Smidsbrug en Rotonde

Aan de 40 jarige geschiedenis rond de Vaartwegen wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Sinds 2016 wordt gesproken over woningbouwplan Zuidsingel fase 8. Tegen de Emmaweg in Kortenhoef wil een projectontwikkelaar 250 woningen bouwen naast fase 7, ook bekend als La Traviata. Maar verkeerstechnisch levert dat problemen op.

Rotonde op de Leeuwenlaan. Kerklaan en Leeuwenlaan voorrangsweg. Auto’s achter de bebouwing om. Fietsers rechtdoor.


De enige toegangsweg naar die (toen 200, nu 250) woningen voor auto’s is de smalle Emmaweg, omdat de ooit geplande toegangsweg (Dopheigang) door de wijk Zuidsingel fase 7 na enige tijd afgesloten werd met een riante woning. In de commissievergadering van 16 juni 2016 werd het plan door vriend en vijand afgeschoten. Ook al omdat ook de 75 waterwoningen van Groenewoud en de woningen van de stichting Vlek ook beslag gaan leggen op de capaciteit van de Emmaweg.

Verkeersonderzoek

In de commissievergadering van 26 januari 2018 bleek dat de projectontwikkelaar met een verkeersonderzoek bezig was om te kijken hoe de capaciteit van het kruispunt Smidsbrug en de Emmaweg opgerekt kon worden om de auto’s van Zuidsingel fase 8 (Zs f8) toegang te geven tot het nieuwbouwplan.
In die commissie zei wethouder Theo Reijn daarover toen het volgende: “Het bestemmingsplan Groenewoud met de 70 waterwoningen heeft prioriteit 1. Wat er dan nog aan verkeerscapaciteit op de Emmaweg over is kan door VLEK en Fase 8 gebruikt worden. De verkeerscapaciteit van de Emmaweg is derhalve bepalend voor het aantal woningen dat in VLEK en Zs Fase 8 gebouwd kan worden. De wethouder verklaarde dat een ontsluiting op de Kortenhoefsedijk, zoals die indertijd ingetekend was, verboden is door de provincie.”

Plannen hoofdstuk 1

De projectontwikkelaar wil zijn 250 woningen bouwen en liet plannen maken voor de Emmaweg en het kruispunt Smidsbrug. Dat verkeersplan “Haalbaarheidsonderzoek Smidsbrug en omgeving” wordt in de aanstaande commissievergadering van 23 juni besproken omdat De Lokale Partij daarover een behandelverzoek indiende. Uit de titel van het onderzoek zou je de indruk kunnen krijgen dat het gaat over de drukte op de Smidsbrug. Maar bij lezing blijkt het eigenlijk uiteindelijk te gaan over de mogelijkheid om meer auto’s toegang te bieden tot de Emmaweg om bij Zs f8 te kunnen komen. ( En daar 250 woningen te kunnen bouwen, die er overigens in 2016 nog maar 200 waren.) Daartoe wordt o.a. voorgesteld om het smalle stuk Zuidereinde naar de kruising Smidsbrug toe alleen voor fietsers te gebruiken en het autoverkeer achter de bebouwing om naar een rotonde op de Leeuwenlaan te leiden.

Plannen Hoofdstuk 2

Op 24 juni is het tweede deel van de commissie Ruimte en Economie. Daar staat op de agenda het “commissievoorstel uitgangspunten plan Zuidsingel fase 8”. In dat commissievoorstel staat dat het verbeteren van de verkeerssituatie rond de Smidsbrug een voorwaarde is om groen licht te geven voor de nieuwbouw Zs f8.

Ten aanzien van de aanpassingen op verkeersgebied staat in dat voorstel het volgende:
_______________

Het haalbaarheidsonderzoek zal uitgaan van de volgende onderdelen:
– Het realiseren van het voorrangsplein op de Smidsbrug, waarbij de Kerklaan en de Leeuwenlaan voorrangsweg blijven en de verkeerslichten worden verwijderd;
– Het omwisselen van het fietsverkeer en één richting van het autoverkeer op het laatste gedeelte van het huidige fietspad en het Zuidereinde. Het tracé van het huidige fietspad wordt daarbij éénrichtingsverkeer voor auto’s;
– Het inrichten van de kruising Emmaweg-Kerklaan-Koninginneweg conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig;
– Het veilige inrichten van de Emmaweg;
. Het verplaatsen van 18 bestaande parkeerplaatsen op het middendeel van de Emmaweg naar de naastgelegen woonstraten;
. Het aanleggen van een trottoir tussen Zuidsingel fase 8 en de woonkern;
– Bij het aanleggen van Zuidsingel fase 8 een langzaamverkeersontsluiting realiseren vanuit Zuidsingel fase 8 naar de bestaande woonwijk.
________________

Ik kan mij voorstellen dat deze  maatregelen niet de populariteitsprijs van ‘s-Graveland en Kortenhoef gaan winnen, om het heel zacht uit te drukken.

Het lijkt me niet zo praktisch om de behandeling van het Haalbaarheidsonderzoek op 23 juni te doen en de plannen inzake Zuidsingel fase 8 de volgende avond op 24 juni, omdat beide onderwerpen zeer nauw met elkaar verbonden zijn.
Overigens op beide avonden niet om 20.00 uur, maar om 19.30. Te volgen op uw bank thuis met een tablet, notebook of pc op de website van de gemeente.

Globaal overzicht van de on going story van de Vaartwegen.
Lees ook het artikel van Wim Kozijn over de Vaartwegen.
Update 10-6-2020, 10.09: De Gooi en Eemlander wijdt vanochtend ook een artikel aan deze plannen.

 

4 gedachten op “Smidsbrug en Rotonde”

 1. Afgaande op het plaatje moeten fietsers die van Zuidereinde naar Noordereinde willen dus 3 drukke wegen oversteken waar geen verkeerslichten staan. Met de intensiteit van het verkeer en mentaliteit van veel automobilisten wordt dat dus russisch roulette. Levensgevaarlijk. Dat men de term duurzaam en veilig in de mond durft te nemen is dus puur bedrog.
  Ik vraag mij trouwens ook af of die rotonde wel de gewenste doorstromingscapaciteit zal hebben met al die krappe bochten. Bij een te groot verkeersaanbod zal de zaak gewoon vastlopen denk ik. En wat te denken van de vrachtwagens die de Meenthof bevoorraaden. Kunnen die de bochten eigenlijk wel maken?
  Maar puur omdat de veiligheid van de fietsers wordt opgeofferd voor die rotonde verklaar ik mij tegenstander.

 2. In veel vergelijkbare gevallen ontstaat de meeste verwarring in de discussies over het over het hoofd zien van het meest belangrijke criterium, namelijk dat het scheiden van verkeersstromen het allerbelangrijskste is voor nu en in de toekomst.

  Vaak haal je daardoor al de angel uit de problematiek. Zo kwam de extra tunnel in de Heinenoordtunnel pas tot stand toen fietsers, OV en agrarisch verkeer gescheiden werden van autoverkeer. Veiliger, betere doorstroming voor juist die drie groepen weggebruikers. Ineens was er draagvlak!

  In Hilversum had de sluiting van de kleine spoorbomen op die wijze misschien ook voorkomen kunnen worden door met name een tunneltje voor voetgangers en fietsen met aan beide zijden een lift in plaats van een geleidelijk aflopend tracé. Zo weinig mogelijk ruimtebeslag, nooit gesloten alleen even wachten op de volgende lift, geen last van liggende bekabeling. In Kopenhagen vaak met succes toegepast. Je moet alleen even driedimensioneel leren denken.

  Dat is misschien ook een kanshebber voor de Smidsbrug.

 3. En, dit is niet alles, want hoe denkt men indien er gebouwd gaat worden alle benodigde bouwmaterialen en de grond die afgevoerd moet worden verkeerstechnisch te gaan oplossen.
  Je moet er niet aan denken hoe gevaarlijk de verkeerssituatie op de gehele Emmaweg en Smidsbrug, Zuidereinde en Noordereinde gaat worden met al die zware vrachtauto’s, die dan rakelings langs de huizen( met kans op scheuren in de woning) , voetgangers en fietsers moeten rijden.

  Gezien de afmetingen van de bouwvlek, ontkom je er niet aan, met de gewenste hoeveelheid woningen, om de lucht in te gaan.

  Beste bewoners kom in actie en stop deze idiote gedachte van de gemeente, en zorg ervoor dat ons mooie karakteristieke dorpen bewoonbaar blijven, zonder extra verkeersproblemen en zonder hoogbouw.

  1. Ik lees vandaag in de Gooi en Eemlander dat ze 5 hoog willen gaan bouwen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.