Schoonheidsprijs

Met enige regelmaat merkt iemand in de gemeenteraad van Wijdemeren op dat een bepaalde procedure niet de schoonheidsprijs verdient. Wordt het geen tijd dat de gemeente wèl eens een schoonheidsprijs krijgt?

Gisteren ging het in de raad bij agendapunt 9 over het uitzicht van mensen die in de nieuwe wijk Overmeer-Zuid in Nederhorst den Berg een huis gekocht hadden, over de ligplaats van een woonboot en over het verplaatsen van een duiker in de dijk van de Vecht. Een ‘buikpijndossier’, in de woorden van Eric Torsing (CDA). Kennelijk waren er in het verleden nogal wat dingen misgegaan. Maar alles leek nu redelijk geregeld te zijn. Het agenda-onderwerp had ook een hamerstuk kunnen zijn.

Sieta Vermeulen (VVD)

Niet voor Sieta Vermeulen (VVD). Zij lanceerde een felle aanval op andere fracties. “Ik ben verbijsterd over het gemak waarmee sommige partijen in deze raad omgaan met de communicatie met inwoners, en dan kijk ik met name naar de Lokale Partij. Altijd de mond vol over hoe er met burgers omgegaan moet worden; die moeten overal bij betrokken worden, daar moet je correct mee omgaan. Hier zijn tijdens het hele proces echt alle wetten van goed bestuur, van fatsoen gebroken. Dit is een zaak die absoluut niet door de beugel kan, en daar zeggen ze niets van, en dat geldt ook voor andere fracties.”

De anderen keken enigszins beduusd naar het spektakel. De Lokale Partij was zich van geen kwaad bewust en ook de andere fracties leken te denken: “waar gáát dit over?” René Voigt (Dorpsbelangen) probeerde er nog op te wijzen dat men bijeen was om een eenvoudige bestemmingsplanwijziging te accorderen, maar Sieta was niet te stuiten. Ze was boos over het proces, en dan met name over hoe dat gelopen was in de vorige periode toen de VVD nog geen wethouder in het college had.

Een beetje gelijk had Sieta natuurlijk wel. Er is kennelijk van alles misgegaan in de vier jaar dat het geduurd heeft, en dat moet ook benoemd worden. Als je dat niet doet, dan leert de gemeente nooit wat. Wèl kun je je afvragen of dat op deze manier en op zo’n moment moet.

Ik denk dat het, zoals ik al eerder betoogd heb, hoog tijd wordt om de lokale Rekenkamer weer in ere te herstellen. De Rekenkamer is namelijk bij uitstek het orgaan dat dergelijke ‘buikpijndossiers’ zou kunnen onderzoeken en aanbevelingen doen hoe je dit soort problemen zou kunnen vermijden. Misschien gaat die schoonheidsprijs er dan toch ooit nog komen.

(foto Douwe van Essen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.