Vaart uit de Vaart

In de krant van zaterdag stond dat de emoties hoog op liepen bij een informatieavond over het bevaarbaar maken van de ‘s-Gravelandse Vaart. Je had niet helderziend hoeven te zijn om dat te voorspellen.

De politiek is kort van memorie. Een geheugen van pakweg maximaal 10 jaar lijkt de gemiddelde politicus te hebben. Dat zagen ook al we bij de immer terugkerende herrie over de wegen in ‘s-Graveland, waar om de vijf, zeven jaar een actiegroep op zijn wenken bediend wordt met onderzoeken en gemeentelijke mankracht.

Dat zelfde verschijnsel doet zich ook nu voor rond de ‘s-Gravelandse Vaart tussen het Hilversums Kanaal en de Loodijk. In de Wijdemeerse Webkrant opende ik op 4 februari 2010 het dossier Vaart in de Vaart met daarin alle berichten tussen 2010 en 2017 over de plannen van de vaarrecreatie-organisaties, gesteund  door de Investeringscommissie Landelijk Gebied (ILG) onder leiding van de heer Evers, oud-directeur van Natuurmonumenten. Die ILG adviseert GS van Noord-Holland.

Op 4 februari 2010 lieten de watersportclubs in een persbericht weten dat zij de ‘s-Gravelandse Vaart bevaarbaar wilden maken. En daarbij hoort onderstaand netwerk:

 • De verbinding met het Gooimeer bij Naarden (hiervoor zijn reeds gelden gereserveerd)
 • De verbinding van het kasteel Sypesteijn met de ’s-Gravelandse Vaart
 • De verbinding van het Wijde Blik met de Loosdrechtse Plassen via een kanaal door de Loenderveense Plas voor boten met staande mast. Het vaarareaal van de plassen wordt hiermee vergroot en daarmee ook de aantrekkelijkheid.
 • Het terugbrengen van water in de kern van Nederhorst den Berg (“Nieuwe Vecht”)
 • De Gooise Vaart naar Hilversum
Protest in de Vaart.

De plannen veroorzaakten grote weerstand in ‘s-Graveland. Een proefvaart van bobo’s werd gehinderd door aanwonenden met bootjes en zelfs  bewoners die in de vaart sprongen. Zie hier de video-opnamen van Edward Smallenburg waarin te zien is dat vier zwemmers de boot tegenhouden. En spandoeken, veel spandoeken. De rust keerde terug. De vaart leek uit Vaart in de Vaart.

We zijn tien jaar verder. Het gebiedsakkoord is ondertekend. De heer Evers is, net als tien jaar geleden, prominent in beeld bij de implementatie van het gebiedsakkoord. (Onlangs nog in het programma ‘Opstandelingen’over de Horndijk.) Er ligt 70 miljoen euro te wachten om uit te geven. Nietsvermoedend gaat een voorlichter naar De Drie Dorpen voor een infoavond over de plannen om de ‘s-Gravelandse Vaart bevaarbaar te maken. En weer gierden de emoties door de zaal aldus de krant. Nogal logisch. Het zijn merendeels dezelfde bewoners met dezelfde belangen en dezelfde emoties. Dat hadden de plannenmakers en politici kunnen weten.

Zoals ik hierboven al schreef, ken uw geschiedenis. De politiek is kort van memorie.

Omdat inmiddels de bewoners van de Horndijk ook klaar wakker zijn geworden over de vaarroute door de Loenderveense Plas, hebben de Vaart-aanwoners en de Horndijkers (die kennelijk het persbericht uit 2010 misten.) zich verenigd.

Het begint erop te lijken dat bij het gebiedsakkoord de bewoners niet gehoord zijn, of dat de verkeerde bewoners gehoord zijn…

Tel uit je winst.

4 gedachten op “Vaart uit de Vaart”

 1. Geachte heer Jungmann,
  Vaart uit de Vaart, dat is inderdaad wat veel bewoners jarenlang hebben gedacht, na alle commotie waar u terecht naar terugverwijst.
  Het wordt langzaam duidelijk dat “achter de schermen” de vaart helemaal niet uit de Vaart is geweest. In achterkamertjes, tijdens overleggen met Gemeente, Waterschap, Natuurmonumenten en “een brede vertegenwoordiging van ondernemers uit het gebied” is jarenlang een lobby-traject bewandeld dat uiteindelijk de opmaat is geweest voor het opnemen van het deelproject “Vaarverbinding ‘s-Gravelandse Vaart” in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Hier zijn de bewoners van het gebied (niet alleen de “vaartbewoners”) structureel buiten iedere vorm van overleg of deugdelijke informatieverstrekking gehouden. Zoveel is nu wel duidelijk.
  De Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart zal zich tot het uiterste inspannen om het teloorgaan van de Vaart door het toestaan van recreatievaart te voorkomen. Geïnteresseerden kunnen kijken op https://behouddevaart.nl voor meer informatie of contact opnemen (of een steunbetuiging afgeven) via erfgoedsgv@gmail.com

  Met vriendelijke groet,

  Richard van Noord
  Secretaris, St. Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart

  1. Mijn zegen heeft U! En een steunbetuiging ga ik ook geven. Ik heb eerst alles maar over me heen laten komen omdat ik dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen, maar nu zie ik dat ook de overheid zich er mee gaat bemoeien. En dan gaat het echt fout, want de boven ons gestelde autoriteiten hebben geen kansje voorbij laten gaan om ons duidelijk te maken dat wij er niet toe doen. En dat ze hinderlijk onbetrouwbaar zijn. Er bestaat een maximum snelheid op zowel Noorder- als Zuidereinde, maar een controle daarop ontbreekt. Uitwerpselen van honden dienen te worden opgeruimd, maar handhaving ontbreekt. Snelheid op de fietspaden, parkeren, de lijst is heel erg lang…
   Muzikale bootjes hoor ik nu al langsvaren op volle geluidsterkte. Wie gaat daar wat van zeggen? En een de maximum snelheid straks in de vaart gaat ook niet gecontroleerd worden. Over geluidsoverlast van motoren heb ik het dan nog niet eens.
   En fundering vraagt U? Kijk eens naar Groningen. Half ingezakte huizen worden niet opgeknapt, vergoedingen worden niet uitgekeerd. Dat gaat hier vast allemaal beter?

 2. Geef de direct aanwonende een ligplaats voor een sloep en volgens mij worden al die huizen aan de ‘s-Gravelandsevaart ( 1634 ) veel meer waard, door de directe verbinding met de Loosdrechtse plassen, koop een sloep en geniet, het erfgoed is in vroegertijden altijd bevaarbaar geweest, anders had het ‘s-Gravelands Erfgoed er niet geweest in deze omvang.

  1. Geachte heer Schouten, beste Hans,
   Misverstanden, daar draait het helaas om in dit “dossier”. De ‘s-Gravelandse Vaart is smal, op sommige stukken zelfs te smal om de wettelijk bepaalde breedte voor de nu geplande recreatievaart te behalen. Met een ligplaats voor een sloep (voor de bewoners) wordt het vaardeel niet alleen nog smaller, het wordt in eerdere rapporten zelfs gevaarlijk genoemd. En dan de waarde van de huizen; er is straks bijna geen aanwonende meer die het huis met vertrouwen of garantie op de fundering kan verkopen, dit zal de huizenprijs niet positief beïnvloeden.
   Tot slot het bevaarbaar zijn van de Vaart: je hebt gelijk wanneer gesteld dat de Vaart “in vroeger tijden altijd bevaarbaar geweest” is, echter NOOIT voor gemotoriseerd vaarverkeer. Lang geleden waren ze er al van doordrongen dat dit ernstige gevolgen zou hebben voor de funderingen van de huizen door het “uitspoelen” van zand door golven en retourstromen. Vandaar dat de platbodems van weleer uitsluitend door “bomen” of “jagen” voortbewogen mochten worden. Door de huidige inrichting met de naastgelegen wegen (Emma-, Koninginne- en Cannenburgerweg) en aanpalende bebouwing moeten de wallenkanten en beschoeiingen al ingrijpend worden aangepakt bij openstelling voor slechts roeiboten en kano’s en ook deze vaart heeft een desastreuze invloed op de huidig aanwezige flora en fauna (is niet door ons verzonnen – staat zwart op wit in onderzoeksrapporten waar beleidsmakers maar beperkt weet van blijken te hebben).
   Genieten willen we allemaal en wordt ook iedereen van harte gegund, er wordt reeds dagelijks door velen van onze leefomgeving genoten, en gelukkig maar! Maar het “dode kanaal” dat voor onze Vaart in het verschiet ligt wanneer deze plannen werkelijkheid worden is voor ons een nachtmerrie en laat het belangrijke (beschermde) dorpsgezicht van ‘s-Graveland voorgoed verdwijnen. Het is dan ook hiertegen dat wij ons verzetten!
   Met vriendelijke groet,

   Richard van Noord
   St. Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.