Wederom: Incompetent Bestuur

Tonnen extra voor Nedervecht o.a. omdat “in de grondexploitatie nimmer rekening is gehouden met het bouwrijp maken terwijl dit wel een contractuele verplichting was” schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. Wat een vernietigend bewijs van formeel en inhoudelijk onvermogen.

Continue reading “Wederom: Incompetent Bestuur”