Tunnelvisie VVD

Vanavond was deel één van de bespreking van de bouw van 250 woningen in het plan Zuidsingel fase 8. Althans, vanavond werd gesproken over de verkeersmaatregelen die nodig zijn om die nieuwbouwwijk over de Emmaweg soepel te bereiken.

Wegen in ‘s-Graveland

 

Want morgenavond is deel twee, dan wordt over het plan zelf gesproken. De commissievergadering had vanavond een wat schimmig karakter. Terwijl wethouder Joost Boermans betoogde dat iedereen alles van de plannen al wist, omdat hij iedereen had geïnformeerd en meegenomen in de reeds genomen stappen, klonk ook een ander geluid. Zo bleek dat het verkeersonderzoek met de rotonde op de Leeuwenlaan vanavond op de agenda stond omdat De Lokale Partij dat verzocht had.

Besloten overleg

Ook werd er regelmatig gerefereerd aan “het besloten overleg” van vorige week waar werd gesproken over het bouwplan Zuidsingel fase 8. Dus zo open en transparant als de wethouder het deed voorkomen was het toch niet. Er werd wat gepingpongd over de vraag of er in dat geheime overleg wel of niet over het verkeerscirculatieplan gesproken was. Gert Zagt (DLP) dacht van wel, wethouder Boermans dacht van niet.

Gert Zagt (DLP) (foto Douwe van Essen)

Er waren twee opvallende bijdragen in het debat. Gert Zagt (DLP)  verklaarde dat zijn partij het rotonde plan helemaal niet zag zitten. Ook vond hij dat eerst de andere twee bouwplannen aan de Emmaweg, VLEK en Groenhoven (70 waterwoningen) eerst uitgevoerd moeten worden voor de gemeente weer meer hooi op de vork neemt.

VVD tunnel

Fractieassistent Bo de Kruijf (VVD) voerde namens zijn partij het woord. Hij deed dat zeer welsprekend en overtuigend. Een gloedvol betoog voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel werd door hem gehouden. Een tunnel om de kwetsbare verkeersdeelnemers te scheiden van het snelverkeer. Die tunnel hoeft de gemeente niets te kosten, want de projectontwikkelaar kan de 250 woningen duurder verkopen, waardoor zo de tunnel bekostigd kan worden. Wel pleitte hij ervoor om de stoplichten bij de Smidsbrug te laten staan, ook als de rotonde is aangelegd. Hij zou graag een verkeersonderzoek zien naar de effecten van de tunnel.

De VVD-tunnel werd door niemand omarmd. Noch door de wethouder, noch door de coalitiegenoten en de oppositie. Zorgen over het verkeer en de Emmaweg werden door iedereen gedeeld. Het CDA, DB en D66 zagen mogelijk wel iets in het rotondeplan, maar hielden de kaarten nog tegen de borst. Stan Poels (PvdA/GL) bewaarde zijn oordeel tot morgenavond, als over het plan Zuidsingel fase 8 wordt gesproken.

Over de transparantie

Er schijnt al veelvuldig over het verkeerscirculatieplan en het bouwplan gesproken te zijn, maar mij is dat ontgaan. Dat zou kunnen liggen aan het feit dat het volgen van raad en commissies op de tablet, in combinatie met (regelmatig terugkerende) besloten vergaderingen mij het zicht belemmerden. Laten we het daar maar op houden.

Wordt vervolgd

Eén gedachte op “Tunnelvisie VVD”

  1. Goed kijkend naar het nuttige kaartje kom ik op de gedachte dit neer te leggen bij de Provincie. Immers, een korte doorsteek Noord-Zuid tussen de N236 en de N201 is vele malen beter dan de binnendorpse combi Emmaweg-Noorder/Zuidereinde.
    Zij wikkelen ten onrechte twee vlak bij elkaar liggende Oost-West verbindingen af via Wijdemeren en Hilversum. Lekker makkelijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.