Sorry

De wethouder betreurde de hele gang van zaken.. “het is geen mooi verhaal” en “het is onder mijn verantwoordelijkheid zo gelopen” waren enkele van zijn uitspraken. Wethouder Boermans (D66) trok met veel omhaal het boetekleed aan vanavond en als er nog een had gelegen, dan had hij er een tweede over aangetrokken. De hele aanbesteding en uitvoering van het project “OLD tussen de rotondes” in Loosdrecht was dan ook behoorlijk uit de klauw gelopen.

Joost Boermans (D66) foto Douwe van Essen

De oorspronkelijke aanbestedingssom van rond de 1,2 miljoen kwam nu, twee jaar later, ruim een miljoen euro duurder uit. Voor een deel verklaarbaar doordat de aanwonenden hun extra wensen verwezenlijkt zagen, maar over een aanzienlijk deel van dat miljoen was de raad unaniem: Broddelwerk. Of zoals Alette Zandbergen (DLP) het verwoordde: een Foutenfestival.

Er was wel een bestek in 2017 gemaakt, maar niet opnieuw na alle aanpassingen; daarna ging het project “onder regie” Dat bleek door de zwakke gemeentelijke aansturing een vrijbrief voor de aannemer, de teller liep en die ging niet omlaag. De raad verweet wethouder Boermans de nodige steken te hebben laten vallen… in aansturing, in mandatering, in het informeren van de raad tav budget-overschrijdingen.

Het CDA, bij monde van Eric Torsing kwam nog fijntjes met een bloemlezing van al wat er rammelde in de voorbereiding en de uitvoering… het betere uitspitwerk. Toen Torsing dan ook een motie aankondigde kon het niet anders zijn dan een motie van wantrouwen (de wethouder wordt naar huis gestuurd). Maar nee, het werd een motie van treurnis (een nietszeggend “foei, voortaan beter opletten hoor!”) . Wethouder Boermans

Eric Torsing (CDA) foto Douwe van Essen

riposteerde dat hij er alles aan gedaan had en dat dit echt het kantelpunt zou zijn.. (die heb ik in allerlei varianten vaker gehoord in deze raad, MV)

Het werd Alette Zandbergen (DLP) allemaal te gortig, ze nam het woord en kondigde wel een motie van wantrouwen aan. Ze haalde aan dat dit het zoveelste project van deze gemeente was dat zo fout liep, dat het telkens de burger was die de rekening gepresenteerd kreeg in de vorm van verhoging OZB-belasting. Terecht punt, deze overschrijding van 1 miljoen kost elke inwoner van Wijdemeren 4 tientjes, voor een gemiddeld gezin toch weer 160 euro verdwenen uit de portemonnee. Daar wenste Boermans niet op te reageren. Ook vond Zandbergen het onbestaanbaar dat Boermans het woord “sorry” kennelijk niet over de lippen kon krijgen.

Burgemeester Larson kwam ook aan het woord. Ja, het klopte dat de bestuurskracht van deze gemeente ver onder de maat was, ja er werd al twee jaar hard aan gewerkt om dit te verbeteren en ja, het ging nog jaren duren voordat het helemaal op niveau zou zijn. Ze stelde voor om binnenkort een tussenevaluatie te houden om te bezien of de bestuurskrachtverbetering op koers lag. Stan Poels reageerde als door een adder gebeten: “Wat !, we zouden NU de bestuurskracht al op orde hebben (dat was het plan in 2018)… maar u zegt dat dat nog jaren gaat duren ?”  Larson: “Nou, het is nog geen 100%, maar het gaat al op vele fronten beter.”

Terug naar de twee moties: De hele raad, met uitzondering van de fractie DLP, had nog het volste (Voigt, DB) tot voldoende (Vermeulen, VVD) vertrouwen in de wethouder om hem te laten zitten. Maar, moest hij weten, “er was wel een hoop van het vertrouwen verloren gegaan” Die motie van wantrouwen van DLP redde het dus niet, de motie van afkeuring van het CDA wel. “Want wat schieten we ermee op om deze wethouder naar huis te sturen” waren de woorden van Torsing. Ach, we kennen het aloude spreekwoord wel: “Ze hieven het glas en deden een plas en alles… “

PS. Het raadsvoorstel zelf (het extra benodigde budget) werd natuurlijk aangenomen, het was “tekenen bij het kruisje” voor de raad. (MV 06/03)

In het kader van de bestuurskrachtverbetering voorzie ik een lange periode van “foei”-gesprekken aanbreken op Rading-1.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.