘korting’ van 17,1 miljoen ten opzichte van de begroting 2022.

Ten opzichte van de niet sluitende en door de provincie niet goedgekeurde begroting 2023 is het een nog steviger teruggang. In die begroting 2023 staat aan de uitgavenkant: 62,5 miljoen. Verschil met de 38,7 miljoen die Wijdemeren dit jaar daadwerkelijk mag besteden: 23,8 miljoen euro.

Nog erger

Het had trouwens nog erger gekund, zo blijkt uit een brief die het colllege donderdag aan de raad stuurde nadat Zagt die dag een nieuw onderhoud had gehad met Zaal. Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten het uitgavenplafond te verlagen naar 70 procent van de uitgaven uit de begroting 2022, maar het had ook 50 procent kunnen zijn. Waarom GS relatief mild zijn geweest verklaart het college aldus: ,,Zowel in het gesprek met de raad (de fractievoorzitters, red.) op 26 mei 2023, als in een gesprek met de wethouder financiën, Gert Zagt, op 8 juni 2023, heeft gedeputeerde Zaal haar waardering uitgesproken voor alles wat college en raad nu aan het doen zijn’’. Overigens lezen we in dit briefje ook dat de provincie de mogelijkheid open houdt het uitgavenplafond weer iets hoger te leggen – áls het financieel herstelplan daartoe aanleiding geeft

Onlangs viel in De Gooi- en Eemlander te lezen dat wethouder Zagt zich er wel over beklaagt dat de provincie de uitgaven heeft afgewezen voor een aantal projecten die volgens het Wijdemeerse college echt snel moeten worden uitgevoerd. Hij had het over kapitaalvernietiging en kosten die later alleen maar hoger zullen uitvallen dan nu.

Eigen schuld

Op zichzelf begrijpelijke argumenten. Maar tegelijk is het wel een gevalletje eigen schuld. Op 6 april vertelden twee financieel deskundige ambtenaren tijdens een openbare bijeenkomst hoe de stand van zaken toen was. Ze meldden onder meer dat er de komende jaren een enorme hoeveelheid inhaal-investeringen nodig is. Ze spraken over ‘een boeggolf’, omdat de gemeente die investeringen in de jaren 2019-2022 voor zich uit heeft geschoven. Toen werd jaarlijks rond vijf miljoen euro geïnvesteerd ofwel slechts 25 procent van wat nodig was.

Dat vooruit schuiven was in 2019-2022 dus niet een zaak van het huidige college (De Lokale Partij, PvdA/GroenLinks, VVD) maar van het vorige (DorpsBelangen, CDA, VVD, D66) en van een meerderheid in de vorige gemeenteraad. Da’s wel een pikant politiek ‘dingetje’.

Oei, het b-woord

Los van de centen maakte Zaal op 26 mei nog een paar opmerkingen om acht op te slaan. Ze stelde vast dat er in Wijdemeren meer aan de hand is dan alleen financiële malheur en liet daarbij het gevreesde b-woord vallen: bestuurskracht.

Volgens het verslag merkte Zaal op: ,,Eerder hebben we al eens een arhi-procedure (voor fusie, red.) voor de gemeente gestart, maar deze is gestopt door wijziging van het Rijksbeleid (een ingreep van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ollongren, red.) en niet omdat de zorgen er niet meer zijn’’.

Zaal deed er ook een voorbeeld bij. Uit het verslag: ,,Onlangs heeft de provincie moeten constateren dat er ook zaken op het punt van het omgevingsrecht zijn blijven liggen. Als provinciaal toezichthouder werden wij daar niet enthousiast van’’. En elders in het verslag: ,,Vanuit de provincie maakt zij zich ernstig zorgen over de toekomst en eventuele zelfstandigheid’’.

Spannend

Let wel: ‘eventuele’ zelfstandigheid. Wat betreft GS is die zelfstandigheid  kennelijk niet of nauwelijks meer houdbaar. Maar voordat GS eventueel ingrijpen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid naast financiële besluiten ook een beslissing te nemen over de vraag wat voor Wijdemeren de meest gewenste en reële optie is: voortzetting van de gemeentelijke zelfstandigheid, ambtelijke fusie of algehele bestuurlijke fusie. Juli en september beloven in politiek Wijdemeren even spannende als boeiende maanden te worden.

9 gedachten op “Ruim 17 miljoen euro mag gemeente Wijdemeren dit jaar niet uitgeven”

 1. Beste Hans, de kwestie speelt al sinds 2018, ik en ook anderen hebben de slechte staat van de bruggen al -tig keer aangekaart. Nooit is gemeente Wijdemeren met een goede oplossing gekomen. Naar ondernemers (bijv. Loosdrecht of Ottenhome) wordt nog weleens geluisterd, een “gewone” belastingbetalende burger is geen partij voor de gemeente. Smoesjes KIR-briefjes of soms helemaal geen antwoord van de gemeente Wijdemeren.

 2. Het is de vorige coalitie (Dorpsbelangen CDA VVD en D66) niet gelukt om ’s-Graveland / Kortenhoef te verwoesten met ridicule bouw en verkeersplannen. De financiële verwoesting is echter wel goed van de grond gekomen. En dat de huidige coalitie daarvoor nu op de blaren moet zitten is buitengewoon triest.
  Wat mij betreft mag de huidige coalitie hun poging om de boel weer op orde te krijgen voortzetten. Pas als het een onmogelijke opdracht blijkt of als men besluit de handdoek in de ring te werpen komt opheffing van Wijdemeren aan de orde.
  Hoe het dan verder moet kon nog wel eens een heel problematisch gebeuren worden. De kans is aanzienlijk groot geworden dat omliggende gemeentes geen interesse hebben in een fusie.

  1. ik ben het niet met je eens Johan,
   wat sowieso nu al helemaal niet helpt in het “hele proces” is het wijzen naar elkaar, zo van: “dat heb jij toen niet gedaan – dat heb jij toen wel gedaan. Vergeet niet dat er in 2016 al een bestuurskrachtmeting is geweest waar de onderzoekers behoorlijk kritisch waren over Financiën, organisatie en bestuur.

   Het brengt echt niets om met een vingertje te wijzen en te zeggen daaraan lag het , of hij / zij heeft het gedaan (of juist niet gedaan). merk dat alle partijen in de raad zo ongelooflijk veel tijd er nu in steken om te kijken of ze er uit gaan komen. en ja… ik heb (ook) mijn twijfels.

   wat ik niet zo weet: wat gebeurt er als er nu een stap naar voren gedaan zou worden: dat Wijdemeren artikel 12 gemeente gaat worden ( en daarmee recht heeft op bijdrages uit het gemeentefonds) daaraan zitten wel voorwaardes verbonden. maar erger dan de voorwaarde / eis die er nu van uit de provincie ligt (-/- 17 miljoen op de begroting niet uit te geven) kan het niet worden , toch? en hoop dat een echte curator leiding kan geven aan het proces van een “soortemet doorstart van Wijdemeren.
   en misschien vervalt bij een art. 12 wel die eis van 17 miljoen vanuit de provincie.
   Maar zoals ik al zei : ik ben niet zo politiek onderlegd wat een eventuele art12 voor consequentie kan hebben.

  2. Voor Hans Hazes.
   Wie niet naar het verleden kijkt leert niets voor de toekomst.
   Omdat de gemeente besturen redelijk snel wisselen gebeurt het vaak dat men steeds dezelfde fouten maakt. Het is dus juist essentieel om naar fouten te kijken en in welke periode en door wie ze zijn gemaakt. In 2014 was er een sluitende begroting. Daarna is het mis gegaan. Ik weet het niet zeker maar ik dacht dat alle partijen dus wel in een coalitie hebben deelgenomen. De laatste coalitie is echter duidelijk met de provincie in gevecht gegaan over de omgeving verordening. Ook werd er met de boekhouding handigheidjes uitgehaald waardoor het minder erg leek.
   De huidige coalitie met eigenzinnige maar wel deskundige boekhouder probeert de zaak te redden. Ik vind dat de gehele raad de boekhouder moet steunen. En de oppositie moet niet aankomen met ideeën die op sjoemel politiek lijken.
   Een artikel 12 gemeente zullen we ook niet vrolijk van worden. Er gelden dan strikte regels. B.v de OZB-belasting moet dan met ik dacht 15% stijgen. Voor alle uitgaven boven een bepaald bedrag moet toestemming worden gevraagd. Ik weet niet of ik het mij goed herinner maar er staat mij bij dat het in de gulden-tijd een ton was.
   Je zegt dat je niet politiek onderlegd ben. Dat kan ook een voordeel zijn. Orginelere ideeën, niet gehinderd door vastgeroeste partij politiek enz. enz.
   Overigens ben ik nu op mij 67ste ook niet van plan mij al te zeer in de politiek te verdiepen.
   Verder ben ik van mening dat als de huidige reddingspoging mislukt er beslist gewerkt moet worden aan fusie of een annexatie of wat dan ook.

 3. Wat een treurnis.
  Ben ik verbaasd? Nou nee.
  In het vorige college paste de VVD op de Financiën.
  Ik had altijd gedacht dat die partij goed op de centjes past. Nu blijkt overduidelijk dat Jan Klink (gepromoveerd naar de Tweede Kamer) en zijn opvolger Jos Kea toch wel heel kwistig waren zonder veel weerwoord. Ik herinner mij nog een kolossale overschrijding van de hersteloperatie van de Oud Loosdrechtsedijk van ex-wethouder Joost Boermans, die werd afgedaan als een gevalletje “jammer dan, kan gebeuren” De beide VVD wethouders piepten zelfs niet. Riepen niet dat er dus sterk bezuinigd moest worden.
  Mij sloeg de schrik toen al om het hart.
  https://rading-0.nl/wethouder-kea-haalt-n-listigheidje-uit/

  En nu?
  De Provincie stelt kaders en spreekt data af voor het herstelplan en de achterstallige begroting.
  Wat doet dit college? Het heft de handen ten hemel en laat iedereen met bezwerende formules in de raad weten dat het te ingewikkeld is en het werk daarom niet op tijd klaar is. Maar dat helpt niet meer! Erger nog, wethouder Gert Zagt probeert het stiekem toch voor elkaar te krijgen via een achterdeurtje bij een andere gedeputeerde. Als je dat leest, dan… Nou ja, laat maar.

  Gelukkig ligt het “B” woord weer op tafel. Bestuurskracht, weet u nog? Laat de Provincie nu eindelijk eens doorbijten. Gelukkig zit minister Ollongren (D66) nu niet meer in de weg. Die reed het karretje van partijgenoot Jack van der Hoek inzake de toen, bijna voltooide, herindeling toen bewust de sloot in. (Wist zij veel.)

 4. ik had het al eerder aangegeven (geloof op FB)
  dat deze in mijn ogen “strafkorting” vanuit Ilse Zaal – IZ is geen strafkorting meer
  echter pure chantage. Natuurlijk is het zo dat Wijdemeren (W) zijn verplichtingen niet is nagekomen, niet 1x , maar 2x. dat zag je al van te voren aankomen. ik weet niet wat het is : “wishfull thinking” of eigenwijsheid vanuit B&W. Je hebt als W/ B&W te maken met een niet goed functionerende organisatie (met behoorlijk onderbezetting, met niet goed functionerende systemen, met administratie niet op orde, nieuwe mensen, interim mensen enz) : ik vind het totaal ongepast om maar te denken dat je het wel voor elkaar gaat krijgen. Had meteen vanaf het beging open kaart gespeeld.

  echter de strafmaat is uberproportioneel. Kan W nog in beroep? Natuurlijk mag IZ een “strafmaatregel”hanteren die aankomt. Echter deze maatregel is onbehoorlijk. En weet je wat ook onbehoorlijk is: om wel einde vorige maand (dus 1.5 week geleden) naar W te komen om te spreken met de gemeenteraad, om dan aan het einde nog even fijntjes tijdens het gesprek te zeggen dat er nog een brief gaat komen vwb. de strafmaatregel. Niemand gaat mij zeggen dat die maatregel toen al niet bekend was. dat geloof ik niet, zeker als je het op zo’n manier aankondigt

  Serieus. de meerjaren begrotingen of andere begrotingen: ze kunnen allemaal de prullenbak in. Wat denk je dat dat voor gevolgen heeft:
  – projecten worden uitgesteld (bijv. de middenweg – NdHB)- kosten zullen nog hoger gaan worden omdat er nog meer achteruitgang is en natuurlijk ook de prijzen omhoog gaan van de leveranciers die aan het project gaan werken

  en de 3 of 4 scenarios die De kokxVoogd heeft bedacht… op welke wijze komen die onder druk te staan? door deze maatregel van IZ. Als ik W zou zijn – B&W zou ik echt alles uit proberen om de maatregel te voorkomen ; terug te brengen naar een niveau wat zeker een strafmaatregel is , maar niet dit (in mijn ogen) chantagemiddel van nu.

  Want (beste) IZ, je zorgt er niet alleen voor dat W vleugellam is. Je zorgt er ook voor dat andere Gooi-gemeentes die eventueel voor (deel) fusies in aanmerking komen echt zullen denken : wat moeten wij met Wijdemeren. ofwel je zorgt voor zo’n negatieve sfeer. en dat heeft W absoluut niet verdient.

  dus W: als er een overheidsorgaan is waar er tegen de provincie beslissing in beroep kan worden gegaan, zeker doen.

  1. “Barbertje moet hangen”, dacht ik telkens als ik las over de self fulfilling prophecy van doemdenkers, die Wijdemeren gierend van het lachen bij Hilversum hebben toegevoegd als een klein maximaal kaalgeplukt wijkje. Knap werk, Stan.
   Ik mis in de vaart der volkeren telkens de balans inkomen/uitgaven. Waar blijven de ideeën die geld opleveren? Of zijn er geen vrije denkers meer? Hoeveel brengt het tiny house bouwplan Gemeentewerf Loosdrecht op? Hoeveel brengen klimaatgerichte acties op? Hoeveel besparen die? Hoeveel vluchtelingen kunnen wij fluitend aan? Wie vergoed de weggebleven inkomsten als we de 350 oorlogsbedreigde vluchtelingen wèl in Nera hadden gehuisvest? Ik weet, dat de gemeente voor elke plek 2.500€ had kunnen vangen. Totaal dus 875.000€. Waar is de vergoeding daarvan gebleven door de tegenstanders? Of mag ik die vraag niet stellen?

 5. In 2018 al gevraagd om de bruggen in Kortenhoef op te knappen. Zie je wat ervan komt als je de restauratie uitstelt. Omwonenden hebben overlast van de losliggende brugdelen, schroeven die uitsteken en het risico dat de staat van de bruggen nog slechter wordt. Wethouders, ambtenaren en burgemeester wisten en weten ervan. Nu zit je met de gebakken peren en nog maar zien of je straks de brug nog over komt.

  1. Ruud,
   ik zou echt (misschien heb je het al gedaan en dan nog een keer) als het een om probleem gaat die met FIXI opgelost kan worden, het op die manier aan te melden bij de gemeente. die geven het vanzelf wel aan dat dat wel of niet kan. als ze er niets aan doen, dan zou ik in een formele brief de gemeente (en misschien ook wel provincie ) er voor verantwoordelijk houden voor eventuele schade, problemen enz. het is niet leuk natuurlijk , echter dan worden ze wel gedwongen om daarmee aan de gang te gaan. denk wel dat er op internet voorbeeld brieven te vinden zijn bij dergelijke problematieken. en als je de brief nog eens laat ondertekenen door meerdere mensen, vermoed ik dat er wel actie gaat komen.
   nogmaals : niet leuk om te doen. maar soms zijn niet leuke dingen doen nodig om realisme te krijgen bij de andere partij ….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.