Veelplegers aanpakken

Wijdemeren kent een burgerpanel. Onlangs hebben 526 leden daarvan allerlei enquêtevragen beantwoord over leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Daaruit komt een rangorde naar voren van het soort overlast dat de gemeente volgens het panel dient aan te pakken om de veiligheid te waarborgen. Hieronder een overzicht.

De twee meest genoemde zaken zijn dezelfde als vier jaar geleden. ‘Woninginbraken’ staat bovenaan, ook al zijn er volgens de politiegegevens verhoudingsgewijs weinig inbraken in Wijdemeren. ‘Toezicht in de openbare ruimte’ staat ook nu weer op plaats 2.

Je moet altijd voorzichtig zijn met de interpretatie van enquêteresultaten. Zelfs ‘woninginbraken aanpakken’ is onduidelijk. Bedoelt men achteraf, dus inbrekers inrekenen? En zo ja, is dat uit wraak? Hoopt men op een afschikwekkend effect zodat er minder ingebroken wordt? Of bedoelt men het voorkomen van inbraken? Dat laatste is vooral de verantwoordelijkheid van de burgers zelf.

Ook onduidelijk is ‘Toezicht in de openbare ruimte’. Vermoedelijk bedoelt men hiermee meer zichtbaar toezicht, meer uniformen op straat: politie en/of boa’s. Maar als dat zo is, waarom eigenlijk? Wat verwacht men daarvan? Of wil men verkeersregelaars, straatcoaches? Misschien meer Big Brother camera’s op straat zoals in Groot-Brittannië? Zoals het er nu staat, kunnen we er weinig mee.

Veelplegers

Bij de derde plaats in de lijst kan men zich eveneens afvragen hoe het punt van de veelplegers daar terechtgekomen is. Waarom vindt eenderde van de respondenten dat de gemeente veelplegers aan moet pakken, terwijl er volgens de politie slechts één veelpleger in heel Wijdemeren woont?

Nu kan het zijn dat gewone burgers een andere definitie van veelpleger hanteren dan de politie, maar ik denk eerder dat de onderzoeksmethode zelf hier debet aan is. De leden van het burgerpanel kregen namelijk een aantal mogelijkheden voorgeschoteld die zij aan konden kruisen. Een gesloten lijst dus. Als het een open vraag geweest was (‘Noem drie dingen die aangepakt moeten worden’), dan was vermoedelijk niemand met veelplegers op de proppen gekomen. Hier speelt mee dat de kranten, de Telegraaf voorop, regelmatig alarm slaan over veelplegers of draaideurcriminelen (hetgeen vermoedelijk de reden is dat het item in de enquête is beland). Het gaat dan echter nooit specifiek over Wijdemeren.

Weinig concrete informatie

Ook bij de overige punten kun je vragen stellen. Waarom georganiseerde criminaliteit apart opvoeren? Zijn er echt burgers die met name tegen criminaliteit zijn als die georganiseerd is? Is woonoverlast niet vaak erg subjectief? Hoezo wil zo’n 17% dat ‘veilig winkelen en werken’ aangepakt wordt? Winkelen we niet veilig? En wat zou de gemeente of de politie op dit gebied moeten doen? Is dat niet eerder iets voor de winkelier? En hoe stelt men zich de aanpak van huiselijk geweld voor?

Enquêtes geven vaak heel weinig concrete informatie. Dat betekent niet dat je burgers niet moet vragen naar hun beleving van leefbaarheid en veiligheid. Het betekent alleen dat je met de antwoorden niet veel kunt.