Trivialiteiten bij afscheid wethouders

Net kom ik uit het gemeentehuis van Wijdemeren
waar een zeer goed bezochte receptie plaatsvond om de scheidende wethouders en de eveneens vertrekkende oud-gemeentesecretaris te bedanken en in het zonnetje te zetten. Door iedereen werd over iedereen met veel lof gesproken, grotendeels terecht.

Echter, er zijn daar ook twee opmerkelijke en onthutsende uitspraken gedaan waaruit bleek dat de waarheid enerzijds en wetten en regels anderzijds kennelijk niet door iedereen als belangrijk worden ervaren. Die kan ik u onmogelijk onthouden.
De eerste was de oud-gemeentesecretaris. Hij wilde zijn gehoor enkele “observaties” meegeven. Refererend aan het optreden van onze minister-president tijdens het debat over de memo’s inzake afschaffing dividendbelasting in de Tweede Kamer op 25 april jl gaf Jan Visser ons mee dat het hierbij om onbelangrijke dingen ging, dat het parlement bezig was met overbodige en tijd verspillende discussies. Ongehoord dedain voor het parlement en kennelijk vindt hij liegende bewindslieden een trivialiteit.
Als waarschijnlijk laatste sprak Theo Reijn. Anderen hadden, deels best terecht, reeds uitvoerig zijn prestaties als wethouder geroemd maar dat was onvoldoende: Theo deed het nog eens geheel niet dunnetjes over en deelde nogmaals complimenten uit …. aan zichzelf. Daar mag je van denken wat je wil maar toen kwam het. Hij vertelde ons dat een discussie in commissie en raad over een begrotingsoverschrijding van € 30.000, die hij zonder instemming van de gemeenteraad had geaccordeerd, ook een belachelijke en overbodige vertoning waren. Ook hier weer minachting voor wet en rechtstatelijk proces. Kennelijk vindt hij het in de wet vastgelegde budgetrecht van de raad overbodig, of in ieder geval niet op hem van toepassing. Zover ik weet liet hij na te melden dat hij bij deze gelegenheid ook de aan de commissie opgelegde geheimhouding had geschonden.
Ik schreef “waarschijnlijk” en “zover ik weet” omdat ik op dat moment de zaal verliet. Ik kon niet meer aanhoren hoe een voormalig hoge ambtenaar en een voormalige wethouder wetten en regels en fatsoen kleineerden en als verspilling van vergadertijd kwalificeerden.
Rest ons de hoop dat het nieuwe college en de nieuwe gemeentesecretaris meer aandacht en begrip hebben voor integer bestuur. Hoop doet leven, toch?