Groenewoud Deel ll

Ik beloofde de lezer van Rading Nul een vervolg op het verslag dat gisteren op dit medium stond over de onrustige en emotionele vergadering van woensdag inzake de provinciale plannen met de Kortenhoefse Polder Zuid-Oost.

Bo de Kruijff (VVD), commissievoorzitter (Foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Groenewoud Deel ll”

Wethouder de Haan: “His Masters Voice”

Een gemeente kan lijnrecht tegenover andere overheden staan. Soms is dat hard nodig en soms heeft dat succes. Wijdemeren heeft een track record op dat gebied met de Republiek Horstermeer. Toen won de Horstermeer. Maar toen stonden burgemeester en wethouders achter de inwoners. Dat is nu wel anders, zo bleek vanavond.

Commissievoorzitter Bo de Kruijff. (Foto: Douwe van essen.)

Verder lezen “Wethouder de Haan: “His Masters Voice””

Feitenrelaas blijkt Gatenkaas

Op 2 april kwam het langverwachte Feitenrelaas van de hand van het college  over de gang van zaken rond de vuilstort Groenewoud beschikbaar. In de tijdlijn van dat Feitenrelaas zitten zeer forse hiaten in de communicatie naar de raad onder verantwoordelijkheid van 3 wethouders in 2 jaar.

Verder lezen “Feitenrelaas blijkt Gatenkaas”

Raad als 1 man tegenover Wethouder Ron de Haan

Donderdagavond 21 maart, het begin van de lente, was de raad aan het eind van de avond volstrekt eensgezind. Toen riep de raad wethouder de Haan in een extra motie op om pal te staan voor  Kortenhoef inzake de belt Groenewoud en de gewenste inrichting van de polder Kortenhoef.

Verder lezen “Raad als 1 man tegenover Wethouder Ron de Haan”

Raad fel tegen moeras en voor saneren. Unaniem!

Het besluit van GS NH, om de sanering van de chemische belt Groenewoud af te blazen,  leidde in de commissievergadering van 12 maart tot unanieme afkeuring door alle partijen. De raad wil hard verzet aan tekenen tegen  de vernatting van de polder (plas-dras) en tegen het afdekken van de belt om zo Brusselse subsidie voor de “nieuwe natuur op de belt” binnen te halen zoals de provincie nu plotseling wil.

Bo de Kruijff (VVD) Commissievoorzitter (Foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Raad fel tegen moeras en voor saneren. Unaniem!”

Politieke alertheid ontbrak over Groenewoud!

Naar nu blijkt uit een z.g. Raads Informatie Brief (RIB) heeft er op 6 december vorig jaar overleg plaatsgevonden tussen de Wethouders Ron de Haan en Els Kruijt en Gedeputeerde Rosan Kocken over de inrichting van de polder Kortenhoef Oost én de vuilnisbelt Groenewoud. Dat overleg bleef onder de radar, want de raad en de inwoners wisten van niets!

Wethouder Ron de Haan (DLP) (Foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Politieke alertheid ontbrak over Groenewoud!”

Spagaat Belt en Natuur van GS NH

In de boezem van Gedeputeerde Staten Noord Holland huizen twee zielen. De ene ziel wil in Kortenhoef een nat (plas-dras) natuurgebied maken. De andere ziel weet dat er in dat zelfde gebied een vuilnisbelt van de zwaarste categorie ligt te lekken. Die ziel wil die belt afdekken en de kosten daarvan dekken met de verkoop van 70 waterwoningen in dat “natuurgebied”.

Verder lezen “Spagaat Belt en Natuur van GS NH”

Twee Noord-Hollanden in Haarlem.

Er ontstond de afgelopen dagen flink wat gemor rond een nieuw plan van de provincie Noord Holland. Een plan dat geen enkele rekening houdt met de bestaande contacten en contracten met Kortenhoevers die al mee dachten te praten over de plannen van Afvalzorg met de gifbelt Groenewoud.

Verder lezen “Twee Noord-Hollanden in Haarlem.”

Groenewoud wacht op Antwoord

In de raad van afgelopen donderdag wilde Peter Heeren (raadslid CDA) graag weten wat er op 21 februari uit het z.g. thematisch beraad over de belt Groenewoud bij de provincie was gekomen. Ook wilde hij weten wat de inbreng van het college daar was en wanneer er een besluit van Gedeputeerde Staten over dit project verwacht kan worden.

Verder lezen “Groenewoud wacht op Antwoord”