Vergadergedrocht

De griffie had een tussentijdse enquête uitgezet onder raadsleden en fractieassistenten met stellingen over de ervaringen met verschillende aspecten van het ‘nieuwe vergaderen’ in Wijdemeren. Ook collegeleden en ambtenaren deden mee. Op de verschillende stellingen kwamen reacties van 22 betrokkenen, die niet zijn uitgesplitst naar de verschilende groepen respondenten.

Stan Poels (PvdA/GL) voorzitter van de Werkgroep Vergaderen (foto Douwe van Essen)

Los van deze enquête, waaraan trouwens veel methodologische problemen kleven, zijn de vragen ook beantwoord door vijf auteurs van Rading Nul, mensen die al heel lang het reilen en zeilen van de gemeente volgen, en die in het verleden zelf ook als raadlid veel vergaderingen hebben meegemaakt. In dit artikel willen we een paar van de antwoorden vergelijken.

Q2. De raadsvoorstellen zijn ten opzichte van voor de introductie van het nieuwe vergaderen van betere kwaliteit.
Van de raad is slechts 14% het daarmee deels of geheel eens. Bij Rading Nul is dat 0%. Van de raad is de helft (50%) het er juist geheel of deels mee oneens, maar wat dat betekent is onduidelijk. Vindt men de kwaliteit juist slechter? Ons inziens is er weinig of geen relatie tussen wijze van vergaderen en de kwaliteit van de raadsvoorstellen. Het zijn twee geheel verschillende zaken.

Q3. Sinds het experiment, doordat we schriftelijk goed antwoord krijgen van de ambtenaren, voel ik minder noodzaak om technische vragen te stellen in de commissie.
64% van de raad is het daarmee deels of geheel eens. Dat klopt ook wel, want alle technische vragen moeten nu van tevoren schriftelijk ingediend worden. Er mogen tijdens een vergadering zelfs geen technische vragen gesteld worden. Dat meer dan een kwart van de raad het desalniettemin deels of geheel oneens is met de stelling, zegt veel. Voor Rading Nul is de stelling niet relevant, maar het algemeen gevoel is dat het verbod om technische vragen te stellen een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de besluitvorming.

Q5. Ik vind het prettig dat de vergaderingen van de commissies minder lang duren.
Een slecht geformuleerde vraag, want als je het antwoord “geheel mee oneens” krijgt, betekent dat dan dat de betrokkene het geheel niet prettig vindt dat de vergaderingen minder lang duren? Trouwens, duren ze eigenlijk minder lang? Hoe dan ook, 68% van de raad was het er geheel of gedeeltelijk mee eens. Bij de redacteuren van Rading Nul was 80% hier juist geheel mee oneens, maar ook hier geldt dat het percentage oninterpretabel is. Een van hen gaf als commentaar: “Ik heb liever een lange vergadering die ik kan volgen, dan een korte die alleen maar verwijst naar bijeenkomsten en stukken die ik niet ken.”

Q7. Inwoners en belanghebbenden worden sinds het experiment meer betrokken en/of gehoord bij vast te stellen besluiten door de raad.
Waarschijnlijk kunnen de mensen van Rading Nul dit beter beoordelen dan de raadsleden. Zij (Rading Nul) waren volstrekt afwijzend: iedereen (100%) was het er geheel of deels mee oneens. Van de raad was dat 50%. Desalniettemin was 32% van de raad het geheel of deels juist eens met de stelling. Jammer dat we niet weten waarop zij die mening baseren. De Rading Nul redacteuren weten precies waarom zij het er niet mee eens zijn. Een van hen schreef: “Integendeel. Er is geen touw vast te knopen aan de volgorde; fragmentarische besluitvorming en besloten vergaderingen. Waar moet je zijn, en wanneer, als je iets te berde wilt brengen?”

Q9. Bij de commissies en de raad wordt er nu meer gedebatteerd dan voor het experiment.
68% van de raad is het daarmee geheel of deels eens. Daarentegen is 100% van Rading Nul het er juist geheel mee oneens, of neutraal. Percepties van participanten en luisteraars verschillen duidelijk.

Q11. Ik ben positief over het staand vergaderen.
Het idee van ‘staand spreken’ is dat dit de levendigheid van het debat bevordert. Bij de raad is 41% positief en 41% negatief. Bij Rading Nul is er unanimiteit: iedereen (100%) is puur anti, o.a. door het storende heen-en-weergeloop dat hoort bij het gebruik moeten maken van een staande microfoon.

Conclusie
Het moge duidelijk zijn: Rading Nul, met trouwe volgers van de verschillende vergaderingen, wijst het nieuwe vergaderen volstrekt af. Wij zijn eensgezind in onze hoop dat er spoedig een einde komt aan dit vergadergedrocht.

3 gedachten op “Vergadergedrocht”

 1. Geachte heer Koster,

  Rading-0 is nou niets echt representatief tegenover 19 raadsleden en vele fractie assistenten en het ambtelijk apparaat!!

  P.s.

  Het is volgens mij wel mogelijk technische vragen te stellen ter verduidelijking !
  Het kan toch niet zo zijn dat alles negatief is aan het nieuwe vergader model?

  Groet, M. Berghuis

  1. Nee, mevrouw of meneer Berghuis. In commissievergadering is het gewoon niet meer toegestaan om technische vragen mondeling te stellen, want dan ben je te laat. dat kan alleen schriftelijk. In de commissie resteert de vraag : wat is uw standpunt, rijp voor de raad of niet? In de tweede ronde worden pas politieke discussies toegestaan……

 2. mijn evaluatie rondom dit zgn. Nieuwe Vergaderen vindt u op
  wijdemeren.raadsinformatie.nl > documenten > ingekomen stukken.

  je moet het maar weten te vinden in deze IT chaos bij de gemeente! dat alleen is al een verbeterpunt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.