Tijdsbesteding Wethouders

Met de benoeming op 9 mei 2018 van vier wethouders in Wijdemeren, van wie twee met een tijdsbestedingsnorm van 1 fte en twee met 0.9 fte — totaal 3,8 fte — blijft men ruim onder het maximum van 4,4 fte zoals vastgesteld in de Gemeentewet.

Desalniettemin is er in de loop van de tijd een sluipende toename te zien in wethoudersformatie. In 2010 waren er ook vier wethouders, van wie één voltijds, met een totaal van 3.0 fte. In de daaropvolgende periode werd dit 3,2 fte, en nu, in 2018, springt men naar 3,8 fte. Een forse verhoging. Een wethouder heeft een jaarsalaris van € 71.000, exclusief eindejaarsuitkering en onkostenvergoeding. De uitbreiding van 3,2 tot 3,8 fte is dus een grote extra kostenpost: € 42.600.

De reden van de uitbreiding is onduidelijk. Misschien hadden de wethouders in de vorige perioden te weinig tijd en is het daarom misgegaan met de bestuurskracht van Wijdemeren. Daar tegenover staat dat geen van de onderzoeksrapporten daarop gewezen heeft. Wethouders en gemeenteraad worden trouwens — vreemd genoeg — helemaal niet genoemd in één van de rapporten als zijnde verantwoordelijk voor het gebrek aan bestuurskracht. Hoe dan ook, we hebben nu meer wethouderstijd beschikbaar dan ooit en alles zal nu ongetwijfeld beter gaan.