Wethouder de Haan: “His Masters Voice”

Een gemeente kan lijnrecht tegenover andere overheden staan. Soms is dat hard nodig en soms heeft dat succes. Wijdemeren heeft een track record op dat gebied met de Republiek Horstermeer. Toen won de Horstermeer. Maar toen stonden burgemeester en wethouders achter de inwoners. Dat is nu wel anders, zo bleek vanavond.

Commissievoorzitter Bo de Kruijff. (Foto: Douwe van essen.)

Verder lezen “Wethouder de Haan: “His Masters Voice””

Raad als 1 man tegenover Wethouder Ron de Haan

Donderdagavond 21 maart, het begin van de lente, was de raad aan het eind van de avond volstrekt eensgezind. Toen riep de raad wethouder de Haan in een extra motie op om pal te staan voor  Kortenhoef inzake de belt Groenewoud en de gewenste inrichting van de polder Kortenhoef.

Verder lezen “Raad als 1 man tegenover Wethouder Ron de Haan”

Tik op de vingers voor burgemeester.

Vanavond was de gemeenteraad. Ik maakte er sinds 1973 veel mee, maar deze spande de kroon qua rariteit en onvoorspelbaarheid. De perstribune, toch vier regelmatige waarnemers van de lokale politiek, bleef halverwege even in verwarring achter. Waar hadden wij naar gekeken? Aan het eind van de vergadering kwam er wat licht.

Publieke Tribune 28-9-2023 (Foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Tik op de vingers voor burgemeester.”

Wordt de planontwikkeling Meenthof een Porseleinhaven 2?

Het leek zo hoopvol wat in de commissievergadering van 15 juni over het kredietvoorstel Meenthof naar voren werd gebracht: vooral over teveel open einden en de vraag of dit voorstel nu door de raad zou moeten worden bekrachtigd. Want je zou een dergelijk onuitgewerkt voorstel toch nog niet door de raad willen laten vaststellen?

Verder lezen “Wordt de planontwikkeling Meenthof een Porseleinhaven 2?”

Toezegging en hoe daar mee om te gaan

Op 28 maart 2018 diende OLIB, bij monde van Robby Israel, haar laatste motie in de gemeenteraad van Wijdemeren in. OLIB’s laatste, want direct daarna werd er afscheid genomen van de twee OLIB raadsleden omdat er te weinig stemmen waren behaald voor een zetel in de nieuwe raad.

Verder lezen “Toezegging en hoe daar mee om te gaan”

Gekke gang van zaken: groot deel gemeenteraad bij moties buitenspel

Kennelijk is het al vaker gebeurd, maar sinds ik weer meekijk en -luister naar het politieke bedrijf in Wijdemeren zag ik het donderdag voor het eerst gebeuren: moties waarover de gemeenteraad zich niet uitspreekt en waarover de raad dus geen mening heeft. Burgemeester Crys Larson vindt het kennelijk heel normaal, maar ten minste één wethouder en één fractievoorzitter bleken daar anders tegenaan te kijken.

Stemmen, ja natuurlijk. (Foto Nationaal Archief – CC0)

Verder lezen “Gekke gang van zaken: groot deel gemeenteraad bij moties buitenspel”